33 сесія 8 скликання Про передачу коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у вигляді трансферту державному бюджету

  • 42

                                       

                                                     

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  № 554

 

від «  27 »  червня 2023 року                                               33  сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про передачу коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у вигляді трансферту державному бюджету

 

Відповідно до ст. ст. 85,91 Бюджетного кодексу України,  ч.1 ст. 26, ст 59, ст 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Передати кошти субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 355000,00грн в тому числі :

  • -Жмеринському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки Вінницької області на виконання Програми зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки в сумі 105000,00 грн,

-Жмеринському РВП ГУНП у Вінницькій області на виконання «Комплексної оборонно-правоохоронної програми Северинівської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» в сумі 150000,00грн.

  • Військовій частині А 7048 (для вчА 7336) на виконання програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та залучення місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки в сумі 100000,00 грн;
  1. Затвердити тексти договорів (згідно додатку) про передачу коштів між місцевим бюджетом та державним бюджетом з бюджету Северинівської сільської територіальної громади до державного бюджету та доручити сільському голові   підписати   договори  з правом внесення редакційних уточнень у разі необхідності.
  2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Володимир БАЛАН).

 

 

  Сільський голова                                             Василь МАЛЯРЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕННО

                                                                                                    рішення 33 сесії сільської ради 8 скликання                                                                                        

                                                                                                       від «27» червня  2023 р. №554

 

 

ДОГОВІР №

 

Про передачу видатків

 

с. Северинівка                                                            від « __ » __________ 2023 р.

 

Северинівська сільська рада  в особі сільського голови Малярчука Василя Григоровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та Вінницький обласний       територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в Вінницькій області в особі__________________________________________________________, що діє на підставі Положення  які разом в подальшому називаються «Сторони», з метою виконання рішення №473, 28 сесії 8 скликання Северинівської  сільської ради від 28.02..2023 року «Про затвердження програми «Зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки», та відповідно до Бюджетного кодексу України уклали договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

На виконання  рішення 33 сесії 8 скликання Северинівської сільської ради  №    від 27 червня.2023 року «Про внесення змін до рішення № 449 26  сесії 8 скликання «Про бюджет  Северинівської сільської  територіальної громади на 2023 рік» з бюджету Северинівської сільської  ради передаються кошти у вигляді міжбюджетного трансферту до державного бюджету в сумі 105000,00 грн (Сто п’ять тисяч 00 копійок.) Жмеринському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки в Вінницькій області   виключно на реалізацію заходів програми «Зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки» , затвердженої рішенням 28 сесії 8 скликання Северинівської сільської ради від 28.02.2023 року року №473.

 

2. ПРОВЕДЕННЯ ВИДАТКІВ

2.1. Кошти передаються шляхом безготівкового перерахунку із загального  фонду бюджету Северинівської сільської ради у вигляді міжбюджетного трансферту до державного бюджету в сумі 105000,00 грн.,  з них : КПКВ 2620 поточні трансферти  органам державного управління інших рівнів згідно помісячного розпису видатків загального фонду бюджету Северинівської сільської ради на 2023 рік– 105000,00 грн (Сто п’ять тисят гривен),

 

грн.

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

-

 

 

-

-

-

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

    

-

105000,00-

 

-

-

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

               3.1. Жмеринський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в Вінницькій області  зобов’язується використовувати кошти виключно на виконання заходів передбачених програмою «Зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки» , затвердженої рішенням 28 сесії 8 скликання Северинівської сільської ради від 28.02.2023 року року №473.

3.2. У разі неможливості використання коштів бюджету Северинівської сільської громади за цільовим призначенням  зобов’язується забезпечити їх повернення до бюджету Северинівської сільської територіальної  ради до 31 грудня 2023 року.

3.3. Северинівська сільська рада  зобов’язується перерахувати міжбюджетний трансферт своєчасно відповідно до п. 2.1. даного Договору.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, згідно з законодавством.

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується відповідно до чинного в Україні законодавства.

5.3. У випадках не передбачених даним договором, Сторони керуються чинним законодавством.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2023 року. Даний Договір укладений в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

 

 

 

 

 

                                                                      

_Северинівська сільська рада _

 23126 с. Северинівка вул Грущевського 29        

Жмеринського району, Вінницької області                  

  ЄДРПОУ 04330421

 р/р UA368201720344450004000108485

                       

                                                               

 Сільський голова _____________Василь МАЛЯРЧУК                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВІР №

 

Про передачу видатків

 

с. Северинівка                                                            від « __ » __________ 2023 р.

 

Северинівська сільська рада  в особі сільського голови Малярчука Василя Григоровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та Військова частина А7048 в особі командира полковника Парадюка Юрія Борисовича, що діє на підставі Положення  про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом міністра оборони України від 16 липня 1997 року №300 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22 грудня 1997 року за №6152419 з другої сторони, які разом в подальшому називаються «Сторони», з метою виконання рішення №367, 18 сесії 8 скликання Северинівської  сільської ради від 15.02.2022 року «Про програму забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та залучення місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки», та відповідно до Бюджетного кодексу України уклали договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

На виконання  рішення 33 сесії 8 скликання Северинівської сільської ради  №    від 27 червня.2023 року «Про внесення змін до рішення № 449 26  сесії 8 скликання «Про бюджет  Северинівської сільської  територіальної громади на 2023 рік» з бюджету Северинівської сільської  ради передаються кошти у вигляді міжбюджетного трансферту до державного бюджету в сумі 100000,00 грн (Сто тисяч 00 копійок.) військовій частині 7048 (для вч А7336)  виключно на реалізацію заходів Комплексній  програми заходів з підготовки територіальної оборони та залучення місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням 18 сесії 8 скликання Северинівської сільської ради від 15.02.2022 року року №367.

 

2. ПРОВЕДЕННЯ ВИДАТКІВ

2.1. Кошти передаються шляхом безготівкового перерахунку із загального  фонду бюджету Северинівської сільської ради у вигляді міжбюджетного трансферту до державного бюджету в сумі 100000,00 грн.,  з них : КПКВ 3220 капітальні трансферти  органам державного управління інших рівнів згідно помісячного розпису видатків спеціального  фонду бюджету Северинівської сільської ради на 2023 рік– 100000,00 грн (Сімсот п’ятдесят тисяч гривен),

 

грн.

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

-

 

 

-

-

-

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

     100000,00

-

-

 

-

-

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

               3.1. Військова частина А 7048 зобов’язується використовувати кошти виключно на виконання заходів передбачених заходів Комплексній  програми заходів з підготовки територіальної оборони та залучення місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням 18 сесії 8 скликання Северинівської сільської ради від 15.02.2022 року року №367 (для в/ч А7336).

3.2. У разі неможливості використання коштів бюджету Северинівської сільської громади за цільовим призначенням  зобов’язується забезпечити їх повернення до бюджету Северинівської сільської територіальної  ради до 31 грудня 2023 року.

3.3. Северинівська сільська рада  зобов’язується перерахувати міжбюджетний трансферт своєчасно відповідно до п. 2.1. даного Договору.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, згідно з законодавством.

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується відповідно до чинного в Україні законодавства.

5.3. У випадках не передбачених даним договором, Сторони керуються чинним законодавством.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2023 року. Даний Договір укладений в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Військова частина А7048                                       _Северинівська сільська рада _

21027  м. Вінниця 600-річчя,68-А                           23126 с. Северинівка вул Грущевського 29

МФО             820172                                                 Жмеринського району, Вінницької області                  

ЄДРПОУ  26623371                                                 ЄДРПОУ 04330421

                                                                                    р/р UA368201720344450004000108485

р/р UA908201720313261004600025625

                       

Банк: ДКСУ                                                 

Командир                                                                     

полковник ________Юрій ПАРАДЮК   Сільський голова _____________Василь МАЛЯРЧУК                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВІР №                  

 

Про передачу видатків

 

с. Северинівка                                                                від «    »                       2023 р.

 

Северинівська сільська рада  Жмеринського районну  Вінницької області в особі сільського  голови Малярчука Василя Григоровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту територіальної громади с. Северинівка з одного боку та Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, в особі заступника начальника Кашперука Олега Євгеновича, що діє на підставі довіреності № 112 від 17.07.2020 та наказу ГУНП у Вінницькій області від 13.05.2021 № 717 з другого боку, спільно іменовані «Сторони» уклали даний договір (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

На виконання рішення№474 28 сесії 8 скликання  Северинівської сільської ради  від 28 лютого.2023 року «Про внесення змін до рішення

 № 449 26 сесії 8 скликання «Про бюджет  Северинівської сільської  територіальної громади на 2023 рік» з бюджету Северинівської сільської  територіальної громади передаються кошти у вигляді міжбюджетного трансферту до державного бюджету в сумі 50 000,00 грн (П’ятдесят тисяч гривень) виключно на реалізацію заходів по Комплексній  програмі  оборонно-правоохоронній  Северинівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 3 сесії 8 скликання Северинівської сільської ради від 22 грудня  2021 року №38 /13.

 

2. ПРОВЕДЕННЯ ВИДАТКІВ

2.1. Кошти передаються шляхом безготівкового перерахунку із загального фонду бюджету Северинівської сільської територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту до державного бюджету, як капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів згідно помісячного розпису видатків спеціального фонду бюджету Северинівської сільської територіальної громади на 2023 рік у вересні – 150 000,00 грн (Сто п’ятдесят  тисяч гривень).

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Головне управління Національної поліції у Вінницькій області зобов’язується використовувати кошти виключно на виконання заходів передбачених Комплексній  програмі  оборонно-правоохоронній  Северинівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки для Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області.

3.2. У разі неможливості використання коштів бюджету Северинівської сільської громади за цільовим призначенням Головне управління Національної поліції у Вінницькій області зобов’язується забезпечити їх повернення до бюджету Северинівської сільської територіальної  громади до 31 грудня 2023 року.

3.3. Северинівська сільська рада  зобов’язується перерахувати міжбюджетний трансферт своєчасно відповідно до п. 2.1. даного Договору.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, згідно з законодавством.

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується відповідно до чинного в Україні законодавства.

5.3. У випадках не передбачених даним договором, Сторони керуються чинним законодавством.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2023 року. Даний Договір укладений в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

Северинівська  сільська  рада 

Жмеринського району

Вінницької області

Адреса: 23126, Вінницька область,

Жмеринський район, 

с.  Северинівка,  вул. Грушевського, 29

ЄДРПОУ: 04330421

 

 

Головне управління Національної поліції  у Вінницькій області

Адреса: 21050 Вінницька область

м. Вінниця, вул. Театральна, буд.10

ЄДРПОУ: 40108672            

р/р UA 388201720313281002600092656

Банк ДКСУ м. Київ

                                            8. ПІДПИСИ СТОРІН

   Сільський голова                                           Заступник начальника

 

   _____________  В.Г. МАЛЯРЧУК            _____________ О.Є. КАШПЕРУК

 

 

 

Секретар сільської ради                                           Надія Д’ЯКОН