Рішення 255 13 сесія 8 скликання Про створення громадських пасовищ на території Северинівської сільської ради за межами населеного пункту с. Хатки і с. Слобода- Межирівська

  • 284

 

 УКРАЇНА 

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  №255_

 

від «  17  »  вересня   2021 року      13  сесія  8 скликання

с. Северинівка

Про створення громадських  пасовищ

на території  Северинівської  сільської ради за  межами  населеного  пункту с.  Хатки  і  с. Слобода- Межирівська

 

          Відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 34, 83,123 Земельного Кодексу України, розглянувши клопотання  від власників великої рогатої худоби,  сільська  рада   ВИРІШИЛА:

  1.Створити громадське пасовище на території Северинівської сільської ради за  межами  населеного  пункту с-ще  Хатки  і  с. Слобода- Межирівська.

   2. Затвердити Положення про громадські пасовища на території Северинівської  сільської ради (додається).

    3. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки:

- орієнтовною  площею  5,5000 га   для  створення   громадського пасовища  ,яка  розташована на  території Северинівської сільської  ради ( за межами  населеного  пункту с–ще Хатки) Жмеринського  району,  Вінницької  області.

 - орієнтовною  площею  12,5000 га   для  створення   громадського пасовища , яка  розташована на  території Северинівської сільської  ради ( за межами  населеного  пункту с.Слобода - Межирівська) Жмеринського  району,  Вінницької  області.

   4.Розроблений  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  підлягає  погодженню  у  встановленому  законодавством  порядку.

 5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування,будівництва,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.)  

    Сільський голова     Василь МАЛЯРЧУК

                                          

 

Затверджено

         рішення ___ сесії сільської ради 8 скликання 

від __ _________ 2020 року № ___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадські пасовища

 на території Северинівської сільської ради

 

         Положення про громадські пасовища на території  Северинівської  сільської ради розроблено у відповідності з вимогами Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів України, з метою регулювання земельних відносин щодо спільного використання пасовищ власниками худоби, членами територіальної громади  Северинівської  сільської ради Жмеринського  району Вінницької  області.

Громадське пасовище формується за бажанням членів територіальної громади – власників худоби – із земель запасу комунальної власності  й призначається для спільного використання на добровільних засадах власниками худоби.

         Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ формується щорічно, на початок року, на підставі волевиявлення громадян (письмових заяв) на ім’я сільського голови і погоджується на сході громадян та затверджується виконкомом сільської ради. На сході громадян також погоджується термін і сума плати за користування громадським пасовищем, інші питання щодо організації використання пасовища. Оплата за випасання худоби здійснюється відповідальною особою безпосередньо на рахунок сільської  ради.        Проведення сходу оформляється відповідним протоколом, який і подається на затвердження виконкому сільської ради.

  Питання поліпшення пасовища (підсів, удобрення тощо) та інші питання, що виникають, вирішуються в рамках вимог діючого законодавства за рахунок коштів користувачів, а в окремих випадках шляхом створення спеціального фонду як за рахунок внесків користувачів, так і благодійних внесків інших фізичних і юридичних осіб та грантів.

Контроль за користуванням пасовищем на землях комунальної власності здійснює сільська рада.   

 

 

Секретар  сільської  ради                                              Н.С.Д’якон