Рішення № 401 23 сесія 8 скликання Про  передачу    у  власність   сформованої  земельної  ділянки

  • 134

  

                                                    УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ № 401

від «29 » вересня   2022року                                       23 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про  передачу    у  власність   сформованої  земельної  ділянки

 

Керуючись  пунктом  34  частини  1  статті  26  Закону  України  ’’Про  місцеве  самоврядування  в  Україні’’,  статтею 19   Закону  України ’’ Про  землеустрій’’  ,  статтями 2,3, 5 Закону  України  ’’Про    порядок  виділення  в  натурі (на  місцевості)  земельних  ділянок  власникам  земельних  часток(паїв)’’, статтями  81,125,126  Земельного   кодексу  України та розглянувши клопотання  громадян: Деніско  Катерини  Яківни та Мельничука  Олександра  Яковича , рішення  Жмеринського  міськрайонного  суду  Вінницької області  від 18 січня  2022  року  справа  №2/130/215/2022,  130/3032/21/ , враховуючи  рекомендації  постійної      комісії  Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування,будівництва , земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово - комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Передати  гр .Деніско  Катерині Яківні та гр.Мельничуку  Олександру  Яковичу , в  рівних  частинах  по  ½ частині  за  кожним,право  в   порядку  спадкування  на  земельну ділянку  №29, площею 2,2184 га (рілля) кадастровий номер   0521086000:06:002:0114, для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва (01.01)   на  території  Северинівської  (Стодулецької) сільської ради  Жмеринського  району  Вінницької  області.

2.Зобов’язати  громадян:

2.1 Здійснити  реєстрацію  речових  прав  на  земельну  ділянку  у  встановленому  законодавством  порядку.

2.2 Виконувати  обов’язки  власника  земельної  ділянки  відповідно  до  статті  91  Земельного  кодексу  України.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва , земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.) 

 

 

 Сільський голова                                           Василь МАЛЯРЧУК