Рішення № 655 39 сесія 8 скликання Про внесення змін до рішення № 449 26 сесії 8 скликання « Про бюджет Северинівської сільської територіальної громади на 2023 рік»

  • 18

                                                                                                            

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  № 655

 

від «  22  »листопада  2023 року                                          39 сесія 8 скликання

с. Северинівка

 

Про внесення змін до рішення № 449 26 сесії 8 скликання « Про бюджет Северинівської сільської територіальної громади на 2023 рік»

 код бюджету 0252000000

   Відповідно до клопотань головних розпорядників коштів щодо перерозподілу видатків ,  керуючись вимогами ст. 23, 72, 78 Бюджетного кодексу України,  ст. 25, 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  №18  від 12.01.2011 року « Про затвердження  Порядку передачі бюджетних призначень , перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету»  враховуючи  наказ  Вінницької обласної військової адміністрації № 1315 від 24 жовтня 2023 року « Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік», № 1396 від 20 листопада 2023 року « Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік»  Северинівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1.   Внести зміни у загальний обсяг доходів  на суму 121626 грн., а саме по загальному фонду на суму 29427 грн., за рахунок  міжбюджетного трансферта « Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту « Активні парки-локації здорової України» ;

по спеціальному фонду на суму 92199 грн., за рахунок міжбюджетного трансферта «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» згідно додатку №1 до цього рішення ;

2. Збільшити загальний обсяг видатків на суму 121626 грн., з них по загальному фонду на суму 29427 грн.; по спеціальному фонду  на суму 92199 грн., за рахунок отримання міжбюджетного трансферту згідно додатку № 3 до цього рішення.

3.Здійснити перерозподіл видатків та затвердити уточнені бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами по загальному фонду бюджету, додаток № 3;

4. Здійснити перерозподіл видатків та  затвердити уточнені бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами по спеціальному фонду бюджету, додаток № 3;

 5. Внести зміни та затвердити уточнені міжбюджетні трансферти на 2023 рік, згідно з Додатком  5: за рахунок міжбюджетного трансферта «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції».

6. Затвердити  розподіл коштів  бюджету розвитку  на здійснення будівництва  у розрізі інвестиційних проектів  відповідно до додатку 6

7. Внести зміни та затвердити на 2023 рік уточнений розподіл витрат

бюджету Северинівської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм  згідно із Додатком 7 цього рішення.

8. Затвердити уточнене призначення бюджету Северинівської сільської територіальної  громади  на 2023 рік станом на  23  листопада  поточного року, зокрема:

- по доходах на загальну суму 83 216314,97 грн, з них:

по загальному фонду бюджету в сумі 82 324415,97  грн,;

по спеціальному фонду бюджету у сумі 891899 грн;

- по видатках на загальну суму 97183379,28  грн, з них:

по загальному фонду у сумі 85047581,28 грн;

по спеціальному  фонду  у сумі 12135798,00 грн

(в тому числі видатки бюджету розвитку у сумі  11243899 грн, з них за рахунок  коштів переданих із   загального  фонду   до   спеціального  фонду   (бюджету розвитку)  у  сумі  11146199 грн);

- профіцит місцевого бюджету за загальним фондом у сумі 11 146199 грн,  напрямком використання якого є передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку);

- дефіцит місцевого бюджету за спеціальним фондом у сумі 11146199  грн,  джерелом  покриття якого є передача із загального фонду до бюджету розвитку  (спеціального фонду);

9. Додатки  до рішення сесії є його невід’ємною частиною .

10. Фінансовому відділу Северинівської сільської ради  (Наталя ГАМАРНИК) внести зміни до бюджету Северинівської сільської територіальної громади на 2023 рік,

11. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Володимир БАЛАН).

 

 

 

Секретар сільської ради                                  Надія Д’ЯКОН