33 сесія 8 скликання Про укладання Договору про встановлення особистого сервітуту на земельну ділянку з гр. Нанакою Миколою Івановичом

  • 23

 

  

 

                                                 УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №

від « » червня 2023 року                                                     33 сесія  8 скликання

Про укладання Договору про встановлення особистого сервітуту на земельну ділянку  з гр. Нанакою Миколою Івановичом

 Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ст.ст.12,38,39,96,98,99,100,101,102,111 Земельного кодексу України, ст. 401 Цивільного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», рішення Северинівської сільської ради  №542 від 25 травня 2023 року «Про сервітутне землекористування», розглянувши клопотання гр. Нанаки  Миколи  Івановича враховуючи  рекомендації  постійної    комісії  Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва, земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово - комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг, сільська рада ВИРІШИЛА:

   1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для укладання договору на земельну   ділянку - площею 0,0054 га, для будівництва індивідуальних  гаражів (код згідно КВЦПЗ 02.05)  з земель житлової та громадської  забудови, кадастровий номер 0521085200:01:001:0195, яка розташована  по вулиці Європейська в селі Северинівка, Жмеринський район, Вінницька область .

  2.Укласти Договір про встановлення особистого сервітуту на земельну ділянку  з гр. Нанакою Миколою Івановичом  на земельну   ділянку - площею 0,0054 га, для будівництва індивідуальних  гаражів (код згідно КВЦПЗ 02.05)  з земель житлової та громадської  забудови, кадастровий номер 0521085200:01:001:0195, яка розташована  по вулиці Європейська в селі Северинівка, Жмеринський район, Вінницька область ,строком на 5 років.

 3. Плата за використання вищезазначеної земельної ділянки на умовах особистого сервітуту  вноситься   у грошовій формі в розмірі  12 відсотків від нормативної  грошової оцінки землі.

 4.гр. Нанаці Миколі Івановичу  здійснити  державну  реєстрацію  особистого сервітуту на земельну ділянку  відповідно до Закону  України «Про державну  реєстрацію  речових  прав  на нерухоме  майно та їх обтяжень».

  5.гр. Нанаці Миколі Івановичу  виконувати обов’язки  землекористувача  відповідно до чинного  законодавства України.

  6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва , земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Володимир ПІЯКІВСЬКИЙ.)

 

                 Сільський голова                                      Василь МАЛЯРЧУК

Проект розробив:

Головний  спеціаліст,землевпорядник                             Оксана  БОНДАРЕНКО

 

Погоджено:   

Секретар  сільської ради                                                 Надія Д'ЯКОН