Рішення 124 9 сесії 8 скликанняПро затвердження Положення про цільовий фонд Северинівської територіальної громади

  • 279

                  

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  № ___124

 

від « 21 » квітня 2021 року            9 сесія  8 скликання

с. Северинівка

           

Про затвердження Положення  про цільовий фонд      Северинівської   територіальної громади

 

          Відповідно до статей 26, 42, 50, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 5,6 статті 13 Бюджетного Кодексу України, з метою вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань  загальнодержавного  значення,  проведення  сільських заходів  та впорядкування зарахування коштів до цільового фонду місцевого бюджету, Северинівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

Затвердити Положення про цільовий фонд Северинівської сільської територіальної громади (додається)

Використання коштів з фонду здійснювати згідно рішень сесій Северинівської сільської ради.  

Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

Контроль  за  виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з питань планування бюджету та соціально-економічного розвитку (Кочмарюк Ю.З.). 

 

 

 

Сільський голова Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 Затверджено

рішення 9 сесії сільської ради 8 скликання 

від 21  квітня 2021року № 124

 

ПОЛОЖЕННЯ

про цільовий фонд   Северинівської сільської територіальної громади 

 

Загальні положення 

Положення про Цільовий фонд Северинівської сільської територіальної громади  розроблено відповідно до  Конституції України,  ст. 64, 68  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 1, 3  Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ст. 13 Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів.

        1.2.  Цільовий фонд  Северинівської територіальної громади (далі –  Цільовий фонд) – є складовою спеціального фонду місцевого бюджету та використовується за цільовим призначенням, створюється з метою надходження додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету сільської ради на фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку сіл громади, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальносільських заходів.

      1.3. Порядок формування і використання коштів цільового фонду визначається цим Положенням.

      1.4. Кошти Цільового фонду є складовою частиною спеціального фонду сільського бюджету та фінансовою і матеріальною основою місцевого самоврядування.

      

Мета та завдання

 

       2.1. Цільовий фонд утворюється з метою формування фінансової основи, що є складовою частиною фінансово-економічної бази сільської ради.

      2.2. Основне завдання цільового фонду - фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань в інтересах територіальної громади.

 

 

Джерела та порядок  формування Цільового фонду

 

         3.1. Цільовий фонд формується за рахунок таких надходжень:

          - благодійні внески - добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога, інша благодійна допомога;

         - інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

3.2. Кошти, вказані у пункті 3.1, зараховуються на спеціальний рахунок сільського бюджету, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України Вінницької області.

3.3. Не використані протягом року кошти Цільового фонду вилученню не підлягають і переносяться на наступний бюджетний період.

 

4. Використання коштів цільового фонду

 

         4.1. Використання коштів Цільового фонду здійснюється  згідно  рішень Северинівської сільської ради та цього Положення.

         4.2. Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів на  фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку сіл громади, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення, проведення  загальносільських заходів, у тому числі за наступними напрямками:

          4.2.1. Роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, виготовленням проектно- кошторисної документації по капітальному та поточному ремонту об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади..

         4.2.2. На придбання та модернізацію основних засобів підприємств, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету.

         4.2.3. Розвиток житлово-комунального господарства села, благоустрій, розвиток інфраструктури сільської ради.

         4.2.4. Заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій у громаді.

         4.2.5. Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони водойм, озеленення сіл  (посадка дерев, кущів, квітів), видалення (знос, валка) аварійних, сухих, хворих  та таких, що втратили декоративний вигляд дерев та кущів; догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями (косіння газону, улаштування пристовбурних лунок, доставка води та полив, формована та санітарна обрізка дерев, кущів, інших насаджень, прополка, рихлення, стрижка живоплоту, всі операції з підготовки ґрунту для садіння рослин, корчування пнів та засипка ямок, очищування   зелених  зон  від сміття, вантажні роботи та транспортування  деревини, гілок та сміття після виконання робіт з озеленення, влаштування «корит» під нові квітники та газони  тощо); капітальний ремонт зелених насаджень та виконання або корегування проектно-кошторисної документації; придбання  саджанців дерев, кущів, розсади квітів та декоративних трав’янистих рослин, насіння, добрив, засобів хімічного захисту рослин, садового інструменту, малих архітектурних форм для зелених насаджень (перголи, альпійські гірки тощо), горщиків та кашпо, бордюрів для влаштування квітників та газонів, створення місць відпочинку громадян, благоустрою сіл, оплата послуг, пов’язаних з транспортуванням та утилізацією небезпечних відходів.

          4.2.6. Заходи із забезпечення соціального захисту громадян та сімей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, у тому числі:

         а) надання матеріальної допомоги для:

         - оплати лікування, придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних засобів та інше;

         - придбання одягу та взуття дітям-сиротам, дітям, що перебувають під опікою, дітям з малозабезпечених сімей, людям похилого віку, інвалідам;

         - оплати боргів за житлово-комунальні послуги, установлення              приладів обліку газу, тепла і води;

         - часткової оплати  ремонту житла;

         - вирішення інших соціально-побутових питань;

б)  проведення передплати на  періодичні видання для ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених громадян;

в) проведення благодійних заходів для соціально незахищених та малозабезпечених верств населення.

         4.2.7. Забезпечення розвитку соціальної сфери (на утримання та укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, соціального захисту тощо), поточний ремонт, технічне обслуговування, промивка, поточний ремонт пам’ятників історії та культури, оплата робіт з будівництва та ремонту пам’ятників. 

         4.2.8. Фінансова підтримка творчо та спортивно обдарованих громадян, у тому числі дітей та молоді, у вигляді надання премій, нагород тощо.

         4.2.9. Представницькі заходи при проведенні  інвестиційних форумів, конференцій, семінарів тощо.

          4.2.10. Оплата послуг, пов’язаних з відзначенням державних, професійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв та пам’ятних дат підприємств, установ, організацій, окремих громадян, а також придбання пам’ятних адрес, грамот, вітальних листівок, квітів, подарунків, преміювання тощо, інших святкувань.

        4.2.11. Витрати на проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спортивних, оздоровчих заходів.

        4.2.12. Витрати, пов’язані з діяльністю по забезпеченню становлення і розвитку місцевого самоврядування.

        4.2.13. Розробка цільових програм.

        4.2.14. Розробка і реалізація інвестиційних проектів та програм.

        4.2.15. Вшанування, надання допомоги (грошової або натуральної) почесним громадянам громади, ветеранам праці, війни, малозахищеним верствам населення, постраждалим від стихійного лиха, допомоги на поховання тощо.

        4.2.16.Фінансування витрат, пов’язаних з утриманням та ремонтом доріг місцевого значення, у тому числі, які суміщаються з дорогами державного значення.

         4.2.17. Витрати на придбання ритуальної атрибутики, пам’ятників, оплата ритуальних послуг.

       4.2.18. Фінансування витрат з розвитку громадського транспорту, оплата транспортних послуг, проведення та організація конкурсу на право здійснення пасажирських перевезень.

       4.2.19. Видатки, направлені на оплату робіт та послуг, пов’язаних з незалежною експертною оцінкою майна.

       4.2.20. Виконання робіт з грошової експертної оцінки земельної ділянки.

       4.2.21. Видатки, направлені на виконання робіт (проектів) по відведенню земельних ділянок для продажу права оренди на аукціонах .

       4.2.22. Видатки, направлені на видання поліграфічної продукції, оплату інформаційних послуг та послуг трансляції телепередач.

      4.2.23. Видатки, направлені на оплату витрат, пов’язаних з розміщенням соціальної реклами,  привітань обласної державної адміністрації, міської влади з державними та народними святами, сюжетів з інформацією про загальноукраїнські, обласні та міські культурно – масові та державні заходи, іншої інформації соціальної направленості, наклеювання та зняття сюжетів соціальної направленості, заклеювання місць розташування фоновим покриттям.

      4.2.24. Видатки, направлені на сплату судового збору при зверненні до судових органів від імені Северинівської сільської ради.

      4.2.25.  Фінансування   витрат,   направлених  на  удосконалення   системи

охорони здоров'я, освіти, культури, фізкультури та соціального забезпечення.

      4.2.26.  Придбання      обладнання    та      предметів         довгострокового 

користування об’єктів майна комунальної власності.

           4.2.27.  Видатки, направлені на проведення та організацію виборчого процесу.

      4.2.28. Фінансування додаткових витрат, пов'язаних з виконанням програм розвитку житлово-комунального господарства.

      4.2.29. Фінансування витрат по проведенню виконавчих дій по примусовому  виконанню  постанов  державних  виконавців  (послуги експертів, виготовлення чи корегування технічної документації, транспортні 

послуги, послуги з надання оголошень тощо), видатки, направлені на виконання   рішень  суду  (відшкодування  витрат  чи компенсацій  грошових

коштів за поліпшення орендованого комунального майна тощо).

4.2.30. Фінансування витрат по оплаті енергоносіїв по вуличному освітленню громади.

 

5. Контроль за використанням коштів 

Цільового фонду

 

5.1.  Контроль  за  використанням  коштів Цільового фонду   здійснює  постійна комісія з питань планування бюджету, та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Сільський голова Василь МАЛЯРЧУК