Проект рішення 24 сесії 8 скликання Перелік  земельних  ділянок  комунальної  власності (право  на них) ,  які  виставляються  на  земельні  торги  та  затвердження  умов  продажу  права  оренди

  • 880

ПРОЕКТ

 

 УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  №

 

від «  »      2022 року                                           24 сесія  8 скликання

с. Северинівка

Перелік  земельних  ділянок  комунальної  власності (право  на них) ,  які  виставляються  на  земельні  торги  та  затвердження  умов  продажу  права  оренди

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 83,93,122,123,124,127,134-139 Земельного кодексу України,

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», частини другої статті 4 Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України, щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», Законом  України  “Про  внесення  змін до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  дерегуляції  у  сфері   земельних  відносин ” від 28.05.2021 №1423-IX,враховуючи пропозиції постійної комісії  Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг,щодо врегулювання  відносин  щодо  набуття  права  користування  земельними ділянками, створення  сприятливих  умов  для раціонального  використання  земельних  ділянок  та  забезпечення  надходжень  в  бюджет  сільської  ради, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1.Включити  в  перелік земельних  ділянок для  продажу  права  оренди землі в  комплексі з розташованим на  ній   водним об’єктом на  земельних  торгах у  формі електронного  аукціону:

- земельну  ділянку  водного  фонду   площею 136,9481 га,  цільове  призначення: для  рибогосподарських потреб(10.07),кадастровий  номер 0521085400:03:002:0210, що  розташована  на  території Северинівської  сільської  ради,Жмеринського  району,Вінницької  області в  комплексі    з  розташованим  на  ній  водним об’єктом   площею 136,9481 га.

- земельну  ділянку  водного  фонду   площею 33,6709 га,цільове  призначення:для  рибогосподарських потреб(10.07),кадастровий  номер 0521087500:04:004:0254,що  розташована  на  території Северинівської  сільської  ради,Жмеринського  району,Вінницької  області в  комплексі    з  розташованим  на  ній  водним об’єктом   площею 33,6709  га

2.Надати  дозвіл   на  продаж  права  оренди  земельної  ділянки, в  складі  єдиного  водного  об’єкта, на  земельних  торгах  у  формі  акціону, площею 136,9481 га, кадастровий  номер 0521085400:03:002:0210,для  рибогосподарських потреб  із  земель  водного  фонду, на  території Северинівської  сільської  ради,Жмеринського  району,Вінницької  області

3.Надати  дозвіл   на  продаж  права  оренди  земельної  ділянки, в  складі  єдиного  водного  об’єкта, на  земельних  торгах  у  формі  акціону, площею 33,6709  га, кадастровий  номер 0521087500:04:004:0254 ,для  рибогосподарських потреб  із  земель  водного  фонду, на  території Северинівської  сільської  ради,Жмеринського  району,Вінницької  області

      4.Сільському  голові  за  результатами  земельних   торгів  підписати   протоколи  торгів та  укласти з  переможцями  торгів  Договора  оренди  землі  в  комплексі  з  розташованим  на  ній водним об’єктом, право  на  які  виставляється  на  земельні  торги та  інші  документи  з  питань  проведення  земельних  торгів  у  формі електронного  аукціону.

   5. Сільському  голові  укласти  та  підписати  з  Орендарями вищезазначених  земельних  ділянок: Додаткові  угоди, щодо  умов  загального  водокористування  до  Договорів  оренди  землі  в  комплексі  з  розташованим  на  ній водним об’єктом.

6.Затвердити  умови продажу  водних  об’єктів  у   складі земельної  ділянки,згідно з додатком №1.

7.Встановити  стартову  ціну  лоту  у  розмірі  12%  від  нормативної  грошової  оцінки кожної земельної  ділянки  на  строк  оренди  земельної  ділянки   7(сім) років.

8.Переможцям  земельних  торгів  провести  державну  реєстрацію  права  оренди  на  земельні  ділянки  відповідно  до  чинного  законодавства.

9.Зобов'язати  переможців  земельних  торгів  відшкодувати  втрати,здійсненні  на  підготовку Лоту  до  проведення  земельних  торгів  згідно  виставлених  рахунків.

10.Затвердити  проект  Договору  оренди  землі  в  комплексі  з  розташованим  на  ній водним об’єктом,згідно дадатку №2

11.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування,будівництва,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.) 

  

 

      Сільський голова                                          Василь МАЛЯРЧУК

ДОДАТОК №1

до  рішення №__  24  сесії  8  скликання

від  ________2022 року

ПЕРЕЛІК

земельних  ділянок  водного  фонду,які  пропонуються  для  продажу  права  оренди  на  земельних  торгах, для   рибогосподарських  потреб із  стартовою  ціною  лота  та  строком  оренди

№ п/п

Місце розташування

земельної  ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки

Площа земельної ділянки,

га

Нормативно грошова оцінка,

грн

Стартовий  розмір  річної  орендної  плати,грн..

Крок  аукціону 1% стартового  розміру  орендної  плати

Строк  оренди

(роки)

1

Северинівська  сільська  ради

Жмеринського  району

Вінницької  області

0521085400:03:002:0210

136,9481

2865590

343870,80

3438,71

7 років

2

Северинівська  сільська  ради

Жмеринського  району

Вінницької  області

0521087500:04:004:0254

33,6709

704551

84546,12

845,46

7 років

Умови  продажу  лотів

Стартовий  розмір  орендної  плати  по  усіх  лотах  становить  12 % ві  нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки.

Строк  оренди  кожної  ділянки- 7 років.

Земельні  ділянки  передаються  в  користування   в  складі   єдиного  водного  об’єкту.

Переможці  торгів:

-протягом п'яти  робочих  днів  з  дня  підписання  договору  оренди  земельної  ділянки  сплачує  вартість  придбаного  лота;

-забезпечує  використання  земельної  ділянки  за  цільовим  призначенням;

-надає  дозвіл громадянам  із  числа  місцевого  населення, на  безоплатній  основі  проводити  любительський  вилов  риби;

- протягом п'яти  робочих днів  з  дня  підписання  договору  оренди  земельної  ділянки  відшкодовує  виконавцю  торгів вартість  документації  підготовленої  до  земельних  торгів  та  вартість послуг  з  проведення  земельних  торгів, у  відповідності  до  чинного  законодавства  України за  власні  кошти,здійснює  державну  реєстрацію  права  користування  земельною  ділянкою.

 

Секретар  сільської  ради                                             Надія  Д'ЯКОН

 

                                                                                                                                                  Додаток №2

Договір оренди землі

в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом

__________________                                        «   »                         2022 р.

 

      

Орендодавець Северинівська сільська рада Жмеринського району, Вінницької області , в особі сільського  голови Малярчука Василя Григоровича                                                         що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до рішення  №1      сесії    8 скликання     від  30.11.2020 року   з одного боку, та
________________________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади який надає в оренду водний об’єкт)
Орендар_________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
з іншого, уклали цей договір про таке.

 

Предмет договору

1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом «площею   га, розташований за межами населеного пункту  с. Сербинівці  на  території  Северинівської сільської  ради                                   Жмеринського району Вінницької області

                                                                           (назва водного об’єкта)

для рибогосподарських потреб__ (код згідно КВЦПЗ 10.07)

(рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних,.

рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт)

 

Об’єкт оренди

2.   В оренду передається земельна ділянка загальною площею 136,9481            га,

(площа, якісні характеристики земель, зокрема меліорованих,

за їх складом та видами угідь)

у тому числі, під ставком     га,

з кадастровим номером__0521085400:03:002:0210

цільове призначення  земельної ділянки 10.07- для рибогосподарських потреб яка розташована   на  території Северинівської сільської ради  Жмеринського  району  Вінницької  області

(місцезнаходження)

та водний об’єкт (водний простір), у тому числі рибогосподарська технологічна водойма    тис. м3;       га                                                                                    

                                                                             (площа та об’єм)

Рибогосподарська технологічна водойма згідно з цим договором надається в оренду з урахуванням вимог Закону України “Про аквакультуру”.

3.На земельній ділянці розташовані об’єкти інфраструктури –немає.          

          

 
(перелік, характеристика і стан гідротехнічних споруд, лінійних споруд, 
мостових переходів, інших об’єктів (за наявності)

        4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення цього договору становить  

5. Об’єкт оренди має такі недоліки, що можуть перешкоджати його ефективному використанню: відсутні.

6. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: відсутні.

 

Строк дії договору

7. Цей договір укладено строком до                              .

Після закінчення строку, на який укладено цей договір, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк.

У такому випадку орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку, на який укладено цей договір, повідомити письмово орендодавця про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк.

До листа-повідомлення про укладення договору оренди на новий строк орендар додає проект відповідного договору.

 

Орендна плата

8. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі:
за земельну ділянку за місцем її розташування у розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки землі у сумі                 (                                      )   грн. коп. в рік, код платежу ________________________                                                                                                  (розмір орендної плати у гривнях із зазначенням умов її внесення відповідно до бюджетної класифікації)

за водний об’єкт у розмірі                 в рік, код платежу.__ ____________________________________________________

(розмір орендної плати у гривнях із зазначенням умов внесення відповідно до бюджетної класифікації)

9. Обчислення розміру орендної плати здійснюється за:

водний об’єкт — відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, що затверджується  Міндовкіллям;

рибогосподарську технологічну водойму — відповідно до Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, що затверджується Мінагрополітики;

земельну ділянку — з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди.

10. Орендна плата вноситься у такі строки:

1) за земельну ділянку державної та/або комунальної власності, набуту в оренду за результатами торгів:

за перший рік — не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня укладення цього договору;

починаючи з наступного року — відповідно до Податкового кодексу України;

2) за земельну ділянку державної та/або комунальної власності, набуту в оренду без проведення земельних торгів:

за перший рік — у п’ятиденний строк після підписання цього договору;

починаючи з наступного року — відповідно до Податкового кодексу України;

3) за водний об’єкт:

за перший рік — у п’ятиденний строк після підписання цього договору;

починаючи з наступного року — щороку не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим роком.

11. Розмір орендної плати переглядається раз на рік у разі:

                                                                                          (зазначається періодичність)

1) зміни умов господарювання, передбачених цим договором;

2) зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

3) зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та комунальної власності;

4) погіршення стану об’єкта оренди, що сталося не з вини орендаря, що підтверджено документами;

5) в інших випадках, передбачених законом.

Розмір орендної плати за земельну ділянку державної та/або комунальної власності, яка передана в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.

12. У разі невнесення орендної плати за землю та/або водний об’єкт у строки, визначені цим договором:

у десятиденний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі 3 відсотків річної орендної плати за кожний день прострочення з урахуванням вимог Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань”.

 

Умови використання об’єкта оренди

13. Передача водного об’єкта в оренду здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта, а в разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми - паспорта та/або технічного проекту рибогосподарської технологічної водойми.

 

14. Використання земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом здійснюється лише для цілей, визначених цим договором.

 

15. Використання об’єкта оренди здійснюється з дотриманням Водного та Земельного кодексів України, а також інших законодавчих актів.

 

16. Дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта.

 

17. Експлуатація водосховищ і ставків здійснюється відповідно до встановлених Держводагентством режимів роботи.

 

18. Використання водного об’єкта здійснюється без створення перешкод у здійсненні права загального водокористування (крім випадків, визначених законом) та у здійсненні спеціального водокористування відповідно до виданих дозволів.

 

19. Інші умови:

Орендар зобов’язаний:

під час використання прибережних захисних смуг дотримуватися вимог щодо обмеження господарської діяльності, встановлених законодавством.

Орендарю забороняється:

передавати об’єкт оренди в заставу та/або вносити його до статутного (складеного, пайового) фонду (капіталу).

змінювати нормальний підпірний рівень ставка в період нересту риби.

 

Умови повернення об’єкта оренди

20. Після припинення цього договору орендар повертає орендодавцеві свій примірник паспорта водного об’єкта.

 

21. Після припинення цього договору орендар повертає орендодавцеві об’єкт оренди у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав його в оренду.

Орендодавець у разі погіршення екологічного та/або хімічного стану водного об’єкта має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284(ЗП України,1993р., № 10, ст.193).

22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення об’єкта оренди, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

23. Поліпшення стану об’єкта оренди, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем, не підлягають відшкодуванню.

Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану об’єкта оренди визначаються окремим договором.

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов цього договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов цього договору.

25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

 

Обмеження (обтяження) щодо використання об’єкта оренди

26. На орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб

27. Передача в оренду земельної ділянки, водного об’єкта не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень)та інших прав третіх осіб на таку ділянку і встановлених земельних сервітутів.

28. Передача в суборенду земельної ділянки у комплексі з розташованим на ній водним об’єктом іншим суб’єктам господарювання забороняється.

 

Права та обов’язки орендодавця

29. Орендодавець має право вимагати від орендаря:

використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з цим договором;

додержання Водного та Земельного кодексів України, а також інших законодавчих актів;

дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються (у разі наявності);

дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта;

експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування;

своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку та водний об’єкт.

 

30. Орендодавець зобов’язаний:

передати в користування земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у стані, що відповідає умовам цього договору;

під час передачі земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

не вчиняти дій, які перешкоджають орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою та водним об’єктом;

відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які у процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану об’єкта оренди.

 

Права та обов’язки орендаря

31. Орендар має право:

самостійно господарювати на землі та водному об’єкті з дотриманням умов цього договору  та вимог законодавства;

отримувати продукцію і доходи;

здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво гідротехнічних споруд.

32. Орендар зобов’язаний:

приступати до використання земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у строки, встановлені цим договором, але не раніше дати державної реєстрації відповідного права оренди;

виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або цим договором;

у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки комунальної власності надати копію цього договору відповідному податковому органові та територіальному органові Держводагентства;

своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за об’єкти оренди;

здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених Держводагентством режимів роботи;

оформити право користування гідротехнічними спорудами та дозволу на спеціальне водокористування;

під час використання прибережних захисних смуг дотримуватися вимог щодо обмеження господарської діяльності, встановлених законодавством;

після припинення цього договору повернути свій примірник паспорта водного об’єкта орендодавцю.

 

33. Інші права та обов’язки сторін

 

Орендодавець має право:

 

погоджувати орендарю умови загального водокористування.

 

Орендодавець зобов’язаний:

здійснювати контроль за використанням і охороною водного об’єкта, переданого в оренду , дотриманням техногенно-екологічної  безпеки , санітарно – епідеміологічних та ветеринарних норм, природоохоронного законодавства.

 

Орендар має право:

 

на проведення робіт з рибогосподарської меліорації водних об’єктів (їх частин), які використовують для цілей аквакультури відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про аквакультуру»;

встановлювати умови загального водокористування на водному об’єкті, наданому в оренду, за погодженням з органом , який надав водний об’єкт в оренду;

дозволяти іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування в порядку встановленому Водним кодексом України.

 

Орендар зобов’язаний:

 

доводити до відома населення умови загального водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об’єкті, наданому в оренду;

передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, напування худоби, любительське і спортивне рибальство);

здійснювати, погоджені у встановленому порядку, технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні , гідротехнічні, санітарні та інші заходи;

здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу;

безперешкодно допускати на свої об’єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимого водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію;

не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об’єктам та навколишньому середовищу;

застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення поверхневих вод;

своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства;

здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об’єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством;

своєчасно інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю)у сфері охорони навколишнього  природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів , центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування про виникнення аварійних забруднень;

надавати до БУВР Південного Бугу у визначені строки та за формою, затвердженою  в установленому порядку, звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна);

надавати до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства , інформацію щодо обсягів виробництва продукції аквакультури у визначені строки за формою (1А риба (річна), затвердженими в установленому порядку (для водних об’єктів, наданих для рибогосподарських потреб, та рибогосподарських технологічних водойм);

надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства (Держрибагенство), інформацію щодо намірів розведення та/або вирощування чужорідних та місцевих видів гідробіонтів та відповідне науково-біологічне обґрунтування;

дотримуватися норм зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України, встановлених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.01.2013р.№45 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.02.2013р. за №240/22772.

 

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини, заподіяння шкоди третім особам

34. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе орендар.

Ризик заподіяння шкоди третім особам у результаті невиконання або неналежного виконання орендарем умов договору несе орендар.

 

Страхування об’єкта оренди

35. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на період дії цього договору у порядку, встановленому законодавством.

36. Страхування об’єкта оренди у добровільному порядку може здійснити орендар.

 

Зміна або припинення договору

37. Зміна цього договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни цього договору спір розв’язується у судовому порядку.

38. Цей договір припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

ліквідації юридичної особи-орендаря або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 Закону України “Про оренду землі”, від виконання цього договору;

порушення умов користування об’єктом оренди;

розірвання цього договору.

Цей договір припиняється також з інших підстав, передбачених законом.

39. Цей договір може бути розірвано за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених цим договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає його використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

 

40. Розірвання цього договору в односторонньому порядку не допускається.

Умовами розірвання цього  договору в односторонньому порядку відсутні.

41. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом до іншої особи, а також реорганізація  юридичної особи - орендаря є підставою для зміни умов договору або його розірвання.

42. Право на орендовану земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у разі смерті фізичної особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують об’єкт оренди разом з орендарем.

 

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання цього договору

43. За невиконання або неналежне виконання цього договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

44. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

Прикінцеві положення

45. Цей договір набирає чинності з дати його укладення.

46. Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в орендодавця (уповноваженої ним особи), другий — в орендаря.

47. За згодою сторін у цьому договорі оренди можуть зазначатися інші умови.

48. Невід’ємними частинами цього договору є:

паспорт водного об’єкта, а в разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми — паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

акт приймання-передачі земельної ділянки в комплексі  з розташованим на ній водним об’єктом;

                                           (інші документи, що додаються до договору)

 

 

Реквізити сторін

Орендодавець
 

Орендар

_____________________________________________________________

_______________________________

______________________________________________________________ (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

 (найменування органу самоврядування)

фізичної особи або найменування юридичної особи,  

Ідентифікаційний номер

______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ___________

Місцезнаходження

____________________________________________________________________________________________________________

р UA        ,МФО      Казначейство України(ЕАП)
ЄДРПОУ 

 

 

           

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Підписи сторін

 

Орендодавець
 

Орендар

                                                _______

МП                                                              (підпис)

 

______________                   _______

МП (за наявності)                   (підпис)

 

 

 

     

Договір погоджено з Держводагентством

_______________                                          Кононова І.М.
             (підпис)                                                  (ініціали (ініціал власного імені) та прізвище уповноваженої    

                                                                              особи Держводагентства)

МП

_____   ______________ 20__ р.