33 сесія 8 скликання Про затвердження Порядку використання службового легкового автомобіля Северинівської сільської ради та встановлення лімітів використання пального

  • 28

                  

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №___

 

від «      » червня 2023 року                                               33 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про затвердження Порядку використання службового легкового автомобіля Северинівської сільської ради  та встановлення лімітів використання пального

 

З метою раціонального використання службового автотранспорту Северинівської сільської ради, економного витрачання бюджетних коштів, відповідно   постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2003 року

№ 848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями», наказу Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43 «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», з метою своєчасного та оперативного виконання завдань, здійснення повноважень посадовими особами, забезпечення належного порядку у використанні легкового автомобіля виконавчого комітету Северинівської сільської ради вирішив:

 

1. Затвердити Порядок використання службового легкового автомобіля, Северинівської сільської ради згідно з додатком 1.

2. Встановити ліміт використання бензину для службового автомобіля згідно з додатком №2.

3. Список посадових осіб Северинівської сільської ради, які використовують службовий автомобіль, для поїздок  пов’язаних із службовою діяльністю згідно з додатком №3.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти в межах посадових обов’язків на сільського голову, та начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності , головного бухгалтера.

 

 

 

Сільський голова                                      Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    рішення 33 сесії сільської ради 8 скликання                                                                                       

                                                                                                       від___ червня  2023 р. №_____

 

 

ПОРЯДОК

використання  службового легкового

автомобіля Северинівської сільської ради

 

1. Використання службових легкових автомобілів, Северинівської сільської ради  здійснюється в межах бюджетних призначень (асигнувань) та встановлених лімітів, передбачених в кошторисі видатків за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на відповідний бюджетний період.

2. Службові легкові автомобілі використовуються тільки для поїздок, пов’язаних з службовою діяльністю посадових осіб та з відома осіб, за якими закріплено автомобілі. Кожна службова поїздка посадової особи, в розпорядження якої надано автомобіль, підтверджується особистим підписом в подорожньому листі.

3. Документом обліку роботи легкового автомобіля, витрачання палива та мастильних матеріалів є подорожній лист службового легкового автомобіля.

4. Користування службовим легковим автомобілем у вихідні та святкові дні, а також відрядження на службовому легковому автомобілі за межі  Вінницької області  , на відстань , що перевищує 200 кілометрів, здійснюється згідно з розпорядження сільського голови, пройдений кілометраж під час відрядження не входить в ліміт пробігу.

5. Право на керування автомобіля  Северинівської сільської ради   має сільський голова, заступник сільського голови, секретар ради, старости та посадові особи  апарату сільської ради у разі наявності відповідних документи ( посвідчення водія та медичну довідку).

6. Особи , що керують транспортним засобом зобов’язаний діяти відповідно до Правил дорожнього руху, виконувати відповідний порядок дорожнього руху.

7.Документом обліку транспортної роботи автомобіля та списання паливно мастильних матеріалів є подорожній лист. Заповнення всіх реквізитів є обов’язковим. Видача подорожнього листа має проводитись відповідно до вимог чинного законодавства. Виїзд автомобіля без подорожнього листа забороняється.

8.Оформленні подорожні листи реєструється у відповідному журналі та зберігаються в бухгалтерських документах сільської ради у відповідності до встановлених норм бухгалтерського обліку.

9. Відповідальність за збереження, справний технічний стан, своєчасне звернення на СТО та дотримання вимог законодавства щодо використання автотранспорту, економного використання пально-мастильних матеріалів покладається на водія та осіб з правом керування за якими закріплено автомобілі.

10.Посадові особи , які користуються службовим автомобілем  повинні суворо дотримуватись  використання лімітів паливно-мастильних матеріалів.

11. Списання паливно мастильних матеріалів, облік запчастин проводиться бухгалтерською службою у межах норм  та згідно чинного законодавства.

12. У випадку порушення встановленого порядку використання службового транспорту проводиться службове розслідування.

13 Особа, винна у скоєнні дорожньої -транспортної пригоди несе відповідальність у відповідності до законодавства України.

 

 

 

Секретар сільської ради                        Надія Д’ЯКОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    рішення 33 сесії сільської ради 8 скликання                                                                                       

                                                                                                       від ___ червня  2023 р. №_____

 

 

 

Ліміти витрат пального для легкового службового автомобіля, що обслуговує посадових осіб Северинівської сільської ради

 

 

№ з/п

Марка автомобіля

Номерний знак

Ліміт витрачання пального

1

PEUGEON 807. 2008

AB6634HP

    300 л

 

 

Застосовувати підвищення норми витрат палива залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища на 8 годину ранку. Надбавку запроваджувати  після встановлення протягом не менше 3 діб температури в межах певного діапазону  за даними Українського гідрометеорологічного центру    у розмірі:

від 0° C (включно) та до -5° C включно    - 2 %;

нижче ніж -5° C та до -10° C включно      - 4 %;

нижче ніж -10° C та до -15° C включно    - 6 %;

нижче ніж -15° C та до -20° C включно    - 8 %;

нижче ніж -20° C та до -25° C включно    - 10 %;

нижче ніж -25° C                                       - 12 %.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                        Надія Д’ЯКОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

     Додаток №3

 

 

 

 

СПИСОК

 

 

 

Посадових осіб Северинівської сільської ради , які використовують автомобіль для поїздок , повязаних із службовою діяльністю

 

 

  1. Сільський голова  ( з правом керування);
  2. Старости  ( з правом керування);
  3. Секретар сільської ради .