Рішення № 153 10 сесії 8 скликання Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти

 • 297

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуРІШЕННЯ  №___153

 

від «   14  » травня 2021 року                                              10 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

 

Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору  на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти

 

На виконання  Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», відповідно до  статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року  № 291,  з метою визначення механізму проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради, Северинівська сільська рада вирішила:

 1. Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору  на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області згідно з додатком.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності,  етики  (Трач Т.П.). 

 

 

 

       Сільський голова                                                        Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Затверджено

рішення  10 позачергової сесії  сільської ради 8 скликання

від « 14 » травня 2021 р. № 153

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсного відбору  на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти

 1. Положення про проведення конкурсного відбору  назаміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради (далі – Положення) розроблене на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 №291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти».

 

 1. Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради за результатами проведення конкурсного відбору.

 

 1. Посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради, згідно Закону України «Про повну загальну середню освіту», може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту ступеня, не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

 1. Призначення керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради здійснює Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради (далі – Відділ освіти) за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення строкового трудового договору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше). Одна і та сама особа може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника цьогож або продовжити роботу в закладі на іншій посаді.

 

 1. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

 • оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

 • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 • проведення конкурсного відбору;
 • визначення переможця конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

 

 1. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснює Відділ освіти.

 

 1. Рішення про проведення конкурсу приймає Відділ освіти:

–– не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору або контракту укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради;

– упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 

 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Северинівської сільської ради та/або Відділу освіти наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

– найменування і місцезнаходження закладу;

– найменування посади та умови оплати праці;

– кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та Статуту відповідного закладу освіти;

– вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

– дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

– прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

 

 1. Для проведення конкурсу Відділ освіти формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 11 осіб, до складу якої включаються:
 • заступник сільського голови – голова комісії;
 • начальник відділу освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради;
 • головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради, відповідальний за кадрову роботу – секретар комісії;

Члени комісії:

 • голова постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності,  етики;
 • голова  Северинівської сільської профспілкової організації працівників освіти і науки України;
 • представники педагогічного колективу закладу загальної середньої освіти, де наявна вакансія у кількості 2-х осіб, які обираються більшістю працівників на загальних зборах трудового колективу;
 • представники громадського об’єднання батьків, учні (вихованці) яких навчаються у закладі загальної середньої освіти, де наявна вакансія у кількості 2-х осіб;
 • представники керівників закладів загальної середньої освіти у кількості 2-х осіб.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Северинівської сільської ради та/або Відділу освіти протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

 

 1. Для участі у конкурсі подають такі документи:

1) заява про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додатки  №1, №2);

2) автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5) документ, що підтверджує володіння державною мовою;

6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на день їх подання;

7) довідка про відсутність судимості;

8) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошені строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 

 1. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

– приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

– оприлюднює на офіційному веб-сайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

– не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до законодавства;

– подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі в конкурсі;

– подали документи після завершення строку їх подання.

 

 1. Відділ освіти зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 

 1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах конкурсного випробування.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у наказі відділу освіти про проведення конкурсу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Северинівської сільської ради та/або Відділу освіти.

Засновник за можливості забезпечує відеофіксацію та відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 

 1. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Северинівської сільської ради та/або Відділу освіти.

 

 1. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

– відсутні заяви про участь у конкурсі;

– до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

– жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 

 1. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник Відділу освіти призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

 

 

 Секретар                                                Надія ДЯКОН