33 сесія 8 скликання Про припинення дії Договору оренди землі з Спільним підприємством комбінату кооперативної промисловості

  • 25

ПРОЕКТ

  

 

                                                 УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №

від « » червня 2023 року                                           33 сесія  8 скликання

Про припинення дії Договору оренди землі з Спільним підприємством комбінату  кооперативної  промисловості

   Керуючись Конституцією України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» статтями 12, 20, 93, 122, 126, 141 Земельного Кодексу України, ст.ст. 31, 34 «Про оренду землі», розглянувши  клопотання Спільного підприємства комбінату  кооперативної  промисловості , враховуючи  рекомендації  постійної      комісії  Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва, земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово - комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг, сільська рада ВИРІШИЛА:

 1.Припинити дію Договору оренди землі № 1 від 04 липня 2019  року з Спільним підприємством комбінату  кооперативної  промисловості  на земельну ділянку загальною площею 0,5382 га, кадастровий  номер  0521085200:01:005:0311, для розміщення та експлуатації  основних, підсобних і  допоміжних  будівель  та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої  промисловості (11.02),що розташована по вулиці Заводська,2 в селі Северинівка, Жмеринського району, Вінницької  області,   за взаємною згодою сторін, в зв’язку з продажем об’єктів нерухомого майна розміщеного на даній земельній  ділянці.

 2.Северинівській сільській раді в особі сільського голови Малярчука  Василя  Григоровича укласти протягом 30 днів з Спільним підприємством комбінату  кооперативної  промисловості  додаткову угоду про розірвання договору оренди землі  №1 від 04 липня 2019   року на земельну ділянку та акт прийому-передачі(повернення)земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення .

 3.Після підписання сторонами додаткової угоди про розірвання договору оренди землі провести державну реєстрацію згідно з чинним законодавством.

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва , земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Володимир ПІЯКІВСЬКИЙ.)

                 Сільський голова                                      Василь МАЛЯРЧУК

Проект розробив:

Головний  спеціаліст,землевпорядник                             Оксана  БОНДАРЕНКО

 

Погоджено:   

Секретар  сільської ради                                                 Надія Д'ЯКОН