Рішення № 330 16 сесія 8 скликання Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача їх в оренду ТОВ «Платани»

  • 259

  

 

  

                                                 УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 330

від « 14 »  грудня   2021 року                                          16 сесія  8 скликання

с. Северинівка   

 

    Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та передача їх  в оренду   ТОВ «Платани»

 

    Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 79-1, 122, 124, 125 Земельного кодексу України,  Законом  України  «Про  оренду  землі»,   розглянувши клопотання   директора  ТОВ «Платани»,  сільська  рада   ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проект землеустрою розроблений ФОП Свинарець  Т.М.  ТОВ «Платани» щодо відведення  земельних  ділянок  для  оформлення  права  оренди  на  земельну  ділянку:

 - площею 9,9864 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13), , кадастровий номер 0521086000:04:002:0075, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

 - площею 1,5136 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13) , кадастровий номер 0521086000:01:002:0305, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

     Затвердити проект землеустрою розроблений ФОП Свинарець  Т.М.  ТОВ «Платани» щодо відведення  земельних  ділянок  для  оформлення  права  оренди  на  земельну  ділянку:

- площею 3,2500 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13), кадастровий номер 0521086000:04:002:0076, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

     Затвердити проект землеустрою розроблений ФОП Свинарець  Т.М.  ТОВ «Платани» щодо відведення  земельних  ділянок  для  оформлення  права  оренди  на  земельну  ділянку:

- площею 4,2000 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13), кадастровий номер 0521086000:04:002:0077, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

     Затвердити проект землеустрою розроблений ФОП Свинарець  Т.М.  ТОВ «Платани» щодо відведення  земельних  ділянок  для  оформлення  права  оренди  на  земельну  ділянку:

- площею 0,5000 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13) кадастровий номер 0521086000:06:001:0068, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

     Затвердити проект землеустрою розроблений ФОП Свинарець  Т.М.  ТОВ «Платани» щодо відведення  земельних  ділянок  для  оформлення  права  оренди  на  земельну  ділянку:

- площею 1,0000 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13), кадастровий номер 0521086000:05:002:0094, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

- площею 2,3700 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13) , кадастровий номер 0521086000:02:003:0068, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

     Затвердити проект землеустрою розроблений ФОП Свинарець  Т.М.  ТОВ «Платани» щодо відведення  земельних  ділянок  для  оформлення  права  оренди  на  земельну  ділянку:

- площею 1,8000 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13), кадастровий номер 0521086000:05:002:0096, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

     Затвердити проект землеустрою розроблений ФОП Свинарець  Т.М.  ТОВ «Платани» щодо відведення  земельних  ділянок  для  оформлення  права  оренди  на  земельну  ділянку:

- площею 3,9700 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13), кадастровий номер 0521086000:05:002:0095, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

 

2. Передати ТОВ «Платани» в оренду терміном на 49  років земельні ділянки:

- площею 9,9864 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13), , кадастровий номер 0521086000:04:002:0075, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

 - площею 1,5136 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13) , кадастровий номер 0521086000:01:002:0305, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

- площею 3,2500 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13), кадастровий номер 0521086000:04:002:0076, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

- площею 4,2000 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13), кадастровий номер 0521086000:04:002:0077, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

- площею 0,5000 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13) кадастровий номер 0521086000:06:001:0068, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

- площею 1,0000 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13), кадастровий номер 0521086000:05:002:0094, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

- площею 2,3700 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13) , кадастровий номер 0521086000:02:003:0068, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

- площею 1,8000 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13), кадастровий номер 0521086000:05:002:0096, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

- площею 3,9700 га  , для іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13), кадастровий номер 0521086000:05:002:0095, яка розташована на  території  Северинівської  сільської ради , Жмеринський район, Вінницька область  .

3.Встановити  річну  орендну  плату  у  розмірі  12  %  від нормативної  грошової  оцінки кожної  вищезазначеної  земельної  ділянки    відповідно  до  Витягу  із  технічної документації  про  нормативну  грошову  оцінку  земельної  ділянки. 

4.Сільському  голові  укласти  9 (дев’ять)  договорів   оренди  між  Северинівською   сільською  радою  та ТОВ’’Платани’’   предметом  яких  являються  вищезазначені  земельні  ділянки.

5.Зобов’язати ТОВ’’Платани  ’’  використовувати  земельні  ділянки  за  цільовим  призначенням.

6.Орендна  плата   вноситься  щомісячно  у  рівних  частинах  до  25  числа  кожного  поточного  місяця.

7.У місячний   термін   укласти   договори  оренди та  зареєструвати  право  оренди.

8.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.) .

 

 

 

Сільський голова                                              Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект розробив:

Головний  спеціаліст,землевпорядник                          Оксана  БОНДАРЕНКО

 

Погоджено:   

Заступник  сільського  голови                                          Євген  ВЛАСЮК