Рішення № 156 10 сесії 8 скликання Про затвердження порядку та нормативу відрахувань до бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності Северинівської сільської територіальної громади на 2021 рік

 • 325

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №___156

 

від « 14 » травня  2021 року                                                     10 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

 

Про  затвердження порядку та нормативу відрахувань до бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності

Северинівської сільської територіальної громади на  2021 рік

 

З метою наповнення дохідної частини бюджету Северинівської сільської ради ,затвердження порядку та нормативу відрахувань  частини чистого прибутку ( доходу), отриманого за результатами господарської діяльності підприємствами ,що належать до комунальної власності  Северинівської сільської ради ,керуючись п.35 ст.64 Бюджетного кодексу України,пп.29 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  Северинівської сільської ради вирішила:

 

 

 1. Встановити для комунальних підприємств Северинівської сільської ради  показник відрахування частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово- господарської діяльності у 2021 році, яка підлягає зарахуванню до загального фонду бюджету Северинівської сільської територіальної громади  в розмірі 5 %;
 2. Затвердити Порядок та норматив відрахування частини прибутку (доходу) за результатами річної та щоквартальної фінансово- господарської діяльності для підприємств комунальної власності Северинівської сільської ради , яка підлягає зарахуванню до сільського  бюджету(додається).
 3. Керівникам комунальних підприємств забезпечити надходження частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету, згідно затвердженого нормативу.
 4. ГУ ДПС у Вінницькій області  здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами відповідно до Порядку і нормативів ,затверджених цим рішенням.
 5. Рішення 23 сесії Северинівської сільської ради 7 скликання від 24.12.2019 року  «Про затвердження порядку і нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності  Северинівської сільської ради» визнати таким ,що втратило чинність.
 6. Фінансовому відділу Северинівської сільської ради (Гамарник Н.О.) направити копію цього рішення з додатком ГУ ДПС у Вінницькій області для здійснення контролю за нарахуванням та сплатою частини чистого прибутку комунальним підприємствам.
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію постійної комісії з питань планування фінансів , бюджету та соціально - економічного розвитку  (Кочмарюк Ю.З.)

 

 1. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.    

 

 

 

Сільський  голова                                                Василь МАЛЯРЧУК

 

Додаток № 1        

 до рішення  10 сесії 8 скликання

від 14.05.2021 року №  156

    

 

 

ПОРЯДОК

і норматив відрахування до бюджету Северинівської сільської територіальної громади комунальними підприємствами , які належать до комунальної власності територіальної громади, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році

 1. Порядок і норматив відрахування до загального фонду бюджету Северинівської сільської територіальної громади комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до комунальної власності територіальної громади, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році (далі-Порядок) розроблено на виконання пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України.
 2. Відповідно до цього Порядку встановлюється відрахування в розмірі 5 відсотків до чистого прибутку (доходу), за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності протягом 2021 року.
 3. Підприємства комунальної власності самостійно розраховують частину чистого прибутку (доходу), виходячи з установленого даним Порядком нормативу, та подають розрахунок до Жмеринського управління ГУ ДПС у Вінницькій області разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку у строки, встановлені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.
 4. Визначений норматив частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств сплачується щоквартально у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств і зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету Северинівської сільської територіальної громади, відкритий в органах Державного казначейства.
 5. Керівникам комунальних підприємств, що знаходяться у комунальній власності Северинівської сільської  територіальної громади  забезпечити надходження відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду сільського бюджету згідно з даним Порядком,

 

 

 

Секретар                                                                  Надія  Д’ЯКОН