РІШЕННЯ "Про бюджет Северинівської  сільської територіальної громади  на 2022 рік" № 328 16 сесія 8 скликання від 14.12.2022

  • 531

Фото без опису                 

                 УКРАЇНА

   СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
             ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
                 ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуРІШЕННЯ  № 328

 

від « 14 » грудня 2021 р.                                                    16 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про бюджет Северинівської  сільської територіальної громади

 на 2022 рік

Код бюджету  02520000000

 

       Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Северинівська сільська територіальна громада Вінницької  області ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2022 рік:

-  доходи бюджету сільської  територіальної громади у сумі 62931350,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 62261200,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 670150,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 62931350,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 61863800,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 1017550,00 гривень;

 - профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 347400,00 гривень , напрямком використання визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)згідно з додатком 2 до цього рішення;

 - дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 347400,00 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)згідно з додатком 2 до цього рішення;

 - оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 5000 гривень, що становить 0,008  відсотків видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом;

 - резервний фонд сільського бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,08 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4.Затвердити на 2022 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення  будівництва у розрізі інвестиційних проектів з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі  2837550,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,103-2 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2022 рік»:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 27959200 грн;

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 61600  гривень з них 45900 гривень загальний фонд та 15700 гривень – видатки розвитку спеціально фонду;

- надходження відповідно до статті 28,29 Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік»

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72,73 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України:

надходження бюджету розвитку;

екологічний податок;

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевого бюджету;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на програми природоохоронних заходів, за рахунок джерел, визначених  абзацом  третім та четвертим підпункту 1 пункту 7 цього рішення, на утримання бюджетних установ згідно із вимогами частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України за рахунок джерел, визначених  абзацом  п’ятим  підпункту 1 пункту 7 цього рішення

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

10. Відповідно  до статті 43,73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Северинівської сільської ради отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України , позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду , в межах  поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України  :

 

  1. на виконання вимог наказу Міністерсва фінансів України від 26.08.2014 року № 836 « Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 року, № 1103/25880 ( зі змінами) , забезпечити  розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження фінансовому відділу Северинівської сільської ради протягом 30 днів з дня набрання чинності даного рішення , з метою їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних призначень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів  у бюджетному процесі;

 

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до місцевого бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик);

 

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечити виконання статті 48 Бюджетного кодексу України ,щодо взяття бюджетних зобов’язань та здійснення відповідних видатків за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в Державній казначейській службі в межах виділених їм асигнувань попереднього бюджетного періоду.;

 

6) - забезпечити виконання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України щодо утримання штатної чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень лише в межах фонду заробітної плати затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах  на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

     - забезпечити у  повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання , водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами , та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним  головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів.

 

7) заборонити вносити проекти рішень про збільшення штатної чисельності працівників бюджетних установ без обґрунтування поважних причин,  вживати заходів щодо оптимізації мережі бюджетних установ та штатної чисельності працівників, що фінансуються із бюджету територіальної громади відповідно до обсягів передбачених асигнувань;

12. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету сільської територіальної громади:

1) у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних призначень в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Северинівської сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ Северинівської сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13.Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» дане рішення підлягає обов'язковому оприлюдненню не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа.

14. Додатки 1,2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

15. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Кочмарюк Ю.З.)

 

 

 

Сільський голова                                                            Василь МАЛЯРЧУК