Рішення 98 7 сесії 8 скликання Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою

  • 270

                  

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ  №___98

 

від « 11 » березня  2021 року                  7 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

 

 

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою

 

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Земельним кодексом України, Законами України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»  Северинівська сільська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою (додається).

Затвердити склад конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою (додається)

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послу.

 

 

 

Голова сільської  ради                                                Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення 7 сесії Северинівської сільської ради 8 скликання   від 11.03.2021 року

 

 

СКЛАД  

комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності 

та виконавців робіт із землеустрою 

 

 

КОЧМАРЮК

Юрій Зотійович 

голова комісії, депутат сільської ради, керівник КЗ «Центра культури, дозвілля та туризму» Северинівської сільської ради; 

 

 

 

Д’ЯКОН

Надія Сергіївна

секретар комісії, депутат сільської ради, секретар Северинівської сільської ради;

 

 

Члени комісії:

 

 

 

 

 

БОНДАРЕНКО

Оксана Павлівна

 

головний спеціаліст, землевпорядник Северинівської сільської ради;

 

 

ЦИМБАЛ

Олена Василівна

 

начальник відділу «Центру надання адміністративних послуг» Северинівської сільської ради;

 

 

 

БОДЯН

Олександр Ігорович

депутат Северинівської сільської ради;

 

 

 

 

ІЛЬЮЩЕНКОВ

Сергій Олександрович

депутат Северинівської сільської ради;

 

 

 

 

 

ВЛАСЮК

Євген Васильович

заступник голови Северинівської сільської ради.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                           Надія Д’ЯКОН

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення 7 сесії Северинівської сільської  ради 8 скликання  від 11.03.2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності 

та виконавців робіт із землеустрою 

 

Загальні положення 

 

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, а також суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт (далі - суб'єкти оціночної діяльності), та виконавців робіт із землеустрою, що отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою.

Це Положення застосовується Северинівська сільська рада  , якщо вона виступає замовником незалежної оцінки майна, експертної грошової оцінки земельних ділянок, робіт із землеустрою або здійснює конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності чи виконавців робіт із землеустрою у випадках, визначених законодавством. 

Це Положення розроблено у відповідності до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України « Про оцінку земель», Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 25.11.2003р. за № 2100.

У разі змін у законодавстві щодо регулювання питань конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, це Положення діє в частині, що не суперечить прийнятим законодавчим актам.

2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", а також суб'єкти оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

претендент - суб'єкт оціночної діяльності або виконавець робіт із землеустрою, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до конкурсної комісії Северинівської сільської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності або виконавець робіт із землеустрою, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в конкурсі; 

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;

підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів або фахівців із землеустрою, які безпосередньо будуть надавати послуги з оцінки майна, виконувати землеоціночні роботи та роботи із землеустрою, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

виконавці робіт із землеустрою - суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 

майном, яке може оцінюватися, вважаються об’єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід’ємні частини),машини, обладнання, транспортні засоби, земельні ділянки, цінні папери, цілісні майнові комплекси, які належать до  спільної власності Северинівської територіальної громади Жмеринського району Вінницької області.

3. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою здійснюється конкурсною комісією Северинівської  сільської ради (далі - комісія),склад якої затверджується на пленарному засіданні сесії Северинівської сільської ради.

Комісія утворюється у кількості 7 осіб, а саме: з числа працівників виконавчого апарату Северинівської сільської ради  – 3 особи, та депутатів Северинівської сільської – 4 особи.

Зі складу членів комісії обираються голова комісії та секретар.

4. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

видає доручення, обов'язкові для членів комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями. 

5. Секретар комісії:

забезпечує виконання доручень голови комісії;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

оформляє протоколи засідань комісії. 

 

6. На період довготривалої відсутності голови або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії. 

7. До повноважень Комісії належать:

підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

підготовка пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з'ясування їх повноти і відповідності п.11 цього Положення;

повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв'язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;

підготовка довідки про кожного претендента.

У довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, зазначаються: 

наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено практичну діяльність з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки та ліцензії на виконання землеоціночних робіт ; 

досвід роботи з оцінки подібного майна;

перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з суб'єктом оціночної діяльності та які будуть залучені суб'єктом оціночної діяльності до проведення незалежної оцінки об'єкта за їх письмовою згодою;

наявність у претендента або оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом та додатково залучаються ним, практичного досвіду з оцінки подібного майна;

кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з Северинівської сільської ради  та іншими замовниками за підсумками попередніх конкурсів;

У довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, зазначаються:

наявність у претендента ліцензії на проведення робіт із землеустрою, отриманої відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

досвід роботи з виконання робіт із землеустрою;

8. До участі в конкурсі можуть бути допущені:

суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки;

суб'єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт, і суб'єкти господарювання, які мають ліцензії на проведення робіт із землеустрою, отримані відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

9. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності передбачено наявність: 

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001 N 2355.

досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою передбачено наявність:

ліцензії на проведення робіт із землеустрою, отриманої відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

досвіду в проведенні робіт із землеустрою;

фахівців у сфері землеустрою, які будуть залучені до виконання робіт із землеустрою;

 

 

Підготовка до проведення конкурсу

10. З метою опублікування умов конкурсу, інформацію про об'єкти оцінки та земельні ділянки за встановленими формами, наведеними у додатках 1, 4 до комісії надається виконавчим  апаратом Северинівської сільської ради.

11. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності має містити:

дату, час і місце проведення конкурсу;

відомості про об'єкт оцінки відповідно до додатку 1 цього Положення;

кінцевий термін подання документів ;

термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

місцезнаходження комісії, контактні телефони.

 

Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою має містити:

дату, час і місце проведення конкурсу;

завдання на виконання робіт із землеустрою;

основні характеристики земельної ділянки згідно з додатком 4 до цього Положення;

строк виконання робіт у календарних днях (у разі потреби);

перелік документів, які подаються у складі конкурсної документації на розгляд комісії;

кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду в проведенні робіт із землеустрою);

останній день подання конкурсної документації;

місцезнаходження комісії, контактні телефони.

12. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному web- сайті Северинівської територіальної громади. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

13. Претенденти з метою участі у конкурсі подають до конкурсної комісії Северинівської сільської ради конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2);

копія установчого документа претендента;

копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України, та копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт, видана центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів (у разі оцінки об'єкта разом із земельною ділянкою, на якій він розташований); 

інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою, належать:

заява про участь у конкурсі (додаток 5);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для претендента - фізичної особи);

копія установчого документа претендента (для претендента - юридичної особи);

копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою;

письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

14. Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою Северинівської сільської ради  не пізніш як за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

15. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії. 

 

Порядок проведення конкурсу

 

16. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників. 

17. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 19 цього Положення, та запропонована ним вартість виконання робіт не перевищує звичайну ціну, установлену для відповідної групи об'єктів в порядку, визначеному пунктом 26 цього Положення.

У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на виконання робіт із землеустрою у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 19 цього Положення, та запропонована ним вартість виконання робіт не перевищує суму, розраховану згідно з Порядком виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 N 1619, та Розмірами оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затвердженими наказом Держкомзему України, Мінфіну України, Мінекономіки України від 15.06.2001 N 97/298/124.

18. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає довідку про кожного претендента, підготовлену секретарем комісії. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії. 

19. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності враховуються: 

кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об'єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності;

запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із звичайною ціною;

кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь та кількість перемог у цих конкурсах (враховується як критерій кожною комісією окремо);

Під час обрання переможця конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою враховуються:

кількість та кваліфікація фахівців, які залучаються ним для проведення робіт із землеустрою;

досвід учасника конкурсу з проведення робіт із землеустрою;

запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно з вартістю, розрахованою згідно з Порядком виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 N 1619, та Розмірами оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затвердженими наказом Держкомзему України, Мінфіну України, Мінекономіки України від 15.06.2001 N 97/298/124, а також термін виконання робіт;

наявність зауважень з боку центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу, зроблених під час державної експертизи виконаних претендентом робіт;

дотримання претендентом термінів виконання робіт із землеустрою.

20. Засідання Комісії проводиться закрито. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування. 

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів "за", отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то Комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати учасникам конкурсу з однаковою кількістю голосів "за" подати додаткові пропозиції щодо вартості виконання робіт.

За результатами відкритого голосування, за більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо вартості виконання робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна, виконання робіт із землеустрою або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків голосування за кожним об'єктом оцінки відповідно до додатку 3 до цього Положення.

21. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість  підсумків голосування додається до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує протокол голова Северинівської сільської ради.

22. Комісія стосовно кожного об'єкта оцінки за результатами голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі неукладання такого договору з переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором. 

 

Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами 

 

23. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс уважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату. 

24. У триденний термін після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії. 

25. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному web-сайті Северинівської сільської ради .

26. У разі потреби у повторному проведенні оцінки об'єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб'єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, або виявлення суб'єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає ці питання на своєму засіданні. Комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності або залучення суб'єкта оціночної діяльності, який вже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, та укладення з ним додаткового договору на умовах, запропонованих суб'єктом оціночної діяльності у разі згоди комісії із запропонованими умовами.

У разі потреби у повторному проведенні робіт із землеустрою які вже виконувалися із залученням виконавця робіт із землеустрою, обраного на конкурсних засадах, комісія може прийняти рішення щодо оголошення повторного конкурсу або залучити розробника, який вже здійснював зазначені роботи, та укласти з ним договір. При прийнятті рішення в цьому випадку комісія має виходити з того, що вартість робіт не повинна перевищувати відповідний показник, розрахований згідно з Порядком виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 N 1619, та Розмірами оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затвердженими наказом Держкомзему України, Мінфіну України, Мінекономіки України від 15.06.2001 N 97/298/124. 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Надія Д’ЯКОН