Рішення 43. 4 сесія 8 скликання. Про створення структурного підрозділу централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

  • 453

     Фото без опису             

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №___43

 

від «15» січня 2021 року                 4 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про створення структурного підрозділу 

централізованої бухгалтерії відділу освіти,  молоді та спорту  

Северинівської  сільської ради

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнт  з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), з метою забезпечення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності в сфері освіти, молоді та  спорту,  сільська рада вирішила:

 

1. Створити структурний підрозділ централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради.

2. Затвердити Положення про структурний підрозділ централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради (додається).

3. Затвердити граничну чисельність працівників структурного підрозділу  централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради  в кількості 4 штатних одиниці. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики ( Трач Т.П.)

 

 

 

Сільський голова Василь МАЛЯРЧУК