Рішення № 207 11 сесія 8 скликанняПро цільову Програму «Запобігання занесенню та поширенню на території Северинівської об’єднаної територіальної громади інфекційних хвороб, в т.ч. спричинених коронавірусом (COVID-19) на 2021-2022 роки»

 • 228

Фото без опису                 

УКРАЇНА

      СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА         

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуРІШЕННЯ  № __207

 

від «09» липня 2021 року                                       11 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про цільову Програму

«Запобігання занесенню та поширенню на території Северинівської об’єднаної територіальної громади інфекційних хвороб, в т.ч. спричинених коронавірусом (COVID-19) на 2021-2022 роки»

 

Розглянувши лист ВСП Жмеринський міськрайонний відділ лабораторних досліджень Державної Установи «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» про необхідність прийняття  цільової  Програми «Запобігання занесенню та поширенню на території Северинівської об’єднаної територіальної громади інфекційних хвороб, в т.ч. спричинених коронавірусом (COVID-19) на 2021-2022 роки», відповідно до статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись статтею 91 Бюджетного Кодексу України та враховуючи загрозу виникнення спалаху гострих респіраторних вірусних інфекцій, враховуючи позитивний висновок постійних комісій Северинівської сільської ради з питань  планування, бюджету, фінансів, ринкових реформ і управління комунальною власністю, з питань  освіти, культури, роботи  з молоддю,  материнства, дитинства та соціального захисту населення, сільська рада

 

1. Затвердити цільову  Програму «Запобігання занесенню та поширенню на території Северинівської об’єднаної територіальної громади інфекційних хвороб, в т.ч. спричинених коронавірусом (COVID-19) на 2021-2022 роки» (далі – Програма),  додається. 

 2. Рекомендувати фінансовому відділу Северинівської сільської ради  (Гамарник Н.О.) передбачити фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією Програми.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики (Трач Т.П.)

 

 

Сільський голова                                   Василь МАЛЯРЧУК

 

Затверджено

рішення 11 сесії Северинівської сільської ради  8 скликання

від 09.07.2021 року  № 207

 

Програма

«Запобігання занесенню та поширенню на території Северинівської об’єднаної територіальної громади інфекційних хвороб, в т.ч. спричинених коронавірусом (COVID-19) на 2021-2022 роки»

 

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Програма розроблена відповідно до статей 5,11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закону України №4004-XII от 24.02.1994, «Про забезпечення санітарного  та  епідеміологічного  благополуччя населення».

Дана програма спрямована на визначення  розв’язання проблем  в питанні забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення громади,  запобігання,  розповсюдження  гострих респіраторних вірусних  та кишкових інфекцій.

В Северинівській об’єднаній територіальній громаді, як і на території України, існує загроза виникнення спалахів гострих респіраторних вірусних та кишкових інфекцій, що є найбільш серйозною медико-соціальною проблемою та залишається вагомою складовою негативного впливу на здоров’я населення.

Однією зі складових успішної боротьби з  інфекціями є ефективний епідеміологічний нагляд  . На ефективність епідеміологічного нагляду та ліквідації інфекцй впливає  ступінь готовності та захищеності медичних працівників  ВСП Жмеринський  міськрайонний відділ лабораторних досліджень засобами індивідуального захисту, забезпеченість  дезінфекційними та антисептичними спиртовмісними  засобами.  Крім цього,  для виїзду та роботи  у вогнищах (за місцем роботи, навчання та проживання) необхідна достатня кількість паливно-мастильних матеріалів.

 

                                                    ІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є запобігання занесення та поширення на території Северинівської об’єднаної територіальної громади інфекційних хвороб, в т.ч. гострих респіраторних та кишкових інфекцій,  поліпшення здоров’я населення, забезпечення стабільної епідемічної ситуації в населених пунктах громади.

    Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

-  проведення  своєчасного та якісного епідеміологічного розслідування та заключної дезінфекції у вогнищах  інфекцій;

 

-  своєчасну локалізацію випадків захворювання, запобіганню ускладнень  від  інфекційних захворювань;

- здійснення лабораторних досліджень джерел централізованого та децентралізованого водопостачання та їх своєчасну дезінфекцію, а також умов перебування дитячого та підліткового населення в організованих дитячих колективах.

 

                ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

Для здійснення санітарного та епідемічного благополуччя населення, поліпшення його здоров’я та запобігання інфекційним захворюванням необхідно забезпечити:

 • запровадження та нагляд за реалізацією профілактичних та протиепідемічних заходів, направлених на стабілізацію рівня інфекційної захворюваності;
 • подальше удосконалення роботи по недопущенню та розповсюдженню гострих респіраторних вірусних та кишкових інфекцій, проведення цілеспрямованої санітарно-освітньої роботи серед населення;
 • здійснення заходів по недопущенню виникнення спалахів гострих респіраторних вірусних та кишкових інфекцій в організованих колективах та на епідемічно важливих об’єктах.

 

IV. Очікувані результати виконання Програми:

 

 • мінімізується рівень захворюваності гострими респіраторними вірусними та кишковими інфекціями  серед населення громади;
 • протиепідемічні заходи проводитимуться своєчасно та в необхідних об’ємах, буде забезпечено оперативний, якісний та достовірний контроль за поширенням гострих респіраторних вірусних та кишкових інфекцій;
 • скоротиться термін виявлення, здійснюватиметься своєчасне епідеміологічне обстеження та заключна дезінфекція у вогнищах гострих респіраторних вірусних та кишкових інфекцій;
 • підвищиться рівень обізнаності населення з питань профілактики інфекційних захворювань, в тому числі вірусних, здійснюватиметься своєчасне епідеміологічне розслідування у вогнищах;
 •   протиепідемічні заходи проводитимуться своєчасно та в необхідних об’ємах;
 • скоротиться термін виявлення контактних осіб;

                             

                                 V. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється в межах кошторисних призначень з місцевих бюджетів  та інших джерел, які не заборонені законодавством.

 

       

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

Затверджено

рішення 11 сесії Северинівської сільської ради  8 скликання

від 09.07.2021 року  № 207

 

Спрямування коштів на реалізацію заходів Програми

 

Зміст заходу

Відповідальний

за виконання

Термін виконання

Джерело фінансування

Орієнтований обсяг фінансування. на 2021-2022 р.р., грн.

 

11

Профілактичні лабораторні дослідження:

 

ВСП Жмеринський

МРВЛД

2021-2022р.

Місцевий бюджет

 

 

 • питної води на епідзначимих об’єктах

11000,00

Д

 • з джерел централізованого водопостачання

10000,00

22

Дезінфікуючі та антисептичні засоби

ВСП Жмеринський

МРВЛД

2021-2022р.

Місцевий бюджет

3000,00

33

Паливно-мастильні матеріали

ВСП Жмеринський

МРВЛД

2021-2022р.

Місцевий бюджет

15000,00

 

Всього

 

 

 

39000,00