Рішення 7 сесії 8 скликання Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Северинівської сільської ради

  • 288

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №___

 

від «____» березня 2021 року           7 сесія  8 скликання

с. Северинівка

            

Про затвердження переліку адміністративних послуг,

які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Северинівської сільської ради

 

Керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру», Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України віл 16.05.2014 р. №523, рішенням Северинівської сільської ради від 18.02.2021 року № 65 «Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг»  Северинівської сільської ради та затвердження Положення», сільська рада вирішила:

1.  Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Северинівської сільської ради, згідно з додатком до цього рішення.

2. Пилявській А.Ю. з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Северинівської сільської ради.

3. Сільському голові довести це рішення до відома суб’єктів, які визначені у додатку 1 до нього. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Малярчука В.Г.

 

 

 

Сільський голова Василь Малярчук

 

Додаток 1

Затверджено

             рішення 7 сесії сільської ради 8 скликання 

  від ___ березня 2021 року № ____

 

 

Перелік адміністративних послуг, 

які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Северинівської сільської ради

Реєстрація актів цивільного стану

Державна реєстрація смерті

Державна реєстрація шлюбу

 

Реєстрація/ зняття з реєстрації мешканців

4. Реєстрація місця проживання особи

5. Зняття з реєстрації місця проживання особи

6. Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

7. Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання особи

8. Реєстрація / зняття з реєстрації місця перебування особи

9. Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

 

Реєстрація нерухомості

10. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

11. Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

12. Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна 

13. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

14. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

15. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

16. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

17. Скасування рішення державного реєстратора

18. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

 

Реєстрація бізнесу

19. Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування)

20. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування)

21. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

22. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа

23. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

24. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування)

25. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

26. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

27. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування)

28. Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації

29. Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації

30. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

31. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

32. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

33. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

34. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

35. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

36. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

 

Нотаріальні послуги

37. Посвідчення заповіту дублікату заповіту (крім секретного)

38. Виготовлення та посвідчення довіреностей

39. Засвідчення вірності копії документа і виписки з нього

40. Засвідчення справжності підпису на документі

41. Виготовлення заяви про відмову від прийняття спадщини

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру

42. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

 

Послуги щодо земельних питань

43. Прийняття рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності 

44. Надання згоди на поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності

45. Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

46. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності

47. Поновлення (продовження) договору оренди землі 

48. Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

49. Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

50. Внесення змін до договору оренди землі 

51. Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря

52. Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні

53.Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

 

Питання місцевого значення (благоустрій, житло тощо)

54. Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

55. Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

56. Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

57. Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

58. Переведення об’єкта нерухомого майна з житлового в нежитловий або з нежитлового в житловий фонд

59. Видача довідки про вилучення з обліку особистого селянського господарства

 

Земельні питання (послуги Держгеокадастру)

60. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

61. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

62. Видача довідки з державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про наявність земель розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

63. Видача відомостей з документації землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою

64. Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

65. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту , з видачею витягу

66. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

67. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

68. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

69. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

70. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

71. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

72. Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

73. Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

 

Соціальні послуги

 

74. Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загально обов’язкового державного соціального страхування.

75. Надання державної допомоги при народжені дитини

76. Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

77. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

78. Надання щомісячної грошової допомоги особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

79. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

80. Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

81. Надання державної допомоги при усиновленні дитини

82.  Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу

83. Надання державної допомоги на дітей які виховуються у багатодітних сім’ях.

84. Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріартричного пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату

85. Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

86. Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

87. Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

88. Прийняття  рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

89. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

90. Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

91. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

92. Надання державної соціальної допомоги на догляд

93. Призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

94. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

95. Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо: відмови від майнових прав підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна

96. Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

97. Видача дозволу опікуну на вчинення правочину щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів , які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладання договорів щодо іншого цінного майна; управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління , власником якого є підопічна недієздатна; передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором  в управління іншій особі

98. Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

99. Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

100. Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.

101. Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України « Мати-героїня»

102. Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління мінсоцполітики та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій виконавчих органів міських, районних у містах ( у разі їх утворення) рад

103. Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

104. Призначення та виплата компенсації та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям , потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок  Чорнобильської катастрофи

105. Видача посвідчень особам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

106. Встановлення статусу особи з інвалідністю  в наслідок війни

107. Встановлення статусу учасника війни

108. Встановлення статусу члена сім’ї загиблого ветерана війни

109. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі ( смерті) або інвалідності волонтера в наслідок поранення ( контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення  антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту

110. Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

111. Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб які брали участь у ядерних випробуваннях , військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконання на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових  навчаннях із застосування ядерної зброї, складанні ядерних  зарядів і виконання на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварій на чорнобильській АЕС, смерть якого по’язана з чорнобильською катастрофою.

112. Надання одноразової допомоги «Пакунок малюка» за рахунок коштів державного бюджету

113. Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня»

 

Послуги Пенсійного фонду

114. Призначення (перерахунок) пенсій

115. Надання допомоги на поховання 

116. Видача пенсійного посвідчення

117. Видача довідок:

- про розмір пенсії;

- про перебування на обліку;

- про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)

118. Переведення пенсії за новим місцем проживання

119. Зміна способу виплати пенсії

 

Перелік послуг та консультацій, 

які надаються у Центрі надання адміністративних послуг 

у Северинівській сільській раді

(згідно графіку)

 

Жмеринське об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області

- надання консультацій щодо законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

- надання консультацій з питань призначень, перерахунку та виплати пенсій;

- надання переліку та прийом документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, виплати допомоги на поховання;

- приймання документів для проведення попередньої оцінки права особи на призначення пенсії, її перерахунок;

- допомога в заповненні анкети на виготовлення пенсійного посвідчення;

- надання додаткової інформації;

- попередній запис на прийом до керівництва територіального управління або керівників структурних підрозділів управління.

 

Жмеринський районний структурний підрозділ комунального підприємства «Вінницьке обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» 

- надання довідкової інформації;

- прийом документів для проведення первинної інвентаризації;

- прийом документів для проведення поточної інвентаризації;

- видача документів після проведення інвентаризації.

 

Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

- надання первинної правової допомоги (консультації, роз’яснення);

- прийом документів для призначення безоплатної вторинної правової допомоги (складання процесуальних документів, представництво в судах за рахунок держави);

- проведення правопросвітницьких заходів та виїзних прийомів громадян.

 

Жмеринський міськрайонний центр зайнятості

- надання інформаційних та консультаційних послуг, пов’язаних з працевлаштуванням громадян;

- інформування щодо переліку необхідних документів та порядку реєстрації / перереєстрації в Центрі зайнятості;

- надання соціальних послуг,

- консультування щодо реєстрації в Центрі зайнятості за допомогою сервісу «електронна черга».