Рішення 131 9 сесії 8 скликанняПро затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Северинівської сільської ради

  • 246

                  

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №__  131

 

від «    21  »   квітня2021 року  9 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про затвердження Правил благоустрою

території населених пунктів Северинівської сільської ради

 

 

Відповідно до п.44 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 310 від 27.11.2017 року  «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту», сесія сільської ради

 

Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів Северинівської сільської ради (Додаток 1).

 

 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, та охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг ( Піяківський В.М.)

 

 

 

Сільський голова Василь МАЛЯРЧУК

 

Додаток 1

Затверджено

             рішення 9 сесії сільської ради 8 скликання 

  від 21 квітня 2021 року № 131

 

 

ПРОГРАМА

розвитку житлово - комунального господарства та благоустрою

населених пунктів Северинівської сільської  територіальної громади

на 2021 – 2025 роки

 

Структура програми:  

1. Паспорт програми

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

3. Визначення мети та завдань програми

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

5. Організаційне забезпечення виконання програми

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Додатки: 

 

Додаток  1: Заходи виконання Програми розвитку житлово - комунального господарства та благоустрою населених пунктів Северинівської сільської територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ

(загальна характеристика Програми)

 

ПРОГРАМА

розвитку житлово - комунального господарства та благоустрою

населених пунктів Северинівської сільської територіальної громади 

на 2021 – 2025 роки

 

 

 

Ініціатор розроблення програми

Северинівська сільська рада  

 

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу місцевого самоврядування про розроблення програми

Рішення Северинівської сільської ради

 

 

Розробник програми

Северинівська сільська рада  

 

 

Співрозробники програми

Комунальні підприємства територіальної громади

 

 

Відповідальний виконавець програми

Северинівська сільська рада  , комунальні підприємства територіальної громади, 

 

 

Учасники програми

Северинівська сільська рада  , комунальні підприємства територіальної громади

 

 

Термін реалізації програми

2021 – 2025 роки

 

7.1.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

Один етап: 2021 – 2025  роки 

 

 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Обласний бюджет, міський бюджет, районний бюджет.

 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

 у тому числі:

Кошти на фінансування заходів програми виділяються рішенням сесії на підставі бюджетних запитів з розрахунками відповідальних виконавців 

 

9.1.

Бюджетних коштів

-

 

9.2. 

Коштів інших джерел

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми розвитку житлово - комунального господарства та благоустрою населених пунктів Северинівської сільської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про житлово - комунальні послуги», із врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово - комунального господарства України.

Житлово - це розгалужена сфера народного господарства, підприємства якої надають різноманітні послуги з експлуатації та ремонту житла, доріг, благоустрою, озеленення. Водночас ЖКГ, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей. 

Підприємства ЖКГ не мають вагомих економічних стимулів до оптимізації структури тарифів і зниження нераціональних витрат матеріально - технічних ресурсів. Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємства ЖКГ не можуть утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт. Це наслідки технічної відсталості житлово - комунальної галузі, незадовільного фінансового стану підприємств, зумовленого, насамперед, постійно зростаючою заборгованістю за спожиті житлово - комунальні послуги з боку населення, великої кількості пільг, передбачених законодавством для окремих категорій населення та заборгованістю бюджетів різних рівнів з відшкодування цих пільг. Незадовільний фінансовий стан підприємств ЖКГ унаслідок невідповідності рівня доходів населення вартості виробництва житлово - комунальних послуг, невпорядкованість системи пільг та їх фінансування призводить до неспроможності надати якісні та в повному обсязі послуги, знизити їх собівартість. У цілому це свідчить про наявність системної кризи в житлово - комунальній галузі та необхідність прискорення проведення житлово - комунальної реформи і переходу до роботи в ринкових умовах.

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та міського бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії.

 

3.Визначення мети та завдань програми

 

Головною метою Програми є реалізація на території Северинівської сільської територіальної  державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері житлово - комунального господарства та благоустрою, забезпечення споживачів якісними житлово - комунальними послугами, зниження витрат на виробництво комунальних послуг, досягнення оптимального співвідношення вартості послуг до доходів населення, створення незалежних умов функціонування, підвищення ролі та відповідальності структурних підрозділів системи житлово - комунального господарства громади, як єдиного цілісного комплексу з надання комунальних послуг населенню, підприємствам та організаціям на території міської ради.

Недостатні темпи перетворень у житлово - комунальному господарстві призвели до того, що підприємства не можуть ефективно працювати в ринкових умовах і надавати населенню послуги належного рівня і якості. 

 

Досягнення визначеної мети здійснюватиметься вирішенням наступних завдань:

• удосконалення системи управління підприємствами галузі всіх форм власності, розвиток та запровадження підприємств житлово - комунального господарства різних форм власності, впровадження ринкових відносин між суб’єктами господарювання у цій сфері; 

• забезпечення беззбиткового функціонування підприємств галузі при прозорій економічно обґрунтованій системі визначення рівня тарифів на комунальні послуги; 

• підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів; 

• підвищення якості та збільшення обсягу послуг; 

• максимальне завантаження існуючих виробничих потужностей;

• продовження оздоровлення фінансового стану підприємств, досягнення ними прибуткової діяльності;

• збереження та підвищення заробітної плати працівникам підприємств на рівні законодавчо встановлених норм, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;

• покращення транспортного забезпечення діяльності комунальних підприємств, розширення телекомунікаційних послуг, якості надання житлово – комунальних послуг;

• технічне переоснащення житлово - комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для надання житлово - комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива; 

• створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

• залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями;

• залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово - комунального господарства.

Основні заходи Програми узгоджуються з основними положеннями Програми економічного і соціального розвитку. 

 

 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки

та етапи виконання програми

Проблемні питання:

• неврегульованість нормативно - правових актів;

• дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для відновлення, належної експлуатації та обслуговування житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення, будівництво нових мереж водогону;

• надання житлово - комунальних послуг неналежної якості та не в повному обсязі, що призводить до зменшення населенням оплати послуг;

• зношеність конструкцій і внутрішніх систем житлових будівель стало головною причиною зниження якості комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності та безпечності умов проживання мешканців;

• пасивне ставлення мешканців до утримання приміщень загального користування і прибудинкових територій;

• відсутність ефективного власника багатоквартирних будинків - ОСББ;

• для розвитку потужностей ЖКГ, а також створення підприємств і організацій недержавної форми власності по утриманню і ремонту об’єктів цієї галузі, що є передумовою створення ринку житлово - комунальних послуг населенню, необхідно залучити інвестиції;

• пасивне ставлення жителів приватних будинків до сортування сміття, замовлення послуг з вивезення його на спеціальні полігони;

• складний фінансово-економічний стан галузі через невідповідність діючих тарифів на житлово - комунальні послуги рівню економічно обґрунтованих втрат на виробництво та надання цих послуг внаслідок постійного росту вартості енергетичних та матеріальних ресурсів;

• недостатній рівень розрахунків споживачів за отримані житлово – комунальні послуги;

• значна частина житлового фонду давнішої забудови потребує капітального ремонту;

• значна зношеність основних фондів підприємств галузі, використання фізично і морально застарілого обладнання, що призводить до понаднормових витрат палива та електроенергії;

- незадовільний стан житлового фонду міста.

В якості ресурсного забезпечення реалізації заходів програми передбачається використання бюджетних та позабюджетних джерел фінансування, а саме: кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, інші кошти та ресурси, в т.ч. проектів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України. 

 

Термін  реалізації  Програми – 2021-2025 роки.

 

Ресурсне забезпечення:

Кошти на фінансування заходів програми виділяються рішенням сесії на підставі бюджетних запитів з розрахунками відповідальних виконавців

 

 

 5.Організаційне забезпечення виконання програми.

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють виконавчий апарат  Северинівська сільська рада.

 

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми.

 

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснює постійна комісія. 

 

 

 

Секретар сільської ради    Надія  Д’ЯКОН