РІШЕННЯ 24 грудня 2019 р. 23 сесії 7 скликання 23 сесії 7 скликання

 • 894

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

 

24 грудня 2019 р.                                                                        23 сесії 7 скликання                                                                        

    Про місцевий бюджет Северинівської сільської

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Северинівська  сільська  рада ВИРІШИЛА:

       1. Визначити на 2020 рік:

        доходи місцевого бюджету в сумі 32882364 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 23938557 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету 8943807 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

        видатки місцевого бюджету у сумі 32882364 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 23938557 гривень та видатки спеціального фонду  місцевого бюджету 8943807 гривень;

        оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1000,00  гривень.

 

        2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

 

      3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4  до цього рішення.

      4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 32882364 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

      5. Затвенрдити  на 2020 рік розподіл коштів  бюджету розвитку на  здійснення  заходів із будівництва, реконструкції об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

    6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

    1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 101,103-2,103-4,103-6 Бюджетного кодексу України(крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік».

  1) 13, 44 % акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44% акцизного податку , звезеного на митну територію України пального, відповідно до прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу;

   2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  у статті 72 Бюджетного кодексу України;

 

   7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

 1) у частині доходів є надходження, визначенні статтями 69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік»:

     - екологічний податок;

     - інші надходження;

     - власні надходження;

     - цільові фонди;

    - надходження коштів пайової участі  у розвитку інфраструктури населеного пункту;

     - гранти (дарунки), що надійшли до  бюджету усіх рівнів

 

  8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідним пунктом 7 цього рішення, спрямовується відповідно на:

- ліквідація забруднення навколишнього середовища;

- власні надходження;

- цільові фонди;

- реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

- будівництво та регіональний розвиток.

 

 

  9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці  працівників бюджетної установи;
  • нарахування на заробітну плату;
  •  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  •  забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню ;
  •  поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

  10. Доручити виконавчому комітету здійснення позик на покриття тимчасових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України , відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України.

 

 

  11. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

  оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення  в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетної установи, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

12. З метою збереження кадрового потенціалу керівникам бюджетних установ здійснити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної; премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікацій працівника, результатів його роботи.

13. Зазначити положення щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

 У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

 

14. Дане рішення набирає чинності  з 01 січня 2020 року.

 

15. Додатки 1-6 до цього рішення є невід’ємною частиною до цього рішення.

 

16. Доручити адміністратору Северинівської сільської ради Пилявській А.Ю. оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України на офіційному веб-сайті Северинівської сільської ради.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії  - Старахарчук С.М.)

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                      О.У.Христюк

Додатки до рішення сесії:

https://rada.info/upload/users_files/04330421/61bcaf86470434b45fa5f581617c6f81.docx

https://rada.info/upload/users_files/04330421/befa1d1800e576c30bee9cbb686f0484.docx

https://rada.info/upload/users_files/04330421/02a07d6b40e2b456767c43f035b322d9.docx

https://rada.info/upload/users_files/04330421/2f89ad90d0ff00d934dcdd4a1ee44616.docx

https://rada.info/upload/users_files/04330421/b74033799c35eb956a330b2d7235f2b2.docx

https://rada.info/upload/users_files/04330421/f31d0c4415ab590e479c56dc99ec97a0.docx