Оголошення. про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Центр культури, дозвілля та туризму» Северинівської сільської ради та формування складу комісії

  • 477

ОГОЛОШЕННЯ

 про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Центр культури, дозвілля та туризму» Северинівської сільської ради та формування складу комісії

 

Відповідно до Закону України «Про культуру» Северинівська сільська рада оголошує з 22 вересня 2021 р. конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Центр культури, дозвілля та туризму» Северинівської сільської ради. (місцезнаходження: вул.Грушевського, 31, с.Северинівка, Жмеринський р-н, Вінницька область, 23126).

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури.

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копію документа, що посвідчує особу;

копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Северинівської сільської ради у встановлений Законом України від 28.01.2016р. № 955 – VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» строк: вул.Грушевського, 29, с.Северинівка, Жмеринський р-н, Вінницька область, 23126, е-mail: severynivca@gmail.com з приміткою «документи для участі у конкурсі».

Довідки за телефоном: 3-56-42.

Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

 

Умови та строки проведення конкурсу

 

Умовою проведення добору є його відкритість. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях  конкурсної комісії під час проведення співбесіди з конкурсантами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу на один і п’ять років.

Конкурсний відбір починається з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та закінчується  не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу.

Дата початку приймання документів: 22 вересня 2021 р.

Дата початку формування конкурсної комісії: 22 вересня 2021 р.

 

Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше 30 днів після оголошення про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури.

По три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудових колективів, громадських організацій, що здійснюють діяльність у сфері культури, та Северинівська сільська рада.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу. Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур від трудового колективу сільському голові в установлені законом строки на паперових носіях комунальним закладом культури подається:

супровідний лист у довільній формі;

протокол загальних зборів трудового колективу.

Громадські організації, що здійснюють діяльність у сфері культури, подають по три кандидатури Северинівській сільській раді, яка шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування в установлені законом строки подає на паперових носіях такі документи:

лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

копію статуту громадської організації, засвідчену належним чином.

У разі неподання громадськими організаціями або відсутності пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій, що здійснюють діяльність у сфері культури, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства України;

члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій, що здійснюють діяльність у сфері культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи сільського голови;

є членом трудового колективу закладу, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

 

Северинівська сільська рада оголошує конкурс

 

                                                                                                       Адміністрація

 

Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі:

 

Особа, яка бере участь, подає такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

 

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

 

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адресу:       с. Северинівка, вул.Грушевського, 29, контактний телефон 3-56-42, електронна адреса severynivca@gmail.com з поміткою «документи для участі у конкурсі».

 

 

Посилання:

 Зразок заяви:

https://rada.info/upload/users_files/04330421/117d66b7eb454dc73a2249dd105adf95.docx

Інформація про умови праці, відомості про матеріально-технічну базу та фінансову звітність за І півріччя 2021 р. комунального закладу «Центр культури, дозвілля та туризму» Северинівської сільської ради

https://rada.info/upload/users_files/04330421/ddea631b2164711b359387240d54bbc2.docx