Рішення 127 9 сесії 8 скликанняПро деякі питання оренди майна спільної власності Северинівської сільської територіальної громади

  • 353

                  

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ  №___127

 

від « 21 »  квітня 2021 року                          9 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

 

Про деякі питання оренди майна спільної власності  Северинівської сільської територіальної громади

       Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України від 03 жовтня 2019 р. №157-IX «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», з метою врегулювання питань, що стосуються передачі в оренду майна спільної власності Северинівської сільської територіальної громади , сільська рада  вирішила:

Орендодавцям, балансоутримувачам, уповноваженим органам управління майна власності Северинівської сільської територіальної громади у сфері відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна спільної власності Северинівської територіальної громади , керуватись вимогами Закону України від 03 жовтня 2019 р. №157-IX «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (далі – Постанова).

Опублікувати на офіційному веб-сайті сільської ради  інформацію про об’єкти Переліку нерухомого майна спільної комунальної власності територіальної громади, що може бути передано в оренду у 2021 році (далі – Перелік), (за виключенням площі тих об’єктів, які до набрання чинності Законом передані в оренду).

Об’єкти оренди Переліку згідно Закону вважаються такими, щодо яких прийнято рішення про включення їх до Переліку першого типу.

Визначити Северинівську сільську раду   орендодавцем щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності; нерухомого майна, яке знаходиться в неї на балансі; нерухомого майна балансоутримувачів, щодо якого вони не можуть виступати орендодавцями у зв’язку із перевищенням загальної площі 400 кв.м на одного балансоутримувача, в межах якої вони є орендодавцями.

Встановити, що на пленарних засіданнях сесій Северинівської сільської ради  приймаються:

рішення про намір передачі майна в оренду або рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 7 Закону, у випадках, визначених пунктом 4 цього рішення;

погодження рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду (надання згоди на розпорядження майном балансоутримувача) або відмова у такому погодженні;

рішення про доцільність передачі майна в оренду, яке є погодженням сільської ради  рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду;

рішення про включення до Переліку єдиних майнових комплексів комунальних підприємств;

рішення про включення або про відмову у включенні чи недоцільність включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії);

затвердження додаткових умов оренди (у разі наявності) об’єкта, включеного до Переліку другого типу (у випадку, коли рішення про включення об’єкта оренди до такого Переліку приймається на сесії сільської ради);

затвердження умов оренди єдиного майнового комплексу комунального підприємства;

рішення про використання майна за конкретним цільовим призначенням;

рішення про скасування або зміну рішення про включення об’єкта оренди до Переліку відповідного типу, що тягне за собою необхідність відміни аукціону;

рішення про продовження договору оренди комунального майна без проведення аукціону та рішення про відмову у продовженні договору оренди комунального майна, у випадках, визначених пунктом 4 цього рішення;

рішення про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем, або про відмову у продовженні договору з підстав, передбачених статтею 19 Закону;

рішення про погодження або відмову у погодженні орендодавцю (окрім випадку, коли орендодавцем майна виступає районна рада як балансоутримувач) на внесення змін до договору оренди в разі, коли орендодавцем виступає балансоутримувач щодо майна, загальна площа якого не перевищує 400 кв.м і необхідність такого погодження випливає з вимог законодавства, статуту або положення балансоутримувача.

Сільська рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, що стосуються передачі в оренду майна, віднесені до їх відання Законом і Порядком.

Уповноважити голову сільської ради , у випадках, визначених пунктом 4 цього рішення, на підставі рекомендацій постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою шляхом видання розпоряджень вирішувати питання, що стосуються передачі в оренду майна:

про включення об’єктів до Переліку першого типу або про відмову у включенні об’єктів до Переліку першого типу з підстав, передбачених статтею 7 Закону;

про розробку та затвердження умов оренди майна, додаткових умов оренди майна (в разі наявності);

про надання згоди на укладення майбутнім орендарем договору суборенди;

про виправлення технічних помилок (описок) в оголошенні про передачу майна в оренду, оприлюдненому в електронній торговій системі, протягом двох робочих днів з моменту здійснення такого оприлюднення в електронній торговій системі;

про оголошення електронного аукціону щодо об’єкта оренди з Переліку першого типу;

про виключення майна з Переліку першого типу;

про відміну електронного аукціону;

про затвердження протоколу про результати електронного аукціону;

про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору оренди;

про укладення договору оренди або про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди;

про задоволення заяви або про відмову у задоволенні заяви щодо внесення змін до договору оренди;

про надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту за рахунок орендаря або про відмову у наданні згоди на здійснення такого ремонту;

про надання згоди на здійснення ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати або про відмову у наданні згоди на здійснення такого ремонту;

про зарахування витрат орендаря, здійснених на проведення капітального ремонту.

інші питання, які випливають з вимог Закону і Порядку.

Уповноважити апарат сільської ради:

подавати, розглядати, перевіряти будь-які заяви та додані до них документи, що стосуються орендних відносин;

вносити (включати) та оприлюднювати на офіційному веб-сайті сільської ради та/чи в електронній торговій системі будь-яку необхідну інформацію, оголошення щодо процедури передачі майна в оренду, суборенду, інформаційне повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, Переліки відповідного типу, умови та додаткові умови (у разі наявності) оренди майна, договори оренди, укладені за результатами проведення електронного аукціону та договори оренди, укладені без проведення аукціону, договори суборенди, зміни і доповнення до договорів оренди та інше;

надсилати (вносити) інформацію про потенційний об’єкт оренди, вносити зміни або запропонувати балансоутримувачу внести зміни до інформації про об’єкт оренди, якщо інформацію про об’єкт оренди розкрито у неповному обсязі або суперечливе;

до моменту появи автоматичної технічної можливості в електронній торговій системі здійснювати оголошення аукціонів у порядку, визначеному Законом і Порядком;

перевіряти заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, електронні копії та в разі потреби оригінали доданих документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону;

надавати згідно Порядку відповіді на запитання щодо лота, надіслані потенційними орендарями та доступ учасникам аукціону до документів, що стосуються лота;

складати та завантажувати відповідні акти у разі відмови переможця електронного аукціону від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору оренди чи не підписання такого протоколу або договору у встановлені строки;

спільно з постійною комісією районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів розраховувати, на підставі даних, викладених в поданих документах, бали потенційних орендарів за кожним із критеріїв оцінки, передбачених додатком 2 до Порядку;

здійснювати всі інші дії, необхідні для виконання положень Закону та Порядку.

Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-cайті сільської ради .

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію постійної комісії з питань планування фінансів , бюджету та соціально - економічного розвитку  (Кочмарюк Ю.З.).

 

 

 

Сільський голова Василь МАЛЯРЧУК