Рішення № 160 10 сесії 8 скликання Про Програму відшкодування витрат на надання пільг за послуги зв`язку окремих категорій громадян Северинівської сільської територіальноЇ громади на 2021-2023 роки

 • 362

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №___160

 

від « 14 » травня  2021 року                                            10 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про  Програму відшкодування витрат на надання

пільг за послуги зв`язку окремих категорій громадян Северинівської сільської територіальноЇ громади на 2021-2023 роки

 

  Відповідно до п. 16 ч. І ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117 «Про Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою недопущення зростання соціальної напруги в районі, пов’язаної з відсутністю компенсації на пільгове користування послугами зв’язку з державного бюджету керуючись  ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради  вирішила:

 

    1. Затвердити Програму відшкодування витрат на надання пільг за послуги зв'язку окремим категорій громадян Северинівської сільської територіальної

громади на 2021-2023 роки (далі - Програма), що додається (додаток 1).

 

   2. Затвердити  Порядок відшкодування витрат на надання пільг за послуги зв'язку окремим категорій громадян Северинівської сільської територіальної

громади на 2021-2023 роки(далі- Порядок) (додаток 2).

 

   3. Затвердити  Типовий  договір про відшкодування витрат на надання пільг за послуги зв'язку окремим категорій громадян Северинівської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі- Типовий договір ) ( додаток 3).

 

  4. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів бюджету  Северинівської сільської ради.

 

  5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики (Трач Т.П.)

 

Сільський голова                                                     Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу соціального

захисту та охорони здоров’я                                     Людмила СУЛИМА

 

Заступник сільського голови                                               Євген ВЛАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                                        Додаток

                                                                                                        до рішення

                                                                                                       Северинівської ї сільської ради

                                                                                                від___________№__________

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Програма відшкодування витрат

на надання пільг за послуги зв`язку

окремих категорій громадян

              Северинівської сільської територіальної

громади на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

с. Северинівка -2021

                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                     Додаток 1

                                                                                                    до Програми

                                                                                                    відшкодування витрат

                                                                                                    на надання пільг за послуги зв`язку    

                                                                                                    окремих категорій громадян 

                                                                                                    Северинівської  сільської ради

                                                                                                    на 2021-2023 роки

 

 

 

 

Паспорт

Програми  відшкодування витрат на надання пільг за послуги зв`язку окремих категорій громадян Северинівської територіальної

громади сільської ради

на 2021-2023 роки

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Северинівська  сільська рада Жмеринського району Вінницької області

2.

Розробник програми

Северинівська  сільська рада Жмеринського району Вінницької області

3.

Співрозробники програми

 

-

4.

Відповідальний виконавець програми

Северинівська сільська рада Жмеринської району,  ПАТ «Укртелеком»

5.

Учасники програми

 

Населення Северинівської сільської територіальної громади пільгових категорій громадян які мають право на пільги,  відділ  соціального захисту та охорони здоров’я, ПАТ «Укртелеком»

6.

Термін реалізації програми

 2021-2023 роки

 

6.1.

Етапи виконання програми

 

2021 рік        -  І етап

2022 рік        -  ІІ етап

2023 рік        -  ІІІ етап

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Северинівська  сільська рада Жмеринського району Вінницької області

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі :

 

3000,00  грн.

 

 

8.1.

коштів бюджету Северинівської сільської ради

3000,00  грн.

 

8.2.

коштів інших джерел

-

 

 

 

 

 1. Визначення проблеми на розв`язання якої спрямована Програма

 

          Конституція України гарантує соціальний захист і гідний рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист – один з суттєвих механізмів подолання бідності, підтримка соціально незахищених верств населення та надання пільг  громадянам, які відповідно до чинного законодавства України мають таке право.

           Незважаючи на те, що держава докладає зусиль по соціальному захисту осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги, залишається ще ряд проблем, які потребують розв’язання за рахунок бюджету сільської ради.

            Відповідно до ст. 19 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", виключно Законами України визначаються пільги щодо оплати житлово-комунальних, транспортних послуг і послуг зв'язку та критерії їх надання. Державні соціальні гарантії є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.

            Згідно до ч. 3 ст. 63 Закону України "Про телекомунікації" та п. 63 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 за № 295, телекомунікаційні послуги споживачам, які мають установлені законодавством України пільги з їх оплати, надаються операторами, провайдерами телекомунікацій відповідно до чинного законодавства України.

         Статтею  89, 91 Бюджетного кодексу України передбачають видатки з місцевого бюджету на державні програми соціального захисту окремих категорій громадян та соціальне забезпечення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України « Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Закону України «              Про телекомунікації», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», постанови Кабінету  Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

         У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від рівня  розвитку економіки сільської ради, наповнення доходної частини бюджету, змін чинного законодавства.

Вжиття системних заходів щодо соціальної підтримки пільгових категорій населення дозволить підняти рівень соціальної захищеності окремих категорій громадян.

 

 

 

 1. Мета Програми

 

     Метою Програми  є відшкодування витрат за рахунок сільського бюджету,   надання пільг за  послуги зв`язку окремих категорій громадян Северинівської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки та забезпечення конституційних гарантій на соціальний захист пільгових категорій громадян, покращення становища соціально вразливих верств населення, здійснення компенсації за пільгове користування послугами  зв`язку.

         На території  Северинівської  сільської ради  проживає  32 особи, які відповідно до чинного законодавства України мають право  на пільги з оплати за  телекомунікаційні послуги щомісячно.

 

 

3. Обґрунтування  шляхів і засобів розв`язання проблеми

 

      Вирішенням зазначеної мети є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян  Северинівської сільської територіальної громади Жмеринського району. Статтею 91 Бюджетного кодексу України передбачено, що видатки на соціальний захист окремих категорій громадян в частині надання пільг здійснюються з місцевого бюджету. Тому, з метою розв`язання даної проблеми розроблена  Програма відшкодування витрат на надання пільг за послуги зв`язку окремих категорій громадян Северинівської  сільської територіальної громади на 2021-2023 роки.

    Завдання програми - відшкодування витрат за рахунок коштів  бюджету Северинівської сільської ради ПАТ «Укртелеком»» за  надання телекомунікаційних послуг   пільгових категорій громадян, які мають право на пільги.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування

 

       Відповідно до розрахованої потреби в коштах на відшкодування за рахунок бюджету Северинівської сільської ради  витрат за надання пільг за послуги зв`язку окремих категорій громадян Северинівської сільської ради на 2021-2023 роки наведено у Додатку 4.

 

5. Очікувані результати та ефективність Програми

         

Виконання Програми дасть можливість:

 • забезпечити право надання пільг за послуги зв`язку  пільгових категорій Северинівської сільської територіальної громади, що в свою чергу забезпечить зменшення  соціальної напруги в суспільстві;
 • підвищити ефективність проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення;
 • здійснювати компенсацію збитків  підприємству  за надані пільги з оплати послуг зв`язку (телекомунікаційні послуги) пільговим категоріям населення.
  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

         Виконавчий комітет Северинівської сільської ради  здійснює контроль за виконанням Програми відшкодування витрат за рахунок бюджету Северинівської сільської ради  на надання пільг за послуги зв`язку окремих категорій громадян Северинівської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки та при необхідності вносить пропозиції щодо її коригування.

 

Секретар сільської ради                                         Надія ДЯКОН      

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                                                                                                     до Програми відшкодування витрат

на надання пільг за послуги зв`язку

окремих категорій громадян

Северинівської сільської ради  на 2021-

2023

 

 

     

Ресурсне забезпечення

Програми  відшкодування витрат на надання пільг за послуги зв`язку окремих категорій громадян Северинівської сільської ради

на 2021-2023 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання

Усього витрат на виконання програми

( грн)

І

ІІ

ІІІ

2021 рік

2022 рік

2023 рік

УСЬОГО:

1000,00

1000,00

1000,00

3000,00

Державний бюджет

 

 

 

 

Місцевий бюджет,

 у тому числі:

1000,00

1000,0

1000,0

3000,0

  • обласний бюджет

-

-

-

-

  • районні, міські (міст обласного значення);

-

-

-

-

  • бюджети сіл, селищ, міст обласного значення;

1000

 

1000

 

1000

3000,00

Кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

 

 

 

Секретар сільської ради                                Надія ДЯКОН     

 

 

                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

Додаток 3

                                                                                                    до Програми

                                                                                                    відшкодування витрат

                                                                                                    на надання пільг за послуги зв`язку    

                                                                                                    окремих категорій громадян    Северинівської сільської ради  

                                                                                                    на 2021-2023 роки

                                          

 

V. Напрями діяльності та заходи Програми

 

з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

( грн.)

Очікуваний результат

1

Відшкодування витрат на надання пільг за послуги зв`язку окремих категорій громадян          (встановлення телефону та знижка на абонентську плату за користування телефоном)

Протягом  2021 року

Северинівськаа сільська рада Жмеринського району Вінницької області,

ПАТ «Укртелеком»

сільський бюджет

 

1000,00

Забезпечення реалізації окремих категорій громадян на надання пільг за послуги зв`язку.

2

Відшкодування витрат на надання пільг за послуги зв`язку окремих категорій громадян (встановлення телефону та знижка на абонентську плату за користування телефоном)

Протягом

2022 року

Северинівськаа сільська рада Жмеринського району Вінницької області,

ПАТ «Укртелеком

сільський бюджет

1000,00

 

Забезпечення реалізації окремих категорій громадян на надання пільг за послуги зв`язку.

3

Відшкодування витрат на надання пільг за послуги зв`язку окремих категорій громадян(встановлення телефону та знижка на абонентську плату за користування телефоном)

Протягом

2023 року

Северинівськаа сільська рада Жмеринського району Вінницької області,

ПАТ «Укртелеком

сільський бюджет

1000,0

 

Забезпечення реалізації окремих категорій громадян на надання пільг за послуги зв`язку.

Всього:

3000,00

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток 4

                                                                                                    до Програми

                                                                                                    відшкодування витрат

                                                                                                    на надання пільг за послуги зв`язку    

                                                                                                    окремих категорій громадян 

                                                                                                    Северинівської сільської ради

                                                                                                    на 2021-2023 роки

         

 

ІV. Напрямки реалізації та заходи Програми

Розрахунок потреби в коштах для виплати компенсації витрат на надання пільг за послуги зв`язку окремих категорій громадян на 2021-2023 роки

 

 

Види пільг окремим категоріям громадян

Кількість пільговиків, якім планується надати послуги  у роках, чоловік

Орієнтована вартість послуг зв`язку, по рокам,  грн.

2021

рік

2022

рік

2023

рік

2021

рік

2022

рік

2023

рік

Встановлення телефону та знижка на абонентську плату за користування телефоном

32

30

30

1000,00

1000,00

1000,0

 

 

 

                                                                 

 

Секретар сільської ради                                Надія ДЯКОН     

 

 

                                                                                            

 

 

 

                                                                         

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток 2                                                                                                      

                                                                                                        до рішення

                                                                                                        Северинівської сільської ради

                                                                                                від___________№__________

 

                     

 

 

Порядок

відшкодування витрат на надання пільг за послуги зв'язку окремим категорій громадян Северинівської сільської територіальної громади  на 2021-2023 роки

                                                                                              

Цей Порядок визначає механізм проведення виплат Северинівською сільською радою за надані пільги з послуг зв’язку відповідно до законодавчих актів України за рахунок коштів селищного  бюджету організації, що надає відповідні послуги – ПАТ «Укртелеком».

Відповідно до вимог чинного законодавства відшкодування за надані пільги з послуг зв’язку здійснюється на підставі укладених договорів з організаціями надавачами послуг та поданих ними щомісячних звітів (списків осіб) щодо сум послуг, наданих особам, які мають право на відповідні пільги.

Надавач послуг до 5 числа місяця, що настає за звітнім, надає на електронних та паперових носіях списки осіб, які скористалися пільгою згідно з формою «2-пільга» відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги». Северинівська сільська територіальна громада звіряє інформацію, що міститься у Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, з інформацією, наданою підприємством. У разі виявлення фактів безпідставного надання пільг або розміру пільг, що надаються конкретному пільговику, вживаються заходи щодо усунення виявлених недоліків та запобігання нецільовому використанню коштів.

Право на пільги з послуг зв’язку мають громадяни пільгових категорій відповідно до Законів України:

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. №3551-XII:

учасники бойових дій;

інваліди війни;

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

учасники війни;

«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 р. № 203/98-ВР:

ветерани органів внутрішніх справ;

вдови ветеранів органів внутрішніх справ;

ветерани військової служби;

вдови ветеранів військової служби;

«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III – багатодітні сім’ї.

«Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-ІІІ – жертви нацистських переслідувань;

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796- XII – ліквідатори аварії на ЧАЕС  І-ІІ категорії.

Відшкодування вартості знижки на абонентську плату за користування телефоном, проводиться в межах коштів, виділених із сільського  бюджету, на підставі наданих організацією, яка надала послуги, розрахунків та актів звіряння за формою, затвердженою Міністерством праці та соціальної політики України від 28 березня 2003 р. № 83 «Про затвердження форми № 3-пільга».

 

       Секретар сільської ради                                                 Надія ДЯКОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Загальні положення

1.1. Порядок відшкодування витрат за надані пільги з послуг зв’язку та встановлення квартирних телефонів (далі - Порядок).

1.2. Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:

пільговик – особа, яка відповідно до чинного законодавства має право на пільги з користування послугами місцевого телефонного зв’язку та встановлення квартирних телефонів;

місцевий телефонний зв'язок – це послуга, яка забезпечує доступ до телекомунікаційної мережі та надає користувачу можливість спілкуватись з особами, які знаходяться в тому ж селі (районі).

II. Порядок надання послуг

2.1. Згідно з чинним законодавством України, а саме: Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Законом України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, Законом України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Законом України “Про охорону дитинства”  визначено право на отримання пільг з послуг зв'язку таким категоріям громадян: 

 • інвалідам війни;
 • учасникам бойових дій;
 • учасникам війни;

особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

 • ветеранам військової служби;
 • ветеранам органів внутрішніх справ;
 • учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І - ІІ категорій;
 • багатодітним сім'ям.

Підтвердженням відповідного статусу пільговика є посвідчення, видане відповідною установою, де зазначена група інвалідності або довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності. Документ повинен бути оформлений відповідно до вимог і завірений печаткою.

Визначення права на отримання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 389 “Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”.

III. Порядок відшкодування витрат

3.1. Северинівська сільська територіальна громада, як Замовник, укладає договір із підприємством, яке надає послуги зв’язку для відшкодування коштів за надані пільги або встановлення квартирних телефонів. Для укладання договору підприємство подає такий пакет документів:

- виписка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію юридичної особи, фізичної особи підприємця;

-  довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- копія ліцензії;

- копія довідки про взяття на облік платника податків або копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

- копія Статуту;

- довідка тарифів на послуги зв’язку.

3.2. Розрахунок відшкодування коштів за надані послуги зв’язку та встановлення квартирних телефонів здійснюється шляхом визначення витрат підприємством за законами, відповідно до яких пільговики мають право на пільги.

3.3. Підприємство, яке надає послуги зв’язку, подає до управління соціального захисту населення райдержадміністрації:

- до 10 числа місяця, що настає за звітним, на електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих громадянам пільгової категорії у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга» затвердженою п.10 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”                  (зі змінами);

- до 20 числа місяця, що настає за звітним, надає відомості про фактично надані послуги на паперових носіях;

- до 5 числа місяця, другого за звітним, складає акти звіряння сум заборгованості по наданих послугах зв’язку станом на 1 число місяця, що передує звітному.

Звіти підписуються та скріплюються печаткою підприємства. Розпорядник коштів має право перевіряти правильність та достовірність складання звітів, наданих на відшкодування витрат за надані пільги.

3.4. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради звіряє інформацію,  що міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, з інформацією,
яка надходить від підприємств,  що надають послуги зв’язку,
і,  у  разі  виявлення  розбіжностей   щодо   загальної   кількості
пільговиків   або   розміру   пільг,   що   надаються  конкретному пільговику,  не провадить  розрахунків,  що  стосуються  виявлених
розбіжностей, до уточнення цієї інформації.

3.5. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради  сплачує підприємству, яке надає послуги зв’язку, кошти за надані пільги при надходженні їх на зазначені цілі із фінансового відділу Северинівської сільської ради, відповідно та в межах асигнувань, затверджених бюджетом.

 

 

     Сільський голова                                                              Василь МАЛЯРЧУК                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

                                                                                                        до рішення

                                                                                                        Северинівської сільської ради

                                                                                                        від___________№__________

 

 

                                          Типовий Договір № ___

про відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян