Рішення № 291 15 сесія 8 скликання Про відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою громадянам

  • 332

 

Фото без опису

   УКРАЇНА

 СЕВЕРИНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО  РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №_291

 

від  «  12» листопада  2021 року                                     15  сесія  8 скликання

с.Северинівка

 

Про відмови у наданні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою громадянам

 

     Розглянувши   клопотання  громадян   про   надання  дозволу на розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  для ведення  особистого селянського господарства  керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,статтями 12,118,121,122,123 п.24  розділу  X   Перехідних  положень     Земельного  кодексу  України  ,   Законом   України «Про землеустрій » сільська  рада     ВИРІШИЛА:

1.  Відмовити гр. Лебедичу  Артьому  Віталійовичу у задоволенні  його клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 1,84 га,  для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради , оскільки на дану земельну ділянку надано  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 11 сесією 8 скликання від 09.07.2021 року   .

2.  Відмовити гр. Шевчук Аліні  Віталіївні   у задоволенні  її  клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 1,0800 га,  для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради , у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки.

3.  Відмовити гр. Ковалю  Сергію  Миколайовичу  у задоволенні  його клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 1,9000 га,  для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради ,  оскільки    земельна  ділянка зображена  на  графічному  матеріалі   належить  до  земель  лісового  фонду   .

4.  Відмовити гр.Стахмичу  Олександру  Михайловичу у задоволенні  його  клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 2,0000 га,  для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Северинівської  сільської  ради , оскільки    земельна  ділянка  зазначена  в  графічному  матеріалі, належить до  земель  державної  власності.

5.  Відмовити гр.Стахмичу  Олександру  Олександровичу у задоволенні  його  клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 2,0000 га,  для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Северинівської  сільської  ради , оскільки    земельна  ділянка  зазначена  в  графічному  матеріалі, належить до  земель  державної  власності.

6.  Відмовити гр.Стахмич  Яні  Олександрівні у задоволенні  її  клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 2,0000 га,  для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Северинівської  сільської  ради , оскільки    земельна  ділянка  зазначена  в  графічному  матеріалі, належить до  земель  державної  власності.

7.  Відмовити гр. Куцій  Тетяні  Петрівні у задоволенні  її  клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 2,0000 га,  для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Северинівської  сільської  ради , оскільки    земельна  ділянка  зазначена  в  графічному  матеріалі, належить до  земель  державної  власності.

8. Відмовити  гр. Задорожній  Тетяні  Василівні   у  задоволенні її клопотання щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,8000 га,    відповідно  до ч.6 ст.118  Земельного  кодексу (До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки). Громадянка  надав графічний  матеріали  на  якому  не  зазначено  бажане  місце  розташування    земельної  ділянки.

  Рекомендувати  громадянці   подати повний пакет документів відповідно до ст.. 118 п. 6 ЗКУ та звернутися повторно до сільської ради з заявою  розглянути дане питання на черговій сесії сільської ради.

9.  Відмовити гр. Шабатурі  Ларисі  Михайлівні  у задоволенні  її клопотання щодо надання дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  та  об’єднання  земельної  ділянки,   , орієнтовною площею 2.0000 га,  для ведення особистого селянського господарства,  на території Северинівської  ОТГ( за  межами  населеного  пункту) кадастровий  номер 0521086000:04:001:0229, оскільки згідно доданого викопіювання не можливо встановити бажане місце розташування земельної ділянки (відомості про земельну ділянку з кадастровим номером 0521086000:04:001:0229 не знайдено ), внаслідок чого, не можливо отримати відомості про землі, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також, дані про кількісну і якісну характеристику земель, про розподіл між власниками і користувачами, як передбачено ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», що унеможливлює встановлення факту відповідності або невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку та позбавляє Северинівську   сільську   раду при задоволенні поданого клопотання  діяти у встановлений законом спосіб, що передбачено ст. 19 Конституції України.

10.  Відмовити гр. Щербині Василю  Миколайовичу у задоволенні  його клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 2,0000 га,  для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради , оскільки   на    земельну  ділянку  зазначена  в  графічному  матеріалі   надано  дозвіл  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  іншому  громадянину .

11.  Відмовити гр.Ліхачовій  Оксані  Миколаївні у задоволенні  її клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 2,0000 га,  для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради , оскільки   на  частину  земельної  ділянки зазначеної в  графічному  матеріалі   надано  дозвіл  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    учаснику  АТО .

12.  Відмовити гр. Барді  Ганні  Іванівні  у задоволенні  її клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 2,0000 га,  для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради , оскільки   на  частину  земельної  ділянки зазначеної в  графічному  матеріалі   надано  дозвіл  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    учаснику  АТО .

13. Відмовити  гр. Фесяновій  Марії  Дмитрівні  у  задоволенні її клопотання щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0000 га,  на  території  с.Маньківці , враховуючи вимоги ч.6 ст.118 Земельного кодексу України, так як, згідно доданого викопіювання не можливо встановити бажане місце розташування земельної ділянки (відсутні кадастрові номери земельної ділянки або суміжних земельних ділянок), внаслідок чого, не можливо отримати відомості про землі, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також, дані про кількісну і якісну характеристику земель, про розподіл між власниками і користувачами, як передбачено ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», що унеможливлює встановлення факту відповідності або невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку та позбавляє Северинівську   сільську   раду при задоволенні поданого клопотання  діяти у встановлений законом спосіб, що передбачено ст. 19 Конституції України.

 

14. Відмовити  гр. Добрянській  Катерині  Дмитрівні  у  задоволенні її клопотання щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0000 га,  на  території  с.Маньківці , враховуючи вимоги ч.6 ст.118 Земельного кодексу України, так як, згідно доданого викопіювання не можливо встановити бажане місце розташування земельної ділянки (відсутні кадастрові номери земельної ділянки або суміжних земельних ділянок), внаслідок чого, не можливо отримати відомості про землі, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також, дані про кількісну і якісну характеристику земель, про розподіл між власниками і користувачами, як передбачено ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», що унеможливлює встановлення факту відповідності або невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку та позбавляє Северинівську   сільську   раду при задоволенні поданого клопотання  діяти у встановлений законом спосіб, що передбачено ст. 19 Конституції України.

 

15.  Відмовити гр. Мацишиній  Ользі   Григорівні   у задоволенні  її  клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   в  оренду    строком  на  7  років для   сінокосіння  і  випасання  худоби  орієнтовною  площею  7  га  ,  за рахунок земель  сільськогосподарського  призначення  ,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради (за  межами  населеного  пункту с.Олександрівка  , оскільки  земельна  ділянка  зазначена  на  графічному матеріалі   включена    до  переліку  земельних  ділянок,  право  на  які    виставляється  на  земельні  торги  у  формі  аукціону  ,рішення  №136    9  сесії  8 скликання  від 21.04.2021 року .

16.  Відмовити гр.Андрійчуку  Олексію  Тарасовичу  у задоволенні  його  клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 2,0000 га,  для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Северинівської  сільської  ради , оскільки    земельна  ділянка  зазначена  в  графічному  матеріалі, належить до  земель  державної  власності.

17.  Відмовити гр. Процюк  Ірині  Володимирівні  у задоволенні  її  клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   безоплатно  у  власність  для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною  площею 2  га ,  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  на  території  Олександрівської    сільської  ради  Жмеринського  району  Вінницької  області за  межами  населених  пунктів ,  оскільки   бажана  земельна  ділянка  входить  до  складу  більшої,  яка  на  даний  час  зареєстрована за  з  кадастровим  номером  0521080200:05:002:0473   ,  оскільки   відповідно  до  Витягу   з  Державного  реєстру  речових  прав  на нерухоме   майно  про  реєстрацію  права  власності(Номер  запису  про  право  власності:29620147  від 17.11.2018  року  )  перебуває  в  комунальній  власності    з  цільовим  призначенням  для  сінокосіння  і  випасання  худоби  ,  громадське  пасовище.

18.  Відмовити гр. Процюку  Ігору  Івановичу у задоволенні  його  клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   безоплатно  у  власність  для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною  площею 2  га ,  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  на  території  Олександрівської    сільської  ради  Жмеринського  району  Вінницької  області за  межами  населених  пунктів ,  оскільки   бажана  земельна  ділянка  входить  до  складу  більшої,  яка  на  даний  час  зареєстрована за  з  кадастровим  номером  0521080200:05:002:0473 ,  оскільки   відповідно  до  Витягу   з  Державного  реєстру  речових  прав  на нерухоме   майно  про  реєстрацію  права  власності(Номер  запису  про  право  власності:29620147  від 17.11.2018  року  )  перебуває  в  комунальній  власності    з  цільовим  призначенням  для  сінокосіння  і  випасання  худоби  ,  громадське  пасовище.

19.  Відмовити гр. Процюк  Ользі  Ігорівні  у задоволенні  її  клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   безоплатно  у  власність  для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною  площею 2  га ,  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  на  території  Олександрівської    сільської  ради  Жмеринського  району  Вінницької  області за  межами  населених  пунктів ,  оскільки   бажана  земельна  ділянка  входить  до  складу  більшої,  яка  на  даний  час  зареєстрована за  з  кадастровим  номером  0521080200:05:002:0473  оскільки     відповідно  до  Витягу   з  Державного  реєстру  речових  прав  на нерухоме   майно  про  реєстрацію  права  власності(Номер  запису  про  право  власності:29620147  від 17.11.2018  року  )  перебуває  в  комунальній  власності    з  цільовим  призначенням  для  сінокосіння  і  випасання  худоби  ,  громадське  пасовище.

20.  Відмовити гр. Процюк  Сергію  Івановичу  у задоволенні  його клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   безоплатно  у  власність  для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною  площею 2  га ,  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  на  території  Олександрівської    сільської  ради  Жмеринського  району  Вінницької  області за  межами  населених  пунктів ,  оскільки   бажана  земельна  ділянка  входить  до  складу  більшої,  яка  на  даний  час  зареєстрована за  з  кадастровим  номером  0521080200:05:002:0473 ,  оскільки   відповідно  до  Витягу   з  Державного  реєстру  речових  прав  на нерухоме   майно  про  реєстрацію  права  власності(Номер  запису  про  право  власності:29620147  від 17.11.2018  року  )  перебуває  в  комунальній  власності    з  цільовим  призначенням  для  сінокосіння  і  випасання  худоби  ,  громадське  пасовище.

21.  Відмовити гр. Кучинському  Максиму  Анатолійовичу у задоволенні  його  клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 2,0000 га,  для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Северинівської  сільської  ради  оскільки   земельна  ділянка  зазначена  на  графічному  матеріалі  ,   відповідно  до  Витягу   з  Державного  реєстру  речових  прав  на нерухоме   майно  про  реєстрацію  права  власності(Номер  запису  про  право  власності:29688684  від 20.12.1018  року  )  перебуває  в  комунальній  власності    з  цільовим  призначенням  для  сінокосіння  і  випасання  худоби  ,  громадське  пасовище.

22.  Відмовити гр. Адамусу  Роману  Валерійовичу  у задоволенні  його клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 2,0000 га,  для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради , оскільки     земельна ділянка зазначеної в  графічному  матеріалі   сформована   іншим  громадянином.

23.  Відмовити гр. Чепернатому  Миколі  Володимировичу   у задоволенні   його клопотання щодо надання дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки,   , орієнтовною площею 2.0000 га,  для ведення особистого селянського господарства,  на території Северинівської  сільської  ради в  межах  земельної  ділянки з  кадастровим  номером 0521087500:05:001:0008   , враховуючи вимоги ч.6 ст.118 Земельного кодексу України, так як, згідно доданого викопіювання не можливо встановити бажане місце розташування земельної ділянки (відомостей  про земельну ділянку з кадастровим номером 0521087500:05:001:0008  не знайдено) внаслідок чого, не можливо отримати відомості про землі, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також, дані про кількісну і якісну характеристику земель, про розподіл між власниками і користувачами, як передбачено ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», що унеможливлює встановлення факту відповідності або невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку та позбавляє Северинівську   сільську   раду при задоволенні поданого клопотання  діяти у встановлений законом спосіб, що передбачено ст. 19 Конституції України.

24.  Відмовити гр. Матеушу  Олександру  Вікторовичу   у задоволенні   його клопотання щодо надання дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки,   , орієнтовною площею 2.0000 га,  для ведення особистого селянського господарства,  на території Северинівської  сільської  ради в  межах  земельної  ділянки з  кадастровим  номером, 0521087500:05:001:0008   , враховуючи вимоги ч.6 ст.118 Земельного кодексу України, так як, згідно доданого викопіювання не можливо встановити бажане місце розташування земельної ділянки (відомостей  про земельну ділянку з кадастровим номером 0521087500:05:001:0008  не знайдено) внаслідок чого, не можливо отримати відомості про землі, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також, дані про кількісну і якісну характеристику земель, про розподіл між власниками і користувачами, як передбачено ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», що унеможливлює встановлення факту відповідності або невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку та позбавляє Северинівську   сільську   раду при задоволенні поданого клопотання  діяти у встановлений законом спосіб, що передбачено ст. 19 Конституції України.

25.  Відмовити гр. Бедраку  Сергію  Степановичу    у задоволенні   його клопотання щодо надання дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки,   , орієнтовною площею 2.0000 га,  для ведення особистого селянського господарства,  на території Северинівської  сільської  ради в  межах  земельної  ділянки з  кадастровим  номером 0521087500:05:001:0008   , враховуючи вимоги ч.6 ст.118 Земельного кодексу України, так як, згідно доданого викопіювання не можливо встановити бажане місце розташування земельної ділянки (відомостей  про земельну ділянку з кадастровим номером 0521087500:05:001:0008  не знайдено) внаслідок чого, не можливо отримати відомості про землі, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також, дані про кількісну і якісну характеристику земель, про розподіл між власниками і користувачами, як передбачено ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», що унеможливлює встановлення факту відповідності або невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку та позбавляє Северинівську   сільську   раду при задоволенні поданого клопотання  діяти у встановлений законом спосіб, що передбачено ст. 19 Конституції України.

26.  Відмовити гр. Матеуш  Юлії  Олександрівні     у задоволенні   її  клопотання щодо надання дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки,   , орієнтовною площею 2.0000 га,  для ведення особистого селянського господарства,  на території Северинівської  сільської  ради в  межах  земельної  ділянки з  кадастровим  номером 0521087500:05:001:0008   , враховуючи вимоги ч.6 ст.118 Земельного кодексу України, так як, згідно доданого викопіювання не можливо встановити бажане місце розташування земельної ділянки (відомостей  про земельну ділянку з кадастровим номером 0521087500:05:001:0008  не знайдено) внаслідок чого, не можливо отримати відомості про землі, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також, дані про кількісну і якісну характеристику земель, про розподіл між власниками і користувачами, як передбачено ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», що унеможливлює встановлення факту відповідності або невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку та позбавляє Северинівську   сільську   раду при задоволенні поданого клопотання  діяти у встановлений законом спосіб, що передбачено ст. 19 Конституції України.

27.  Відмовити гр. Матеуш Ірині  Миколаївні   у задоволенні   її  клопотання щодо надання дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки,   , орієнтовною площею 2.0000 га,  для ведення особистого селянського господарства,  на території Северинівської  сільської  ради в  межах  земельної  ділянки з  кадастровим  номером 0521087500:05:001:0008   , враховуючи вимоги ч.6 ст.118 Земельного кодексу України, так як, згідно доданого викопіювання не можливо встановити бажане місце розташування земельної ділянки (відомостей  про земельну ділянку з кадастровим номером 0521087500:05:001:0008  не знайдено) внаслідок чого, не можливо отримати відомості про землі, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також, дані про кількісну і якісну характеристику земель, про розподіл між власниками і користувачами, як передбачено ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», що унеможливлює встановлення факту відповідності або невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку та позбавляє Северинівську   сільську   раду при задоволенні поданого клопотання  діяти у встановлений законом спосіб, що передбачено ст. 19 Конституції України.

28 .Відмовити  гр. Маланчуку  Миколі Миколайовичу    у задоволенні   його клопотання   у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,5000 га,  за  рахунок  земель  комунальної  власності  відповідно  до ч.6 ст.118  Земельного  кодексу (До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки). Громадянин  не надав графічні  матеріали  на  яких  зазначено  бажане  місце  розташування    земельної  ділянки.

29. Відмовити гр. Вороніну  Віктору  Дмитровичу   у задоволенні  його клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 2,0000 га,  для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради, враховуючи вимоги ч.6 ст.118 Земельного кодексу України, так як, згідно доданого викопіювання не можливо встановити бажане місце розташування земельної ділянки (відсутні кадастрові номери земельної ділянки або суміжних земельних ділянок), внаслідок чого, не можливо отримати відомості про землі, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також, дані про кількісну і якісну характеристику земель, про розподіл між власниками і користувачами, як передбачено ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», що унеможливлює встановлення факту відповідності або невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку та позбавляє Северинівську   сільську   раду при задоволенні поданого клопотання  діяти у встановлений законом спосіб, що передбачено ст. 19 Конституції України.

30. Відмовити гр. Шулятицькому  Юрію  Петровичу  у задоволенні  його клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 2,0000 га,  для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради, враховуючи вимоги ч.6 ст.118 Земельного кодексу України, так як, згідно доданого викопіювання не можливо встановити бажане місце розташування земельної ділянки (відсутні кадастрові номери земельної ділянки або суміжних земельних ділянок), внаслідок чого, не можливо отримати відомості про землі, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також, дані про кількісну і якісну характеристику земель, про розподіл між власниками і користувачами, як передбачено ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», що унеможливлює встановлення факту відповідності або невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку та позбавляє Северинівську   сільську   раду при задоволенні поданого клопотання  діяти у встановлений законом спосіб, що передбачено ст. 19 Конституції України.

31. Відмовити гр. Галайчук  Таїсії  Григорівні  у задоволенні  її  клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 1,5500 га,  для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради, оскільки     земельна ділянка зазначеної в  графічному  матеріалі   сформована   іншим  громадянином.

32. Відмовити гр.Кружільній  Катерині  Олексіївні  у задоволенні  її клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 0,4500 га,  для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради, враховуючи вимоги ч.6 ст.118 Земельного кодексу України, так як, згідно доданого викопіювання не можливо встановити бажане місце розташування земельної ділянки (відсутні кадастрові номери земельної ділянки або суміжних земельних ділянок), внаслідок чого, не можливо отримати відомості про землі, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також, дані про кількісну і якісну характеристику земель, про розподіл між власниками і користувачами, як передбачено ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», що унеможливлює встановлення факту відповідності або невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку та позбавляє Северинівську   сільську   раду при задоволенні поданого клопотання  діяти у встановлений законом спосіб, що передбачено ст. 19 Конституції України.

33.  Відмовити гр. Вовику  Віктору  Анатолійовичу у задоволенні  його клопотання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,   з  подальшим  правом  передачі у приватну  власність, орієнтовною площею 1,9976 га,  для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності,  що розташована на території Северинівської  сільської  ради , оскільки    земельна  ділянка  зазначена  в  графічному  матеріалі  перебуває  в  громадянина   у  постійому  користуванні  відповідно  до  Державного  акта  на  право  постійного  користування  землею.

 

34 .Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування,будівництва,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.) 

 

 

      Сільський голова                                               Василь МАЛЯРЧУК