18 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ Про Програму забезпечення заходів з підготовки територіальної   оборони та  залучення місцевого населення до участі  в русі національного спротиву в Северинівській сільській  територіальній громаді   на 2022 - 2025 роки.

  • 207

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

 

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОННУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ №  

Від «    » ______ 2022 року                                                18 сесія 8 скликання

с.Северинівка

Про Програму забезпечення заходів з підготовки територіальної   оборони та  залучення місцевого населення до участі  в русі національного спротиву в Северинівській сільській  територіальній громаді   на 2022 - 2025 роки.

         Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи національного спротиву»,  Закону України «Про оборону України», доручення голови Вінницької обласної державної адміністрації від 30.12.2021 року №01.01-13/9305 «Про виконання першочергових завдань, визначених під час проведення службової наради з питань реалізації положень Закону України «Про основи національного спротиву», з метою підвищення обороноздатності держави, оперативного реагування на надзвичайні кризові ситуації, різкі зміни обстановки на території громади, охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади , листа військової частини А 7048 № 04.02.2022 року №7048/88нт та  з метою підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву  Северинівська сільська  рада  В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити цільову Програму забезпечення заходів з підготовки територіальної   оборони та  залучення місцевого населення до участі  в русі національного спротиву в Северинівській сільській  територіальній громаді  на 2022 - 2025 роки, що додається.

 2.  Фінансовому відділу Северинівської сільської ради (Гамарник Н.О.) внесенні змін до бюджету Северинівської сільської ради передбачати видатки на виконання заходів Програми, на відповідні роки, в межах наявних фінансових ресурсів.

      3.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Кочмарюк Ю.З.)

 

Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням    сесії   скликання

Северинівської  сільської ради

від  _______________ року  № 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

  

  забезпечення заходів з підготовки територіальної   оборони та  залучення місцевого населення до участі  в русі національного спротиву в   Северинівській сільській  територіальній громаді   на 2022 - 2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Северинівка  2022р.

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної   оборони та  залучення місцевого населення до участі  в русі національного спротиву в   Северинівській сільській  територіальній громаді   на 2022 - 2025 роки

1.

Ініціатор розробки Програми

Северинівська сільська рада

2

Підстава до розробки Програми

Закон України «Про оборону України» від 06 грудня 1991 року №1933-XII;

 

Закон України «Про основи національного спротиву від 16 липня 2021 року №1702-IX»

3.

Розробник Програми

Северинівська сільська рада

4.

Відповідальний виконавець Програми

Северинівська сільська рада

Батальйон територіальної оборони Збройних Сил України у Жмеринському районні (в/ч А7336)

5.

Учасники Програми

Северинівська сільська рада

Батальйон територіальної оборони Збройних Сил України у Жмеринському районні (в/ч А7336

6.

Термін реалізації Програми

2022-2025 роки

7.

Перелік бюджетів (джерел), які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис.грн.

400,00

 

 

 

  1. Загальні положення

Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Северинівської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до ст.3, 15, 18 Закону України «Про Оборону України», ст.14 Закону України «Про основи національного спротиву», ст.26, 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та доручення голови Вінницької обласної державної адміністрації від 30.12.2021 року №01.01-13/9305 з питань виконання першочергових завдань, визначених під час проведення службової наради з питань реалізації положень Закону України «Про основи національного спротиву».

Програмою передбачено виконання заходів спрямованих на удосконалення системи територіальної оборони, завчасної підготовки у мирний час до охорони та оборони в особливий період важливих об’єктів і комунікацій, матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони та створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки в державі, проведенням операції об’єднаних сил на сході України, в умовах ескалації гібридної агресії РФ та загострення ситуації навколо наших кордонів, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території Автономної Республіки Крим, частини Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України, виникла нагальна потреба у введенні в дію у державі системи територіальної оборони, зокрема підрозділів територіальної оборони Вінницького району.

Територіальна оборона (далі – ТрО) залишається на сьогодні одним з найбільш економічних та доцільних способів забезпечення і підтримання на високому рівні обороноздатності держави, захисту населення від ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та загроз військового характеру. На сучасному етапі діюча система територіальної оборони потребує оновлення вирішення проблем її функціонування та впровадження нових підходів і методів до її забезпечення. Існує нагальна потреба у вдосконалені законодавства, систем управління, підготовки військових частин територіальної оборони та населення, логістичного забезпечення.

З метою оперативного реагування на надзвичайні кризові ситуації, різкі зміни обстановки на території громади, охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення Северинівської сільської територіальної громади, боротьби з диверсійними розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку на території Северинівської сільської територіальної громади, організації управління та взаємодії зі штабом району територіальної оборони, роз’яснення населенню Положень Закону України «Про основи національного спротиву», максимального залучення населення до оборони держави та популяризації служби в резерві виникає нагальна проблема у:

- створенні належних умов розміщення та виконання завдань батальйоном територіальної оборони (військова частина А7336);

- створенні стійкої системи оповіщення та управління, яку можливо буде використовувати під час виконання заходів цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та територіальної оборони;

- відновленні та підтриманні у постійній готовності до використання пунктів управління, забезпечення їх автономної роботи;

- роз’ясненні населенню положень Закону України «Про основи національного спротиву», максимального залучення населення до оборони держави та популяризації служби в резерві.

 

3. Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов розміщення та виконання завдань за призначенням батальйоном територіальної оборони (військова частина А7336) для якісного використання ним завдань з охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади території і населення Северинівської сільської територіальної громади, боротьби з диверсійними розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку на території Северинівської  сільської територіальної громади, удосконалення системи управління, створення та забезпечення робочих місць посадових осіб, представників Северинівської сільської територіальної громади в штабі району територіальної оборони, роз’яснення населенню Положень Закону України «Про основи національного спротиву», максимального залучення населення до оборони Держави та популяризації служби в резерві.

4. Напрями та заходи виконання Програми

Програма спрямована на вирішення наступних завдань:

- створення належних умов розміщення та виконання завдань за призначенням батальйоном територіальної оборони (військова частина А7336);

- необхідності дообладнання та підтримки у готовності до роботи пунктів управління, у тому числі захищеного;

- роз’яснення населенню Положень Закону України «Про основи національного спротиву» та залучення населення до оборони Держави та популяризації служби в резерві.

 

Виконання Програми передбачає комплексне розв’язання проблеми матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони (військова частина А7336), обладнання місця його формування, організації та забезпечення взаємодії між суб’єктами, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, цивільного захисту населення та управління підпорядкованими силами і засобами з метою оперативного реагування на різкі зміни обстановки, кризові ситуації, проведення патріотичного виховання та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення Северинівської сільської територіальної громади.

Виконання Програми передбачається здійснити за такими основними напрямками:

- обладнання, утримання, капітальний та поточний ремонт будівель, споруд, інженерних мереж в місці постійної дислокації військової частини А7336;

- забезпечення добровольчого формування територіальної громади та проведення навчальних зборів (забезпечення речовим майном, харчуванням, оплата проживання, транспортних послуг перевезення учасників навчань та особового складу під час проведення навчальних зборів з підрозділами територіальної оборони;

- організації проведення окремих тематичних заходів спрямованих національному спротиву та службі в резерві, висвітленні урочистих заходів з нагоди Дня територіальної оборони, Дня резервіста України, надання інформаційного супроводу та висвітлення в засобах масової інформації навчань, тренувань, зборів резервістів територіальної оборони, роз’яснення  Положень Закону України «Про основи національного спротиву».

Виконання Програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення та підвищення готовності до виконання завдань батальйону територіальної оборони (в/ч А7336), створити належні умови для підготовки резервістів територіальної громади.

Практична реалізація завдань, визначених Програмою, буде досягатися шляхом фінансування Програми з бюджету сільської ради «Напрямки діяльності та заходи Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Агрономічної сільської ради на 2022-2025 роки»    (Додаток 2).

 

 

5. Загальний обсяг фінансування

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2022-2025 роки, становить 400,00 тис.грн.

 

6.Джерела фінансування Програми

Фінансування реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету в межах наявного фінансового ресурсу.

 

7. Очікувані результативні показники виконання заходів

Виконання Програми забезпечить підготовку до вирішення та розв’язання в умовах особливого періоду завдань територіальної оборони, а саме:

забезпечення надійного функціонування органів місцевого самоврядування, органів військового управління, оперативного розгортання військ Збройних Сил України та інших військових формувань;

охорони та оборони важливих об’єктів життєдіяльності та комунікацій;

боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора, антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями та мародерами;

підтримання правового режиму воєнного стану, посилення охорони громадського порядку та безпеки громадян;

створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу батальйону територіальної оборони (військова частина А7336) до виконання завдань за призначенням, обладнання місць формування;

проведення військово-патріотичного виховання та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення Северинівської сільської територіальної громади.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити удосконалення системи територіальної оборони у Вінницькому районі, завчасно підготувати у мирний час до охорони та оборони в особливий період важливих об’єктів і комунікацій, покращити стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони та створити сприятливі умови для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням.

 

 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію реалізації Програми здійснює заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Виконавці Програми надають інформацію про стан її виконання заступнику сільського голови Северинівської сільської  ради щорічно до 15 січня.

Контроль за виконанням заходів Програми  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Северинівської сільської ради

 

 

 

Секретар сільської ради                                   Надія Д’ЯКОН