Рішення № 26 сесія 8 скликання Про затвердження Плану роботи Северинівської сільської ради на 2023 рік

  • 96

                

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №

 

від « 14 » грудня 2022 року                                               26 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про  затвердження Плану роботи

Северинівської сільської ради на 2023 рік

 

 

         Відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Северинівської сільської ради вирішила:

1.Затвердити Рекомендований календарний план роботи Северинівської сільської ради на 2023 рік (Додаток 1).

2. Затвердити орієнтовний план роботи Северинівскої сільської ради на 2023 рік (Додаток 2).

3.Зміни та доповнення до Плану роботи вносити на чергових  сесіях сільської ради на підставі пропозицій постійних депутатських комісій та депутатів Северинівської сільської ради.

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Юрій КОЧМАРЮК.)

 

 

 

Сільський голова                                  Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 26 сесії сільської ради 8 скликання

«__» грудня 2022 року №____

 

І. Рекомендований календарний план

роботи пленарних засідань сесій Северинівської

сільської ради  в І, ІІ, ІІІ та ІV кварталах  2021 року:

 

І   квартал – березень  2023 року.

ІІ квартал – червень 2023 року.

ІІІ квартал – вересень  2023 року.

ІV квартал – грудень  2023 року.

 

 

 

Секретар сільської ради                                 Надія Д’якон

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення 26  сесії сільської ради

 8  скликання

 від « ___» грудня 2022 року № __ 

                                                                                         від

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

роботи   Северинівської сільської ради

  на 2023 рік.

 

з/п

 

 

 

Назва та зміст  заходів

 

 

 

 

Обґрунтування необхідності

здійснення заходів

 

 

 

Термін

виконання

 

 

Відповідальні

за

виконання

 

 

Відмітка

про

    виконан

ня

І. Проведення сесії сільської ради

 

 

1

Звіт сільського голови про  роботу виконкому сільської ради  за 2022 рік.

П.1.9  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

І квартал

2023 року

Сільський голова

 

2

Звіт КП «Северинівське» про

роботу за 2022 рік. 

П.6 ст.541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1 квартал

2023 року

Старости старостинських округів

 

3

Про хід виконання Програми соціально- економічного  розвитку   за 2023 рік

На виконання ст.. 26 п.1.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

І квартал

2023 року

 Фінансовий відділ сільської ради

Постійна комісія сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

4

Про роботу закладів освіти

Северинівської територіальної громади

Закон України «Про  освіту»

3 квартал

2023 року

 Відділ освіти, молоді та спорту.

Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності,  етики 

 

5

Про роботу закладів охорони здоров’я на території громади

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

3 квартал

2023 року

 

 головний лікар КЗ Чернятинська головна  АЗПСМ

 

6

Розробка та затвердження  регуляторних актів

Закон України  « Про  заходи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

1-3 квартал

2023 року

Фінансовий відділ сільської ради

Постійна комісія сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

7

Про сільський бюджет на 2024 рік

На виконання ст.. 26 п.1.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

4 квартал

 2023 року

Фінансовий відділ сільської ради

Постійна комісія сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

10

Про

Програму соціально-економічного  розвитку   на 2024 рік

На виконання ст.. 26 п.1.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

4 квартал

2023 року

Фінансовий відділ сільської ради

Постійна комісія сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

11

Про План діяльності сільської ради з підготовки регуляторних актів на 2024 рік

Закон України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності»

 

До 15 грудня 2023р.

Секретар сільської

 ради,

постійна комісія сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

12

Про План роботи сільської ради на 2024 рік

На виконання ст.. 26 п.1.7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

4 квартал

 2023 року

Секретар сільської ради

Голови постійних комісій сільської ради

 

13

Про внесення змін до сільського  бюджету на 2024 рік

 

На виконання ст. 26 п.1.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

Протягом року

Фінансовий відділ,

постійна комісія сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

14

Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету .

На виконання ст 26 п.1.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

Щоквартально

Фінансовий відділ,

постійна комісія сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

15

Про роботу виконкому сільської ради в міжсесійний період

На виконнная п.1.11 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

щоквартально

Секретар виконкому, члени виконкому

 

16

Про внесення змін до Програми соціально- економічного  розвитку   на 2023 рік

На виконання ст 26 п.1.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

За

Не обхід-ністю

 Фінансовий відділ,

постійна комісія сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

17

Затвердження сільських програм та внесення змін  до  сільських програм на 2023 рік (за сферами діяльності).

На виконання ст.. 26 п.1.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Протягом року, за необхідністю

Виконавчий комітет сільської ради

Постійні комісії сільської ради

 

18

Затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію сільських програм (за сферами діяльності)

На виконання ст.. 26 п.1.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

Протягом року, за необхідністю

Виконавчий комітет сільської ради

Постійні комісії сільської ради

 

19

Про регулювання земельних відносин

На виконання ст.. 26 п.1.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Протягом року

Головний спеціаліст, землевпорядник, постійну комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва , земельних  відносин  та охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово - комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг

 

               

ІІІ. Засідання постійних комісій.

Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики

1

Про роботу закладів освіти  територіальної громади

На виконання п.4 ст..47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

3 квартал

2023 року

Голова комісії

 

2

Про роботу закладів охорони здоров’я на території громади

На виконання п.4 ст..47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

3 квартал

2023 року

Голова комісії

 

Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

1

Про виконання сільського бюджету за 2022 рік,

 

На виконання п.4 ст..47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1 квартал

2023 року

Голова комісії

 

 

2

Про внесення змін до сільського  бюджету на 2023 рік

 

На виконання ст. 26 п.4.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

Протягом року

Фінансовий відділ,

Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

3

Про виконання сільського бюджету за І  квартал 2023 року

 

На виконання п.4 ст..47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

2 квартал

2023 року

Голова комісії

 

 

4

Про виконання сільського бюджету за І півріччя 2023 року

 

На виконання п.4 ст..47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

3 квартал

2023 року

Голова комісії

 

5

Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2023 року

 

На виконання п.4 ст..47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

4 квартал

2023 року.

Голова комісії

 

6

Про програму соціально-економічного розвитку сіл сільської ради .

На виконання п.4 ст..47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

4 квартал

2023 року

Голова комісії

 

7

Про сільський бюджет на 2024 рік

 

На виконання п.4 ст..47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

4 квартал

2023 року.

Голова комісії

 

Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, та охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг

1

Про розгляд заяв громадян по земельних питаннях

На виконання п.4 ст..47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Протягом року

Голова комісії

 

2

Розгляд  заяв  з питань оренди комунального майна.

На виконання п.4 ст..47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Протягом року

Голова комісії

 

             

 

 

ІV. Організаційні заходи.

 

1

 Підготовка та проведення днів села, державних, релігійних та професійних свят

Відповідно до плану роботи КЗ «Центр культури та дозвілля»  на 2023 рік

постійно

КЗ «Центр культури та дозвілля»  Керівники будинків культури

 

2

Урочисті  з нагоди Дня Конституції України

Відповідно до плану роботи КЗ «Центр культури та дозвілля»  на 2023 рік

червень

2023р.

КЗ «Центр культури та дозвілля»  Керівники будинків культури

 

3

Урочистості до Дня незалежності України

Відповідно до плану роботи КЗ «Центр культури та дозвілля»  на 2023 рік

серпень

2023р.

КЗ «Центр культури та дозвілля»  Керівники будинків культури

 

 

 

V.  Навчання працівників виконавчого апарату, надання практичної та методичної допомоги

 

1

Навчання членів виконавчого комітету  сільської ради

 

З метою надання методичної та практичної допомоги по поглибленому вивченню Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законодавчих актів та забезпеченню виконання їх вимог.

Щоквартально

 

 

2

Проведення семінарів-навчань депутатів сільської ради

-під час проведення днів депутата

Щоквартально

 

 

3

Навчання сільського голови секретаря сільської ради з питань

діяльності виконавчих органів ради

на  вебінарах, семінарах та курсах підвищення кваліфікації.

 Постійно.

 

 

 

 

       

 

 

  Секретар сільської ради                                       Надія Д’ЯКОН