Рішення № 268 13 сесія 8 скликання Про надання дозволу на передачу у власність шляхом викупу за нормативно грошовою оцінкою земельні ділянки для ведення фермерського господарства гр. Кондратюку Григорію Йосиповичу

  • 325

 
 УКРАЇНА 
СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ  №268
_
від «  17 »  вересня  2021 року                            13 сесія  8 скликання
с. Северинівка
Про    надання дозволу на передачу у власність шляхом викупу за нормативно грошовою оцінкою земельні ділянки  для 
ведення фермерського господарства
гр.   Кондратюку  Григорію  Йосиповичу
        Розглянувши заяву  гр. Кондратюка  Григорія  Йосиповича   про  надання дозволу  на викупу  земельних  ділянок  для ведення  селянського(фермерського )господарства, згідно державного акту на право простійного користування землею  серія  ВН №00054  виданого Барською  районною  радою 19  вересня  1994  року  , керуючись  Земельним   кодексом України із змінами 1423-ІХ від 28.04.2021 року розділ X Перехідних положень п. 6-1,   ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1.    Передати гр. Кондратюку  Григорію  Йосиповичу у власність шляхом викупу за нормативно грошовою оцінкою:
-    земельну ділянку площею 15,3000 га,  для ведення фермерського господарства(01.02), кадастровий номер 0520283200:02:005:0367  по ціні нормативно грошової оцінки, що становить 252617,50 грн 
( Двісті  п’ятдесят  дві  тисячі   шістсот  сімнадцять гривень 50 коп.) з розстрочкою платежу терміном на 5(п’ять) років з правом дострокового викупу.
-    земельну ділянку площею 27,1000 га,  для ведення фермерського господарства(01.02), кадастровий номер 0520283200:02:005:0366  по ціні нормативно грошової оцінки, що становить 345012,14 грн  (Триста  сорок  п’ять  тисяч  дванадцять   гривень 14 коп.) з розстрочкою платежу терміном на 5(п’ять) років з правом дострокового викупу.
2.    Встановити перший платіж за :
-    земельну ділянку площею 15,3000 га,  для ведення фермерського господарства(01.02), кадастровий номер 0520283200:02:005:0367 
 ( нормативно грошова оцінка, становить 252617,50 грн ( Двісті  п’ятдесят  дві  тисячі   шістсот  сімнадцять гривень 50 коп.)в розмірі 20% від нормативно грошової оцінки в сумі 50523,50 грн. 
-    земельну ділянку площею 27,1000 га,  для ведення фермерського господарства(01.02), кадастровий номер 0520283200:02:005:0366      ( нормативно грошова оцінка, становить 345012,14 грн  (Триста  сорок  п’ять  тисяч  дванадцять   гривень 14 коп.) в розмірі 20% від нормативно грошової оцінки в сумі 69002,43 грн. 

3.    Доручити Северинівському  сільському  голові  Малярчуку  В.Г. укласти договора купівлі-продажу:
- земельної ділянки  площею 15,3000 га,  для ведення фермерського господарства(01.02), кадастровий номер 0520283200:02:005:0367  
-земельної ділянки площею 27,1000 га,  для ведення фермерського господарства(01.02), кадастровий номер 0520283200:02:005:0366  

4. Витрати по укладанню договорів  купівлі-продажу земельних  ділянок покласти на гр. Кондратюка  Григорія  Йосиповича.

 5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва , земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.)  
 

 

 Сільський голова                    Василь МАЛЯРЧУК