Служба у справах дітей Северинівської сільської ради надає роз’яснення щодо порядку отримання статусу дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

  • 170

Фото без опису

У зв’язку із збройною агресією рф, що призвела до тимчасової окупації частини території України, а також до того, що в Україні отримують поранення та зазнають різних видів насильства діти, Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 №268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (далі – Порядок).

Хто має право на отримання статусу

Дитина, а також особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії рф не досягла 18 років (повноліття), і в результаті:

отримала поранення, контузію, каліцтво;

 зазнала фізичного насильства - отримала у період перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів тілесних ушкоджень різного ступеня, які завдали їй фізичного болю, спричинили розлад її здоров’я;

зазнала сексуального насильства; - перенесла дії сексуального характеру у період її перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;

була викрадена або незаконно вивезена за межі України; 

залучалась до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалась, у тому числі в полоні;

зазнала психологічного насильства - отримала моральні та психологічні страждання (травми), що не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок її проживання/перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, її внутрішнього переміщення або переміщення за кордон, як наслідок залишення свого місця проживання/перебування у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, а також загибелі (зникнення безвісти), потрапляння у полон, смерті внаслідок отриманих у результаті збройного конфлікту поранення, контузії або каліцтва на території України чи за кордоном її батьків або одного з них - із числа цивільних осіб, а також її батьків або одного з них - з числа осіб, визначених пунктом 2 Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. №740.

Хто приймає рішення про надання статусу

Орган опіки та піклування за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як ВПО, за місцем звернення, якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій рф, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини поданих документів.

Рішення про відмову в наданні статусу приймається в разі відсутності одного з документів, крім випадку, зазначеного в пункті 8 Порядку, та може бути оскаржене в суді.

Хто може звернутися за наданням статусу

Законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування.

Право на самостійне звернення також має дитина, якій виповнилося 14 років.

 

Куди звертатися за наданням статусу

До служби у справах дітей органу опіки та піклування, який надає статус.

Якщо дитина, яка має право на отримання статусу, залишилася без батьківського піклування, а догляд за нею тимчасово здійснюється родичами або іншими особами (сусідами, знайомими) відповідно до пункту 31 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.200 №866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, документи готуються службою у справах дітей за місцем виявлення такої дитини.

Який перелік документів необхідно подати для отримання статусу

1. Заява про надання статусу.

2. Згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3. Засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

3.1. свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

3.2. документа, що посвідчує особу заявника;

3.3. документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником;

3.4. довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);

3.5. паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (у разі наявності);

3.6. паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (у разі наявності);

3.7. витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності).

У разі відсутності відомостей про задеклароване/зареєстроване місце проживання/перебування дитини або документів, зазначених в пунктах 3.1 – 3.4, доказами підтвердження її місця проживання/перебування на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій рф, можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи, або свідоцтво про народження дитини.

 Якщо дитина отримала поранення, контузію, каліцтво, також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення воєнних дій, збройних конфліктів.

 Якщо дитина постраждала внаслідок психологічного насильства, також подаються:

- висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Мінсоцполітики. На основі висновку оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах за згодою батьків/законних представників дитина направляється до відповідного закладу/організації для реабілітації та отримання відповідних соціальних послуг;

- копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. №740;

- копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у разі загибелі батьків дитини або одного з них із числа цивільних осіб.

 Якщо дитина постраждала внаслідок інших обставин, також подаються:

- заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;

- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;

- висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Які підстави для скасування статусу

Підставами для прийняття рішення органу опіки та піклування про скасування статусу є встановлення недостовірних відомостей у поданих документах або непідтвердження обставин надання статусу в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.

Досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.

Рішення про скасування статусу може бути оскаржено в суді.

За детальною інформацією просимо звертатися до служби у справах дітей Северинівської сільської ради за адресою: с.Северинівка вул.Грушевського, 29., І поверх.