33 сесія 8 скликання Про внесення змін до договорів оренди землі шляхом укладення додаткових угод

  • 67

ПРОЕКТ

 

 

  

 

                                                 УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №

від « » червня 2023 року                                           33 сесія  8 скликання

 

Про внесення змін до договорів оренди землі шляхом укладення додаткових угод

     Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12,93,124 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі»,  розглянувши клопотання керівника Фермерського господарства «Жмеринський зерно-промисловий комплекс», враховуючи  рекомендації  постійної    комісії  Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва, земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово - комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг, сільська рада ВИРІШИЛА:

  1.Внести зміни до договору оренди землі №73 від 09 березня 2021 року, укладеного  між Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області та Фермерського господарства  «Жмеринський зерно-промисловий комплекс», предметом якого є земельна ділянка загальною площею 22,6189 га - для фермерського господарства (01.02), сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 0521085600:03:001:0079, яка розташована на території Северинівської (Слободо- Межирівської) сільської ради, Жмеринський район, Вінницька область, зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 09.03.2021 року № 41157448: Пункт 8 договору  викласти  в такій редакції:

           Договір укладено на  17 (сімнадцять ) років з моменту укладання. Після закінчення строку  дії договору орендар має переважне  право  поновити  його  на  новий  строк. У   цьому   разі   орендар  повинен  не  пізніше  ніж  за 30(тридцять) днів до закінчення строку  дії  договору  повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію. Дата закінчення терміну договору 09 березня 2038 року.

  2.Внести зміни до договору оренди землі № 422 від 20 серпня 2020 року, укладеного  між Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області та Фермерського господарства  «Жмеринський зерно-промисловий комплекс», предметом якого є земельна ділянка загальною площею 9,8га- для фермерського господарства (01.02),сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 0521080200:06:003:0203, яка розташована на території Северинівської (Олександрівської) сільської ради, Жмеринський район, Вінницька область, зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 28.08.2020 року №37989479: Пункт 8 договору  викласти  в такій редакції:

           Договір укладено на  17 (сімнадцять ) років  з моменту укладання.  Після закінчення строку  дії договору орендар має переважне  право  поновити  його  на  новий  строк. У   цьому   разі   орендар  повинен  не  пізніше  ніж  за 30(тридцять) днів до закінчення строку  дії  договору  повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію. Дата закінчення терміну договору 20 серпня  2037 року.

  3.Доручити сільському голові Малярчуку  Василю  Григоровичу укласти з Фермерським господарством «Жмеринський зерно-промисловий комплекс» додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі:

 - №73 від 09 березня 2021 року;

 - №422 від 20 серпня 2020 року.

 4. Фермерському  господарству «Жмеринський зерно-промисловий комплекс»

зареєструвати в установленому законодавством порядку додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі:

 - №73 від 09 березня 2021 року;

 - №422 від 20 серпня 2020 року

  5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва , земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Володимир ПІЯКІВСЬКИЙ.)

 

 

 

                 Сільський голова                                      Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект розробив:

Головний  спеціаліст,землевпорядник                             Оксана  БОНДАРЕНКО

 

Погоджено:   

Секретар  сільської ради                                                     Надія Д'ЯКОН