Рішення № 402 23 сесія 8 скликання      Про укладення  договору  оренди  землі  у  комплексі  з  розташованим на  ній водним об’єктом з фізичною особою Бриком  Петром Михайловичем

  • 583

 

 УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  № 402

від « 29 » вересня   2022 року                           23 сесія  8 скликання

с. Северинівка

     Про укладення  договору  оренди  землі  у  комплексі  з  розташованим на  ній водним об’єктом з фізичною особою Бриком  Петром Михайловичем

 

        Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,93,122,123,124,134 Земельного кодексу   України , статею 51 Водного кодексу  України ,ст.25 «Про  оренду  землі»Законом  України   №963-IX «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України ,щодо  уточнення  порядку  передачі  в  оренду  водних  об’єктів  у  комплексі з земельними  ділянками» , Наказ Міністерства  екології  та  природних  ресурсів  України  від  28  травня  2013  року  № 236 «Про  затвердження  Методики  визначення  розміру  плати  за  надані  в  оренду  водні  об'єкти» з  метою  приведення  у  відповідність  до  чинного  законодавства орендних  відносин,враховуючи  Договір №521085600-1 оренди  водного  об’єкта від 19 вересня 2014 року,Витяг  з Державного  реєстру  речових прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію іншого  речового  права  №7824671  від  25.11.2014  року  , враховуючи  рекомендації  постійної  комісії  Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування,будівництва , земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово - комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг, сільська   рада     ВИРІШИЛА:

 1.Укласти   з  фізичною особою Бриком  Петром Михайловичем  договір   оренди  землі  у  комплексі  з  розташованим на  ній водним об’єктом площею  9,0113 га в   тому  числі: стовок-5,0428  га,прибережна  захисна  смуга-3,7997 га, під  гідротехнічною спорудою -0,1888 га  з  кадастровим  номером 0521085600:02:001:001 , терміном  на    10(десять)  років для  рибогосподароських  потреб (10.07) з  земель  водного  фонду  комунальної  власності  Северинівської  сільської  ради,  яка  розташована  на  території  Северинівської  сільської  ради,Жмеринського  району,Вінницької  області, за  межами  села  Слобода-Межирівська.

 2.Встановити:

 2.1 Розмір  орендної  плати за  земельну  ділянк  у  розмірі  12% від  її нормативної  грошової  оцінки;

 2.2.Розмір  орендної  плати за водний  об'єкт  обчислений  відповідно  до  Методики  визначення  розміру  плати за  надані в  оренду    водні  об'єкти, затвердженої  наказом  Міністерства  екології  та  природних  ресурсів  України  від  28  травня  2013  року  № 236, зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України 17  червня 2013  року  №986/23518.

 3.Затвердити  проект  Договору  оренди  землі  в  комплексі  з  розташованим  на  ній водним об’єктом,згідно дадатку №1

 4. Сільському  голові  Малярчуку  В.Г. з Бриком  П.М.  Укласти  Договір  оренди  землі  в  комплексі  з  розташованим  на  ній водним об’єктом.

 5. Фізичній  особі  Брику  Петру Михайловичу  у встановлений  законодавством  порядок  зареєструвати  речове  право  на  земельну  ділянку,  зазначену  в  п.1  цього  рішення,  погодити  Договір  оренди  землі  в  комплексі  з  розташованим  на  ній водним об’єктом з Держводагентством.

  6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва , земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.) 

 

 

 

  Сільський голова                                          Василь МАЛЯРЧУК