Рішення 149 9 сесії 8 скликання Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою подальшої передачі в оренду

  • 286

 

                                                                                                                                                

         УКРАЇНА 

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №__149

від « 21» квітня  2021 року            9  сесія  8 скликання

с. Северинівка

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   з  метою  подальшої  передачі в  оренду

Розглянувши заяву  гр. Ярошевича  Вячеслава  Васильовича  жителя  с.Слобода- Межирівська  Жмеринського  району  Вінницької  області  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   з  метою  подальшої  передачі  в  оренду  із   земель  комунальної  власності  Северинівської  сільської  ради для  будівництва  і  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови,  відповідно  до  ст.12,ст.38  Земельного  кодексу  України , ст.50  Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи  Витяг  з  Державного  реєстру   речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності  від  11.04.2020  року, Витяг  з  Державного  реєстру   речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності  від  31.01.2020  року,  сесія сільської  ради  ВИРІШИЛА :

1.Надати гр.Ярошевичу  Вячеславу  Васильовичу дозвіл  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   з  метою  подальшої  передачі в  оренду   із   земель  комунальної  власності  Северинівської  сільської  ради  Жмеринського  району  Вінницької  області  орієнтовною  площею 0,16  га - для  будівництва  і  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови,  яка  розташована  по  вул.Центральна,47а  в  с.Сербинівці  Жмеринського  району  Вінницької  області.

 2. Рекомендувати гр. Ярошевичу  Вячеславу  Васильовичу звернутися в землевпорядну організацію з метою замовлення робіт по розробці  проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки.

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у власність) подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію СеверинІвської  сільської  ради  з  питань  містобудування,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунальногого  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.)  

        Сільський голова Василь МАЛЯРЧУК

Проект розробив:

Головний  спеціаліст,землевпорядник                                             Марценюк В.В.

Погоджено:    

Заступник  сільського  голови                                                            Власюк  Є.В.