рішення № 202 11 сесія 8 скликання Про створення комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільської ради

  • 537

Фото без опису                 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуРІШЕННЯ  №__202

 

від « 09 » липня 2021 року                                          11 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

 

Про створення комунального закладу

 «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільської ради

 

Відповідно до ст. 81 Цивільного кодексу України, ст. 57 Господарського кодексу України, Закону України «Про соціальні послуги», Типового положення про центр надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. №177, Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 р. №753, ст. ст. 25, 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільської ради (зі статусом юридичної особи).

2. Затвердити положення комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільської ради (додаток 1).

3. Затвердити структуру комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільської ради (додаток 2).

4. Доручити директору комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільської ради здійснити необхідні заходи спрямовані на державну реєстрацію комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільської ради шляхом внесення до Єдиного державного реєстру відповідних відомостей.

5. Фінансовому відділу сільської ради (Гамарник Н.О.) передбачити видатки на утримання і забезпечення діяльності комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільської ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності,                 етики (Трач Т.П.). 

 

 

  Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 11 сесії сільської ради 8 скликання

від ___ червня 2021 року № ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ»

СЕВЕРИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 р.

І. Загальні положення

 

1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» Северинівської сільської ради (далі - Центр) є закладом соціального захисту населення, що проводить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі - особи/сім’ї).

2. Центр у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики  України (далі Мінсоцполітики), рішеннями виконавчого комітету Северинівської сільської ради з питань соціального захисту населення  та іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, а також цим Положенням.

3. Методичний та інформаційний супровід діяльності Центру забезпечує обласний центр соціальних служб, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – відділ соціального захисту та охорони здоров’я  Северинівської сільської ради.

4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

5. Утримання Центру забезпечується за рахунок коштів, передбачених у відповідних місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Структура та фонд плати праці працівників Центру, видатки на його утримання встановлюються Северинівською сільською радою відповідно до законодавства.

7.  Юридична адреса:. 23126 Вінницька область, Жмеринський район,         с. Северинівка вул. Грушевського, 31.

8. Найменування юридичної особи:

Повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» СЕВЕРИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочене: КЗ «ЦНСП» Северинівської сільської ради.

 

ІІ. Мета та основні завдання  діяльності

 

1. Основною метою діяльності Центру є сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам сільської  територіальної громади, іноземцям та особам без громадянства, які проживають на території сільської  територіальної громади, на законних підставах, які перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги. Діяльність Центру направлена на виконання соціально важливих функцій і не переслідує мети отримання прибутків.

2.  Основними завданнями центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

3.  Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань:

виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської міста обласного значення, районної у місті (в разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, бере участь у роботі спостережних комісій;

складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

інформує населення Северинівської сільської територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання. Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на веб-сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних ресурсах;

бере участь у визначенні потреб населення Северинівської сільської територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення Северинівської сільської територіальної громади у соціальних послугах;

готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;

забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

 

ІІІ. Структура, права та види послуг

 

1. Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у Северинівській сільській територіальній громаді, надає такі соціальні послуги: догляд вдома, соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; інші послуги.

2. Послуги надаються центром за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).

3. Для надання соціальних послуг у центрі утворюються такі структурні підрозділи (відділення):

І. Відділення соціальної допомоги вдома (надання соціальних послуг догляду вдома, соціального супроводу особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання/перебування).

ІІ. Відділення соціальної роботи (проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню осіб / сімей у складні життєві обставини, зокрема інформаційно-просвітницька, соціально-профілактична робота, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах, організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин, моніторинг надання соціальних послуг центром, соціальний супровід сімей, що потрапили у складні життєві обставини; соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів та усиновителів).

Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє директор центру.

Положення про структурні підрозділи центру затверджуються директором центру та погоджуються засновником в особі сільського голови.

Положення про центр, кошторис і штатний розпис центру затверджуються відповідно до  вимог чинного законодавства.

4. Центр має право:

самостійно визначати форми та методи роботи;

подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;

залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах центру;

залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

5. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

6. Підставою для надання соціальних послуг є:

направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади;

результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

рішення виконавчого органу Северинівської сільської ради про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

ІV. Керівництво закладом

 

1. Центр очолює директор, якого призначає на посаду (на конкурсній основі за контрактом) та звільняє з посади сільський голова в установленому порядку згідно чинного законодавства.

2. Директор Центру:

організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання завдань центру, визначає ступінь відповідальності працівників;

здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;

забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру;

затверджує положення про структурні підрозділи;

затверджує посадові інструкції працівників;

призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників;

затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

видає відповідно до компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із надання соціальних послуг особам/сім’ям, у тому числі забезпечення автотранспортними засобами, спеціальними засобами для догляду і самообслуговування;

забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 

V. Фінансово-господарська діяльність

 

1. Утримання Центру забезпечується за рахунок коштів, передбачених у відповідних місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Кошторис і штатний розпис Центру затверджуються відповідно до законодавства.

3. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну допомогу та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, які обслуговуються Центром та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

4. Соціальні послуги надаються центром за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.

5. Розмір плати за соціальні послуги встановлюється центром у визначеному законодавством порядку і затверджується його директором.

6. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

 

VІ. Умови праці

 

1. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників центру встановлюються відповідно до законодавства.

2. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі підвищення кваліфікації);

проведення профілактичного медичного огляду;

створення безпечних умов праці.

3. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у центрі здійснюється відповідно до законодавства.

4. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Центрі проводиться відповідно до законодавства.

Контроль за додержанням Центром вимог законодавства у сфері надання соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління органом, що його утворив, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення функціонування центру.

7. Засновник забезпечує створення та розвиток у Центрі необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.

 

VІІ. Реорганізація і ліквідація

 

1. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється за рішенням Северинівської сільської ради відповідно до чинного законодавства.

2. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторами визначається законами України.

3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню закладом.

4. Центру вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.

5. Уразі ліквідації майно передається Засновнику або зараховується до доходу бюджету.

 

VІІІ.  Затвердження Положення, доповнення і зміни до нього

 

1. Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до законодавства.

2. Внесення змін і доповнень до  Положення здійснюються у відповідності до законодавства та набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

 

 

 

Секретар сільської ради                                          Надія ДЯКОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 11 сесії сільської ради 8 скликання

від ___ червня 2021 року № ____

 

 

 

Структура комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільської ради

 

 

Назва структурного підрозділу

Посада (професія)

Штатна одиниця

Апарат

1

Адміністративно господарський персонал

Директор                                            

1

Головний бухгалтер

0,5

Персонал із соціальної роботи

2

Відділення соціальної роботи

Завідувач відділення

1

Фахівець із соціальної роботи

1

3

Відділення соціальної допомоги вдома

Завідувач відділення

1

Соціальний робітник

11

Всього

15,5

 

 

 

Секретар сільської ради                                          Надія ДЯКОН