16 сесія 8 скликання Про передачу частини нежитлових приміщень фельдшерсько-акушерських пунктів комунальної власності Северинівської сільської ради комунальному некомерційному підприємству «Чернятинській головній амбулаторії загальної практики сімей

  • 334

                                                         Фото без опису                                   

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ  №__305

 

від « 14 » грудня 2021 року                                          16  сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

 

Про передачу частини  нежитлових приміщень фельдшерсько-акушерських пунктів комунальної власності Северинівської сільської ради комунальному некомерційному підприємству «Чернятинській головній амбулаторії загальної практики сімейної медицини»  Северинівської сільської ради в оперативне управління

З метою ефективного використання комунального майна, належної експлуатації нежитлових приміщень Северинівської сільської ради, враховуючи клопотання КНП «Чернятинська АЗПСМ», відоповідно до ст. 137 Господарського кодексу України, ст. 25, п. 43 ст. 26, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати частину нежитлові приміщення фельдшерсько-акушерських пунктів комунальної власності Северинівської сільської ради комунальному некомерційному підприємству «Чернятинській головній амбулаторії загальної практики сімейної медицини»  Северинівської сільської ради в оперативне управління в оперативне управління з 01 серпня 2021 року, згідно з додатком 1.

2. Затвердити договір про закріплення майна комунальної власності Северинівської сільської  ради на праві оперативного управління між Северинівською сільською радою та комунальним некомерційним підприємством «Чернятинській головній амбулаторії загальної практики сімейної медицини»  Северинівської сільської ради, що додається.

            3.Виконуючій обов’язки директора комунального некомерційного підприємства «Чернятинська головна амбулаторіязагальної практики сімейної медицини»Северинівської сільської ради (Чепелюк І.П.)  здійснити заходи  щодо приймання майна  в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів , бюджету та соціально-економічного розвитку (Кочмарюка Ю.З.)

 

Сільський голова                                   Василь МАЛЯРЧУК

 

Додаток 1

Затверджено

         рішення 16 сесії сільської ради 8 скликання

від      грудня 2021 року № ____

 

 

Перелік
нежитлових приміщень фельдшерсько-акушерських пунктів, що
передаються комунальному некомерційному підприємству
підприємству
«Чернятинській головній амбулаторії загальної практики сімейної медицини»  Северинівської сільської ради в оперативне управління

 

№ з/п

Адреса закладу

Площа,
кв.м.

Документи, підтверджуючі право комунальної власності

1

2

3

4

1.

Вінницькаобласть, Жмеринський район, с. Стодульці, вул.Залізнична, 5

 

ФАП

58

Договір на праві оперативного управління

2.

Вінницькаобласть, Жмеринський район, с. Рожепи

 вул.Гагаріна, 5

ФАП

65

Договір на праві оперативного управління

3

Вінницькаобласть, Жмеринський район

с. Слобода Межирівська вул.Центральна, 28-А

ФАП

25

Договір на праві оперативного управління

4

Вінницькаобласть, Жмеринський район

Село Кудіївці вулиця Лесі Українки 12

ФАП

86

Договір на праві оперативного управління

5

Вінницькаобласть, Жмеринський район

Село Олександрівка пр..Шевченка6

ФАП

60

Договір на праві оперативного управління

6

Вінницькаобласть, Жмеринський район

Село Маньківці

Вулиця Грушевського46

ФАП

480

Договір на праві оперативного управління

7

Вінницькаобласть, Жмеринський район

Село Сербинівці вулиця Центральна 60

ФАП

65

Договір на праві оперативного управління

8

Вінницькаобласть, Жмеринський район

Село Токарівка

Вулиця Центральна

ФАП

53

Договір на праві оперативного управління

9

Вінницькаобласть, Жмеринський район

Село Слобода Чернятинська вулиця Лабоськіна

ФАП

45

Договір на праві оперативного управління

10

Вінницькаобласть, Жмеринський район

Село Северинівка вулиця Грушевського55

амбулаторія

250

Договір на праві оперативного управління

11

Вінницькаобласть, Жмеринський район

Село Чернятин

вулиця Миру-2А

амбулаторія

385

Договір на праві оперативного управління

 

 

 

 

 

Секретар   сільської ради                                                Надія ДЯКОН

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Затверджено

         рішення 16 сесії сільської ради 8 скликання

від      грудня 2021 року № ____

ДОГОВІР
про закріплення майна комунальної власності Северинівської сільської  ради на праві оперативного управління

с. Северинівка                                                                        __________

Северинівська сільська рада (далі – Власник), в особі сільського голови Малярчука Василя Григоровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони, і комунальне некомерційне підприємство «Чернятинська головна амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  Северинівської сільської ради(далі – Користувач), в особі виконуючого обовязки  Султанова О.Н., що діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі – Сторони), відповідно до Господарського кодексу України, інших нормативно-правових актів України, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є передача Власником Користувачеві відповідно до рішення Северинівської сільської  ради від __________________ року за № _____________ в оперативне управління  частину нежитлових приміщень фельдшерсько-акушерських пунктів (далі-Майно) за адресою:

_______________________________________.
1.2. Право оперативного управління майном у Користувача виникає з дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передачі майна, за формою, що додається.

2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА
2.1. Право власності на Майно, передане за цим Договором, належить Власнику. Будь-які права третіх осіб на майно, що передається в оперативне управління Користувачу за цим Договором, відсутні.
2.2. Укладення цього Договору не змінює права власності на майно, передане Користувачу на праві оперативного управління.
2.3. Передане безоплатно на праві оперативного управління майно зараховується на баланс Користувача.
2.4. Користувачу забороняється відчужувати Майно, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, концесію, передавати речові права щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії, що пов’язані із зміною його цільового призначення без згоди Власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
2.5. Будь-які дії щодо майна можуть здійснюватися в порядку та у спосіб, що передбачені нормами чинного законодавства та умовами цього Договору. Майно не може бути використане на інші, не передбачені цим Договором, цілі.
2.6. Відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) майна несе Користувач з дати підписання Сторонами акта приймання-передачі майна до дати повернення майна Власнику.
2.7. Облік майна, що надане відповідно до вимог цього Договору для використання на праві оперативного управління, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
2.8. Проведення щорічної інвентаризації майна здійснюється за рішенням Користувача в установленому законодавством порядку.
2.9. Виключно за погодженням Власника передавати Майно в оренду.

3. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

3.1. Майно повинно бути передане та прийняте з моменту укладання Договору та підписання акта приймання-передачі.3.2. Передача Майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно.
3.3. У випадку ліквідації, реорганізації чи зміни організаційно-правової форми Користувача, або зміну правового режиму Майна, що було передано йому на праві оперативного управління, Користувач повинен у місячний термін повернути Власнику зазначене майно у задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі на праві оперативного управління, з урахуванням його фізичного зносу.
3.4. Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акта приймання-передачі.
3.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання-передачі майна або повернення його в стані гіршому, ніж на час передачі на праві оперативного управління, з урахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем в повному обсязі протягом одного місяця.
3.6. Право оперативного управління, яке в себе включає володіння, користування та обмежене виключно умовами цього Договору настає з моменту підписання уповноваженими представниками Власника та Користувача акту прийому-передачі в оперативне управління Майна.
3.7. Після припинення цього Договору, Користувач повертає Власнику Майно у погоджений Сторонами термін, але не пізніше 20-ти календарних днів із дня настання вказаної події.
3.8. Днем припинення чи розірвання цього Договору є:
день встановлення факту загибелі (зруйнування) Майна;
день отримання Користувачем повідомлення від Власника про односторонню відмову від Договору;
день отримання Користувачем повідомлення про прийняття Власником рішення про зміну правового режиму майна;
в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.9. Будь-які поліпшення (в тому числі невід’ємні) Майна, здійсненні Користувачем під час дії цього Договору, є комунальною власністю територіальної громади
села Северинівка та не підлягають компенсації.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Власник має право:
4.1.1. Контролювати технічний стан майна, ефективність його використання, дотримання Користувачем вимог нормативно-правових актів та цільового призначення під час використання Майна. З цією метою Власник має право направляти Користувачу письмові запити, а також здійснювати огляд Майна в присутності представників Користувача в погоджений Сторонами час.
4.1.2. Залучати Користувача до участі у прийнятті рішень з питань організації та забезпечення безаварійної експлуатації Майна.
4.1.3. Отримувати у Користувача звітність про стан Майна, переданого йому в оперативне управління згідно з балансом, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в оперативного управління Майна.
4.1.4. Вилучати із користування надлишкове Майно, а також Майно, яке не використовується та Майно, що використовується не за призначенням.
4.1.5. У випадку втрати (пошкодження, знищення), неналежної експлуатації Майна з вини Користувача вимагати від Користувача відшкодування заподіяних втратою (пошкодженням, знищенням) Майна збитків у повному обсязі та вжиття передбачених чинним законодавством заходів.
4.1.6. Брати участь у роботі комісій для розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку, які сталися внаслідок користування Майном.
4.1.7. Виступати з ініціативою щодо розірвання цього договору у випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством України.
4.2. Власник зобов’язаний:

4.2.1. Передати Майно Користувачу на умовах та у порядку, встановленими у цьому Договорі.
4.2.2. Не вчиняти дій, що перешкоджають Користувачу виконувати свої договірні зобов’язання.
4.2.3. Не втручатися в діяльність Користувача

.4.3. Користувач має право:4.3.1. Використовувати Майно для здійснення статутної діяльності.4.3.2. Самостійно управляти Майном, в тому числі використовувати Майно, передане на праві оперативного управління в цілях своєї діяльності відповідно до умов цього договору та чинного законодавства України.4.3.3. Виступати з ініціативою щодо розірвання цього договору у випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством України.
4.3.4. Самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації майна.
4.3.5. Залучати спеціалізовані організації для виконання ремонтних чи інших робіт з майном, які необхідні для здійснення належної експлуатації Майна.
4.4. Користувач зобов’язаний:
4.4.1. В порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором, прийняти згідно з актом приймання-передачі Майно.
4.4.2. На протязі місяця застрахувати передане в оперативне управління Майно на суму не менш, ніж його оціночна вартість та надати копії договорів страхування Власнику. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк перебування в оперативному управлінні Майно було застрахованим.
4.4.3. Утримувати Майно та прилеглу територію у належному стані. Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх поточний ремонт, а при необхідності – забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту. Виконувати усі санітарні норми та правила. Забезпечувати умови безпечної та безаварійної експлуатації майна.
4.4.4. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт.
4.4.5. Здійснювати технічне обслуговування майна за власний рахунок.
4.4.6. Проводити щорічну інвентаризацію майна в порядку, визначеному чинним законодавством.
4.4.7. На письмовий запит Власника в установлений законом термін надавати інформацію про стан Майна та/або наслідки його інвентаризації.
4.4.8. В заздалегідь узгоджений Сторонами час допускати Власника чи його уповноважених представників до огляду Майна.
4.4.9. Невідкладно письмово повідомляти Власника щодо порушення судового провадження у справі про банкрутство Користувача чи про припинення провадження.
4.4.10. Повернути Майно Власнику протягом 20 календарних днів після закінчення терміну дії цього Договору з підписанням відповідного акта приймання-передачі.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або не належне виконання договірних зобов’язань за договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
5.2. Користувач несе відповідальність згідно із Законом за втрату (пошкодження, знищення) Майна, що сталася внаслідок дій чи бездіяльності Користувача.
5.3. Достовірність інформації, наданої Користувачем Власнику відповідно до умов цього Договору, забезпечує керівник та головний бухгалтер Користувача.
6. ФОРС-МАЖОР

6.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.
6.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
6.3. Сторони зобов’язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.
Якщо Сторони без поважних причин не повідомили у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, то вони надалі не мають права вимагати зміни строків виконання умов цього Договору.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спірні питання, пов’язані з виконанням умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів Сторони Договору мають право вирішити спір в судовому порядку.

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір діє з моменту підписання Сторонами, з урахуванням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» до прийняття Власником рішення про зміну правового режиму Майна, яке було закріплене за Користувачем на праві оперативного управління.
8.2. Дія Договору припиняється у разі:
реорганізації або ліквідації Користувача;
у разі прийняття рішення Власником про зміну правового режиму Майна;
за згодою Сторін;
8.3. Власник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у наступних випадках:
систематичного порушення умов цього Договору, про що складено відповідні акти (два і більше) Комісією, яка формується Власником чи уповноваженим ним органом;
передачі об’єкта/ частини об’єкта оперативного управління в користування іншим особам без згоди Власника та без дотримання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативно-правових актів;
використання об’єкту/ частини об’єкту оперативного управління не за призначенням.
Розірвання Договору в односторонньому порядку є правом Власника, а не обов’язком.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.
9.2. Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Власника, другий – у Користувача.
9.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами до цього Договору.
9.4. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.
9.5. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, шляхом направлення листа.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Власник:
Северинівська сільська рада

 

Сільський  голова

_____________Василь МАЛЯРЧУК
М.П..

Користувач:
Комунальне некомерційне підприємство
«Чернятинська головна амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  Северинівської сільської радив.о директор підприємства
______________
Олександр СУЛТАНОВ
М.П.

 

 

Додаток до договору
(пункт 1.2.)

АКТ
приймання – передачі Майна на праві оперативного управління

с. Северинівка                                                                      ___________________

Северинівська сільська рада, в особі сільського голови Малярчука В.Г, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передає, а комунальне некомерційне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Чернятинська головна амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  (далі – Користувач), в особі виконуючого обовязки  Султанова О.Н., що діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі – Сторони), приймає
Майно
_____________________________________

При проведенні передачі-приймання сторона, що передає та сторона, що приймає, провели огляд об’єкту що передається і дійшли наступних висновків:
Сторона, що приймає до сторони, що передає, претензій та зауважень щодо стану об’єкту не має.
Даний акт є невід’ємною частиною договору про закріплення майна комунальної власності
Северинівської сільської ради на праві оперативного управління від ___________________ року.

 

Власник:
Северинівська сільська рада

 

Сільський  голова

_____________Василь МАЛЯРЧУК
М.П..

Користувач:
Комунальне некомерційне підприємство
«Чернятинська головна амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  Северинівської сільської ради

в.о директор підприємства
______________
Олександр СУЛТАНОВ
М.П.