Рішення 99 7 сесії 8 скликання Про затвердження Програми організації та проведення громадських робіт у Северинівській сільській територіальній громаді на 2021-2023 роки

  • 314

 

             

     

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №___99

 

від «11» березня  2021року                             7 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про затвердження Програми організації

та проведення громадських робіт у

Северинівській сільській   територіальній

громаді на 2021-2023 роки

 

З метою забезпечення тимчасової зайнятості населення та сприяння економічному та соціальному розвитку території Северинівської сільської територіальної громади, керуючись  ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 31 Закону України «Про зайнятість населення», постановою КМУ №175 від 20.03.2013 р. «Про затвердження Порядку організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру», Северинівська сільська рада вирішила:

 

 

Затвердити Програму організації та проведення громадських робіт у Северинівській сільській територіальній  громаді на 2021-2023 роки (додаток 1).

Затвердити перелік видів громадських робіт (додаток 2).

Фінансовому відділу Северинівської сільської ради передбачити кошти на фінансування  даної програми.

Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на начальника КП «Северинівське» Северинівської сільської ради  (Ільющенков С.О.).

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послу.

 

 

Сільський  голова Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення  7 сесії 8 скликання

Северинівської сільської ради № 99

від 11 березня 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 організації та проведення громадських робіт у Северинівській сільській територіальній громаді на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        1. Паспорт

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Северинівська сільська рада

 

2.

Розробник Програми

Северинівська сільська рада

 

3.

Відповідальний виконавець Програми

КП «Северинівське» Северинівської сільської ради

 

 4.

Учасники Програми

Северинівська сільська рада

КП «Северинівське»

Жмеринський міськрайонний центр зайнятості

 

 

5.

Термін реалізації Програми

 

2021-2023 рік

 

6.

Джерело фінансування Програми

Місцевий бюджет Северинівської сільської територіальної громади

 

7.

Обсяг фінансування, необхідний для реалізації Програми

 

200 000  грн.

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв`язання якої спрямована Програма

 

Програма організації громадських робіт у Северинівській сільській територіальній громаді на 2021-2023 рік передбачає комплекс заходів щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення (передусім осіб, зареєстрованих як безробітні, громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення  антитерористичної операції та демобілізованих після участі в АТО) шляхом направлення їх на громадські роботи, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідальність проблем територіальної громади і сприяють їх соціальному розвитку. Програма передбачає можливість створення тимчасових робочих місць та вирішення проблеми дефіциту робочої сили під час здійснення заходів з благоустрою та озеленення території територіальної громади, об`єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму,  культових споруд. Благоустрій, прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг. Упорядкування меморіалів, пам`ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання  у належному стані цвинтарів. Роботи з відновлення та догляду заповідників, пам`яток архітектури, історії та культури. Роботи, пов`язані з будівництвом або ремонтом об`єктів соціальної сфери (навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і охорони здоров`я, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, інвалідів  та дітей,  дитячих оздоровчих таборів, притулків для неповнолітніх та осіб без постійного місця проживання).  Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідами. Догляд за хворими у закладах охорони здоров`я.  Допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого  віку.  Супровід інвалідів  по зору. Надання послуг із супроводу, догляду,  обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю  або тимчасово непрацездатних. Впорядкування територій населених пунктів об`єднаної територіальної громади з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які визначені у встановленому порядку відповідно до діючого законодавства. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією. Надання допомоги сім`ям, члени яких  загинули, постраждали чи є учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту. 

 

3. Мета Програми 

 

Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців Северинівської сільської територіальної громади до участі у виконанні громадських робіт, що дозволить шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми населених пунктів об`єднаної  територіальної громади у благоустроїв меморіальних поховань та об`єктів соціальної сфери.

Одним із важливих заходів підтримки людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – загальнодоступному виді тимчасової трудової діяльності громадян, що виконується на договірній основі.

Закон України «Про зайнятість населення», Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175 визначає різні  підходи стосовно організації цих робіт, передбачає фінансування їх за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) на паритетних засадах, а також окремими підприємствами, організаціями і установами.

Реалізація цього напрямку дасть змогу населенню заробляти кошти на прожиття у скрутний для себе час і разом з тим, внести певний вклад у вирішення соціально важливих проблем територіальної громади. Крім того, участь у громадських роботах активізує інтерес до пошуку підходящої роботи, прискорить вирішення проблеми працевлаштування безробітних.

 

 

 

 

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв`язання проблеми, строки 

та  етапи виконання  Програми

 

Програма передбачає розв`язання проблеми забезпечення тимчасової зайнятості населення (передусім осіб, зареєстрованих як безробітні) шляхом направлення їх на громадські роботи, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади. Програма реалізується протягом 2021-2023 років. 

 

5.Шляхи розв`язання  проблеми

 

Систематично аналізувати потребу комунального підприємства, що займається проблемами благоустрою міста, з метою організації громадських робіт, залучення до їхнього виконання максимально можливої кількості безробітних громадян, збільшення тривалості цих робіт.

 

Виконавці:

КП «Северинівське», Жмеринський міськрайонний центр зайнятості

Термін: протягом 2021-2023 років.

 

З метою вивчення ситуації на ринку праці направляти запити підприємствам, організаціям, установам міста та узагальнювати їхні пропозиції щодо організації на існуючій виробничій базі спеціальних тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт, укладати двосторонні договори з роботодавцями про спільну діяльність щодо виконання цих робіт.

 

Виконавці: 

Жмеринський міськрайонний центр зайнятості.

 

Термін: протягом 2021-2023 років.

 

Постійно вдосконалювати роботу щодо роз`яснення соціальної значимості та користі для міста і конкретних роботодавців громадських робіт через місцеві засоби масової інформації, семінари, круглі столи, тощо.

Виконавці: 

Жмеринський міськрайонний центр зайнятості.

Термін: протягом 2021-2023 років.

 

Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних і матеріально-технічних проблем щодо організації і проведення громадських робіт, залучаючи до їх виконання, перш за все, громадян, які тривалий час  перебувають на обліку в центрі зайнятості і не отримують допомогу з безробіття, а також безробітних, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту, учнівську та студентську молодь у вільний від навчання час, пенсіонерів та інвалідів.

Виконавці:

 Жмеринський міськрайонний центр зайнятості.

Термін: протягом 2021-2023 років.

 

Керівникам підприємств, організацій, установ, на базі яких будуть проводитися громадські роботи, призначити відповідальних осіб за організацію цих робіт для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з центром зайнятості.

Надавати консультативно-методичну допомогу з організаційних і нормативно-правових питань працівникам, відповідальним за організацію та проведення громадських робіт на підприємствах.

Виконавці:

 Жмеринський міськрайонний центр зайнятості.

Термін: постійно.

 

Надавати консультативно-методичну допомогу з організаційних і нормативно-правових питань працівникам, відповідальним за організацію та проведення громадських робіт на підприємствах.

Виконавці:Жмеринський міськрайонний центр зайнятості.

 

Термін: постійно.

 

Ресурсне забезпечення  Програми 

 

Передбачити у міському бюджеті видатки на організацію громадських робіт на пропорційній основі в межах 200,0 тис. грн. на 2021-2023  роки.

Головний розпорядник бюджетних коштів – Северинівська сільська рада.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Северинівської сільської ради та державного бюджетів та в межах асигнувань, передбачених у сільському бюджеті або інших джерел, не заборонених законодавством.

             

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми

 

 

2021 рік

2022 рік

2023 рік

 

 

1

2

3

4

5

 

Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:

50 000

 

50 000

 

100 000

200 000

 

бюджет Северинівської  сільської територіальної громади

50 000

 

50000

 

100 000

200 000

 

 

 

Завдання та  результативні  показники Програми 

 

Поєднання спільних зусиль і зацікавленості органів місцевої влади, служби зайнятості та роботодавців дасть можливість допомогти вирішити соціально-побутові проблеми безробітних громадян, упорядкувати меморіали, пам`ятники, братські могили та інші місця поховання загиблих захисників Вітчизни, утримувати у належному стані кладовища, підтримувати благоустрій та озеленення території Северинівської сільської  територіальної громади, зон відпочинку, ліквідувати сміттєзвалища, утримувати  в належному стані природні смуги, упорядковувати території населених пунктів об`єднаної  територіальної громади з метою ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій, які визначені у встановленому порядку відповідно до діючого законодавства, виконати підсобні роботи на підприємствах, установах та організаціях  міста.

 

 

Система  управління та контролю  за ходом виконання Програми 

 

Виконавці Програми – КП «Северинівське», Жмеринський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, організації та установи, які організовують громадські роботи.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань,  зазначеними у Програмі виконавцями.

 

Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів та досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється Жмеринським міськрайонним центром зайнятості,  Северинівською сільською радою, постійною депутатською комісією з питань комунальної власності, інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, санітарного  нагляду та транспорту.  

 

Очікувані  результати  виконання  Програми 

 

Проблема безробіття є однією з найактуальніших на території нашої громади. Наявна  кількість вакансій неспроможна повністю задовільнити попит бажаючих знайти роботу. Одним з важливих заходів для пом`якшення напруженості на ринку праці є залучення громадян до громадських робіт. Забезпечення додаткової соціальної підтримки та тимчасової  зайнятості осіб, які шукають роботу. Вирішення проблеми дефіциту робочої сили під час здійснення заходів  з благоустрою та озелененню території об`єднаної територіальної громади, об`єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг та ін.

 

 

 

Секретар Надія Д’ЯКОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення  7 сесії 8 скликання

Северинівської сільської ради № 99

від 11 березня 2021 року

 

ПЕРЕЛІК

 видів  громадських  робіт 

 

Упорядження меморіалів,  пам`ятників, братських могил та інших місць поховання згиблих захисників  Вітчизни,  утримання у належному стані кладовищ.

Благоустрій та озеленення території Северинівської сільської  територіальної громади, об`єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму,  культових споруд. Благоустрій, прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг. Упорядкування меморіалів, пам`ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни. Утримання  у належному стані цвинтарів. Роботи з відновлення та догляду заповідників, пам`яток архітектури, історії та культури. Роботи, пов`язані з будівництвом або ремонтом об`єктів соціальної сфери (навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і охорони здоров`я, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, інвалідів  та дітей,  дитячих оздоровчих таборів, притулків для неповнолітніх та осіб без постійного місця проживання). 

Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідами. Догляд за хворими у закладах охорони здоров`я.  Допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого  віку.  Супровід інвалідів  по зору. Надання послуг із супроводу, догляду,  обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю  або тимчасово непрацездатних.

Впорядкування територій населених пунктів об`єднаної територіальної громади з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які визначені у встановленому порядку відповідно до діючого законодавства.

Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією.

Надання допомоги сім`ям, члени яких  загинули, постраждали чи є учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту. 

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів громадські роботи повинні відповідати таким основним критеріям: 

а) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця і вакансії;

б) можуть виконуватися в умовах неповного робочого дня;

в) мають економічну, соціальну та екологічну  користь для громади;

г) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та  кваліфікаційної підготовки;

д) не пов`язані з ризиком  для життя  безробітних.           

 

Секретар Надія Д’ЯКОН