Рішення 375 20 сесія 8 скликання Про передачу в оренду земельних ділянок ФОП «Кубай Віталій Володимирович»

  • 173

  

      УКРАЇНА

     СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 375

 

від «   29  »   квітня   2022  року                                    20 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про   передачу  в  оренду  земельних  ділянок  ФОП «Кубай  Віталій  Володимирович»

 

Відповідно  до  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.27  Розділу X «Перехідних  положень» Земельного кодексу України,  , Розділу VIII «Прикінцеві  положення»  Закону  України «Про  оренду  землі » ,Закону  України № 2145-IX  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  створення  умов  для  забезпечення  продовольчої  безпеки  в  умовах  воєнного  стану»,  розглянувши  клопотання  ФОП «Кубай Віталій  Володимирович», враховуючи рекомендації  постійної комісії  Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово - комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг, сільська  рада  ВИРІШИЛА:  

  1. Передати  в  оренду ФОП «Кубай  Віталій  Володимирович» земельну  ділянку  - площею  8,0000 га  , для товарного  сільськогосподарського  виробництва(01.01) , з   земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності, кадастровий  номер  0521085600:02:001:0182  на  території Северинівської  сільської  ради  Жмеринського  району  Вінницької  області   строком    на  один  рік .

2.Передати  в  оренду ФОП «Кубай  Віталій  Володимирович» земельну  ділянку  -  площею  5,5123 га  , для товарного  сільськогосподарського виробництва(01.01), з земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  на  території Северинівської  сільської  ради  Жмеринського  району  Вінницької  області строком    на  один  рік .

3.Встановити  річну  орендну  плату  у  розмірі   8  %  від нормативної  грошової  оцінки  вищезазначених  земельних  ділянок   від  середньої  нормативної  грошової  оцінки  одиниці  площі  ріллі  по  Вінницькій  області,  яка  становить 27 184 грн/га (Двадцять  сім  тисяч  сто  вісімдесят  чотири  гривні за  гектар).

4.  Орендна плата вноситься   в місячний  термін  після   Державної реєстрації  договору  оренди  землі  районною військовою  адміністрацією.

 

5.Сільському  голові  укласти   договір    оренди  між  Северинівською   сільською  радою  та ФОП «Кубай  Віталій  Володимирович»  на  вищезазначені  земельні  ділянки.

6.Зобов’язати  ФОП «Кубай  Віталій  Володимирович»   використовувати  земельні ділянки  за  цільовим  призначенням.

7.Орендна  плата   вноситься  один  раз  на  рік.

8.Після  закінчення  договору  оренди  орендар земельних  ділянок    має  право  на  збирання  урожаю  з  компенсацією  ним  орендодавцю  збитків,  спричинених  тимчасовим  зайняттям  земельних  ділянок, у  розмірі  орендної  плати  за  період  з  дня  закінчення  строку  дії  договору  оренди  до  дня  закінчення  збирання  урожаю.

9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва , земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.) 

 

 

 

Сільський голова                                              Василь МАЛЯРЧУК