30 сесія 8 скликання Про внесення змін до Комплексної оборонно - правоохоронної програми Северинівської сільської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

  • 38

                      

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

рішення №

 

від «  » березня  2023 року                                   30 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про внесення змін до  Комплексної оборонно - правоохоронної програми                  Северинівської сільської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

 

          З метою вжиття заходів щодо забезпечення функціонування установ, підприємств та організацій на території  Северинівської сільської територіальної громади у період воєнного стану, відповідно  листа Жмеринського міжрайонного відділу управління Служби безпеки України № 53/ж 179-38 від 07.03.2023 р.,  керуючись частиною 1 статті 38, частиною 1 статті 52, частиною 6  статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільської ради вирішила:

  1. Внести зміни до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Северинівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки , затвердженої рішенням 3 сесії сільської ради 8 скликання від 22 грудня 2021 року №38 зі змінами, а саме :

В розділ ”Визначення проблемних питань на розв’язання яких спрямована програма” у програмі доповнити абзацом:  Жмеринський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України у Вінницькій області виконує одну із найважливіших державних функцій – попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу важливим інтересам держави.  

          В рамках фінансування заходів Програми необхідна допомога Жмеринському міжрайонному відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області щодо покращення  матеріально-технічного забезпечення для належного виконання оперативних завдань.

                         Програма спрямована на оперативне реагування на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, вжиття невідкладних заходів щодо припинення протиправних дій, відновлення порушених прав громадян, забезпечення негайного прийняття за їх зверненнями законних процесуальних рішень; посилення протидії економічній і організованій злочинності та корупції, забезпечення ефективної роботи спрямованої на оздоровлення економічної інфраструктури та системи державного управління; удосконалення діяльності правоохоронних органів, забезпечення ефективного виконання покладених на них завдань і функцій, зміцнення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

          Додаток до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 22 грудня 2021 року №38/13 «Загальна характеристика Комплексної оборонно-правоохоронної програми Северинівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки» викласти в новій редакції, що додається додаток 1;

       додаток 2 до Програми «Ресурсне забезпечення Комплексної оборонно-правоохоронної програми Северинівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки, тис. грн.» викласти у новій редакції, що додається;

           додаток 3 до Програми «Напрямки діяльності та заходи Комплексної  оборонно-правоохоронної програми Северинівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки»,   викласти у новій редакції , що додається. 

 

         2.Фінансовому відділу Северинівської ради (Гамарник Н.О.)  передбачити видатки на реалізацію заходів Програми в межах можливостей бюджету.   

           3.Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                    Василь МАЛЯРЧУК

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

   Додаток №1

ЗАТВЕРДЖЕНО

         рішення 30 сесії сільської ради 8 скликання

                                                           від 29 березня  2023 р. №

 

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) ПРОГРАМИ

Комплексної оборонно – правоохоронної програми Северинівської

об’єднаної територіальної громади

 на 2021-2025 роки

1

Ініціатор розроблення програми:

Жмеринський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, Жмеринський міжрайонний відділ УСБУ у Вінницькій області

 

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми

 Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про Національну поліцію»,  Законом України “Про Службу безпеки України” ,Розпорядження  Голови  Вінницької  обласної державної  адміністрації  від  22  липня  року  2020 року  №  472  «Про  розроблення  Комплексної оборонно-правоохоронної  програми  Вінницької області на 2021-2025 роки».

3

Розробник програми

Жмеринський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області,Жмеринський міжрайонний відділ УСБУ у Вінницькій області

4

Співрозробники програми

-

5

Відповідальний виконавець програми

Жмеринський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області,Жмеринський міжрайонний відділ УСБУ у Вінницькій області

6

Учасники програми

Жмеринський відділ поліції, Жмеринський міжрайонний відділ УСБУ у Вінницькій області Северинівська ТГ.

7

Терміни реалізації програми

2021 – 2025 роки

8.

Перелік  місцевих  бюджетів,  які приймають  участь  у  виконанні програми  (для  комплексних програм)

Бюджет Северинівської ТГ

9.

Загальний  обсяг  фінансових ресурсів,  необхідних  для реалізації програми, всього

 

2734,0

9.1

- в тому числі бюджетних коштів

 

 

9.2

- з них коштів Северинівської ТГ

2734,0

10.

Основні джерела фінансування програми

Кошти Северинівської ТГ

 

Секретар                               Надія Д’ЯКОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

         рішення 30 сесії сільської ради 8 скликання

                                                           від 29 березня  2023 р. №

                                                                                               

 

Ресурсне забезпечення Комплексної оборонно-правоохоронної програми

         Северинівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки.

                                                                                                                                 тис. грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання

Програми

               1 етап виконання Програми

Всього витрат

на виконання заходів

Програми

 

2021

рік

 тис.грн

2022

рік

тис.грн

2023

рік

тис.грн

2024

рік

 тис.грн

 

 

2025

рік

тис.грн

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

 228,0

564,0

714,0

  614,0

  614,0

2734,0     

 

Державний бюджет

0

0

0

0

0

 

0

 

Обласний бюджет

0

0

0

0

0

0

 

Бюджет Северинівської територіальної громади

 228,0

 564,0

  714,0

    614,0

   614,0

               

2734,0

 

Кошти не бюджетних джерел

0

0

0

0

0

          

           0

                   

 

 

 

Секретар сільської ради                               Надія Д’ЯКОН

    

 

                                                     Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

         рішення 30 сесії сільської ради 8 скликання

від 29 березня 2023 р. №

 

Пріоритети, напрями діяльності та заходи Комплексної оборонно – правоохоронної

програми Северинівської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Прогнозований обсяг фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Роки

2021

2022

2023

2024

2025

 

1.

У  кримінальних  провадженнях  за  фактами вчинення  злочинів,  пов’язаних  із незаконним  обігом  зброї,  у  кожному випадку  з’ясовувати  джерело  походження предметів  злочинів,  можливого  їх надходження  із  зони  проведення  операції Об’єднаних сил, а також для перевірки вилученої  зброї  скеровувати  до  Військової прокуратури  Вінницького  гарнізону інформацію  із  її  ідентифікаційними ознаками.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Недопущення фактів надходження

вогнепальної

зброї із зони

проведення

ООС

2.

Створення  захищеного  комфортного

життєвого  простору  для  громадян  шляхом надання  безпекових  послуг,  доступних  і наближених  до  людей,  через  створені Центри  безпеки  в  об’єднаних територіальних громадах

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Бюджет Северинівської ТГ

50

50

50

50

50

Підвищення

безпеки

життєдіяльності населення

громад та

покращення

реагування на

правопоруше

ння

3.

Створення  належних  умов  для  несення служби,  підвищення  якості  професійної підготовки,  тренувально-спортивних занять та навчань поліцейських Жмеринського відділу поліції:

- проведення реконструкції  приміщень, капітальних  та  поточних  ремонтів адміністративних  будівель,  спортивних залів та споруд;

- обладнання відповідною комп’ютерною і оргтехнікою,  комплектуючими, витратними  матеріалами,  офісними меблями, канцелярським приладдям, тощо.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Бюджет Северинівської ТГ

50

100

150

150

150

Покращення

якості

надання

населенню

4.

Придбання паливно мастильних матеріалів на автомобілі з метою впровадження  проекту “Поліцейський офіцер громади”

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Бюджет Северинівської ТГ

 

150

150

 

 

Налагодження

співпраці з

територіальни

ми громадами

та розвиток

навичок

громадян,

пов’язаних із

забезпеченням

особистої

безпеки

5.

Для  протидії  злочинності,  розкриття  і розслідування  кримінальних правопорушень  з  урахуванням  динаміки  і структури  злочинності  на  території Жмеринської територіальної громади,  утворювати спільні  робочі  групи,  до  яких  долучати представників  об’єднаних  територіальних громад  для  розроблення  заходів  із превенції  злочинних  посягань,  зокрема майнового характеру

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Вжиття

комплексних

заходів по

посиленню

протидії

злочинності

6.

Вживати  оперативно-розшукові  заходи  по виявленню  кримінальних  правопорушень за  фактами  самовільного  захоплення земель  та неправомірного отримання права користування  та  власності  на  них,  в  тому числі  шахрайських  дій  з  врожаями  та сільськогосподарською технікою.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Протидія

фактам

перешкоджання

господарській

діяльності та

заволодіння

майном

підприємств

7.

Для  забезпечення  охорони  публічної

безпеки  і  порядку  на  території  міста, посилення  контролю  за  станом правопорядку  на  вулицях  та  в  інших публічних  місцях,  попередження  та оперативного  виявлення  правопорушень максимально збільшити на вулицях та в інших  публічних  місцях  розміщення засобів  відеонагляду,  у  тому  числі  з можливістю  розпізнавання  рис  обличчя,  та можливістю  централізованого  виведення інформації  до  відділу поліції,  а також  облаштування  публічних  місць, віддалених  від  центрів  населених  пунктів, кнопками термінового виклику поліції

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Бюджет Северинівської ТГ

5

10

10

10

10

Зниження

рівня

злочинності в

публічних

місцях

8.

Провести  заходи,  спрямовані  на  створення в  кожній  територіальній  громаді громадського  формування  з  охорони громадського  порядку,  з  подальшим проведенням  спільного  патрулювання  з працівниками поліції.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Профілактика

вчинення

правопоруше

нь в

публічних

місцях

9.

Проведення  інформаційно- роз’яснювальної роботи серед населення, у тому  числі  у  молодіжному  середовищі,  з використанням  виготовленої  друкованої роздаткової  продукції  (буклети, інформаційні  листівки,  інше),  шляхом розміщення  інформаційних  плакатів  на бігбордах  та  сітілайтах  щодо  безпечного дитинства,  попередження  дорожньо-

транспортних пригод, проявів домашнього насильства  та  інших  негативних  явищ  в суспільстві,  заходи  з  протидії  яким уживаються  підрозділами  превентивної діяльності.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет Северинівської ТГ

2

2

2

2

2

Зниження

дорожньо-

транспортного

травматизму

та зменшення

проявів

домашнього

насильства

10.

Створення  належних  умов  для  несення служби,  зміцнення  матеріально-технічної бази,  проведення  відновлювальних  робіт,

ремонту  та  забезпечення  пально- мастильними  матеріалами,  запасними частинами  службового  автотранспорту. Закупівля  спеціального  обладнання, засобів  зв’язку,  відеоспостереження, придбання  ПЕОМ  та  оргтехніки, електронних  носіїв  інформації, програмного  забезпечення, комплектуючих,  інших  матеріально-

технічних та спеціальних засобів.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

 

 

 

 

 

 

Бюджет Северинівської ТГ

20

150

150

200

200

Підвищення

особистої

поліцейських

та

ефективності

несення ними

Служби

11.

Виготовлення  та  розміщення  плакатів,  які створюють  ПОЗИТИВНИЙ  ІМІДЖ правоохоронця  (поліцейського)  та  їх

розміщення  на  рекламоносіях  (бігбордах, сітілайтах тощо).

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

 

 

 

Бюджет Северинівської ТГ

1

1

1

1

1

Підняття

авторитету

людини у

формі,

створення

позитивного

образу

правоохоронц

я

12.

Забезпечити  оперативне  перекриття  місць компактного  проживання,  роботи  та  збору іноземців,  які  прибули  з  «критичних» регіонів  країни  та  світу,  а  також переселенців  зі  сходу  України  з  метою отримання  попереджувальної  інформації стосовно  процесів,  що  відбуваються  в  цих середовищах  й  зменшення  негативного впливу  на  криміногенну  ситуацію  в регіоні.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Недопущення

випадків

терористичних

Проявів

13.

Здійснити  заходи  щодо  розшуку  осіб,  які переховуються  від  органів  досудового розслідування,  слідчого  судді,  суду,  або ухиляються  від  відбування  кримінального покарання,  а  також  осіб,  причетних  до терористичної діяльності

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Покращення

якості

оперативно-розшукової

діяльності

14.

Вжити  дієвих  заходів  з  метою забезпечення  відшкодування  збитків Жмеринській територіальній громаді,  завданих злочинами, вчиненими  організованими групами та злочинними організаціями.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Відшкодуван

ня збитків

державним

інтересам,

завданих злочинами

посяганнями

15.

Забезпечити  знешкодження  та документування  злочинних  груп,  в  тому числі  тих,  які  займаються  вчиненням розбійних  нападів,  грабежами, крадіжками,  шахрайствами, незаконними заволодіннями  транспортними  засобами  та активно  впливають  на  криміногенну ситуацію в регіоні.

 

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Посилення

протидії

злочинності та

притягнення до

відповідальності

 організаторів і

членів

злочинних груп

16.

Проведення комплексу  заходів,спрямованих  на  припинення

кримінального  обігу  зброї  та  вибухівки, попередження  і  розкриття  злочинів  з  їх застосуванням

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Покращення

профілактика

скоєння

злочинів з

використанням

вогнепальної

зброї

17.

Проводити  заходи  по  документуванню протиправної  діяльності  осіб,  які займаються  виготовленням,  переробкою вогнепальної зброї, вибухових пристроїв

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Покращення

профілактики

вчинення

злочинів з

використанням вогнепальної

зброї

18.

Організувати  проведення  комплексу

заходів,  спрямованих  на  розкриття

резонансних  злочинів  минулих  років,  в першу  чергу  вчинених  з  використанням вогнепальної зброї та вибухових речовин, а також на замовлення

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Зменшення

залишку

злочинів

минулих

років

19.

Активізувати  роботу  щодо  виявлення власників  зброї,  термін  дії  дозволів  у  яких закінчився,  порушень  правил  поводження зі  зброєю  та  умов  її  зберігання,  з подальшим  притягненням  власників  до адміністративної  відповідальності  з накладенням  відповідних  штрафних санкцій  або  прийняттям  рішення  про анулювання  дозволу  на  право  носіння  та зберігання зброї

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Виявлення та

документуван

ня

правопоруше

нь у сфері

дозвільної

Системи

20.

Забезпечення  належного  обліку  і  вивчення осіб,  які  були  раніше  засуджені  і утримуються  в  місцях  позбавлення  волі після повторного засудження. За  результатами  вивчення  та  аналізу причин  та  умов,  що  сприяли  вчиненню цими  особами  повторних  кримінальних правопорушень,  вживати  заходів  протидії рецидивній злочинності

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Зменшення

кількості

рецидивних

Злочинів

21.

Постійно  проводити  всебічну  перевірку поведінки  і  способу  життя  осіб,  які звільнилися  з  місць  позбавлення  волі,  а також  засуджених  до  мір  покарання  без позбавлення  волі,  особливу  увагу приділяти  особам,  неодноразово  судимим за  умисні  кримінальні  правопорушення, вживати  відповідні  заходи  індивідуально- профілактичного  та  правового  характеру відносно  тих  осіб,  від  яких,  виходячи  з достовірно  встановлених  фактів  їх протиправної  поведінки,  можна  очікувати вчинення повторних злочинів.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Зменшення

кількості

рецидивних

злочинів

22.

Здійснити  перевірки  осіб,  які  перебувають на  обліках  органів  поліції  (осіб,  що перебувають  під  адміністративним наглядом,  раніше  судимих,  тощо).  За виявленими  порушеннями  вживати  заходів згідно  із  законодавством  України  щодо притягнення  їх  до  адміністративної,

кримінальної  відповідальності,  а  також оголошення  в  розшук  тих,  хто  ухиляється від установлених обмежень нагляду

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Покращення

профілактичн

ої роботи із

особами, які

перебувають

на обліках

органів

поліції

23.

При  наявності  законних  підстав  готувати подання  до  місцевих  судів  про  зміну встановлених  обмежень  більш  суворими,  а також  продовження  термінів адміністративного  нагляду  стосовно

піднаглядних  осіб,  які  допускають порушення  публічного  порядку  та  правил встановленого відносно них нагляду

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Недопущення

вчинення

протиправних

дій раніше

засудженими

особами

24.

З метою  протидії  розповсюдженню наркотичних  засобів,  психотропних

речовин,  їх  аналогів  і  прекурсорів  та потраплянню в молодіжне середовище, проводити  перевірки  розважальних закладів,  інших  місць  дозвілля  молоді (кафе, дискотеки, нічні клуби, тощо).

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Протидія

розповсюдже

нню

наркоманії серед молоді

25.

Здійснювати  заходи,  направлені  на

виявлення і ліквідацію місць збору осіб, які зловживають  наркотиками,  притонів, підпільних  лабораторій  для  виготовлення наркотичних  засобів  та  психотропних речовин,  забезпечити  документування злочинної діяльності такого роду

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Виявлено та

припинено

діяльність

притонів,

притягнуто

організаторів

до

кримінальної

відповідально

сті

26.

Проводити моніторинг інформації в мережі Інтернет,  яка  може  містити  оперативний інтерес,  у  разі  виявлення  якої  негайно організовувати  заходи  щодо документування  злочинних  дій  інтернет- наркозбувачів,  блокування  інтернет- ресурсів,  що  відкрито  сприяють наркотизації  населення  та

використовуються  зловмисниками  для розповсюдження наркотиків

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Припинення

діяльності

наркозбувачів

27.

Забезпечити  виявлення  та  припинення кримінальних  правопорушень,  пов’язаних з  торгівлею  людьми,  нелегальною міграцією,  сексуальною  експлуатацією дітей,  сутенерством,  утриманням  місць розпусти  та  звідництва та  активно  залучати можливості  оперативних  служб  до документування злочинної діяльності

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Виявлення

фактів

вчинення

злочинів у

сфері

моральності

та

відновлення

законних

прав

громадян

28.

Опрацювання  наявної  інформації  про іноземних  громадян,  осіб  без громадянства,  які  розшукуються правоохоронними  органами  України  та іноземних  держав  за  вчинення

кримінальних  правопорушень  та  можуть перебувати на території України.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Встановлення

місця

знаходження

та

притягнення

до

відповідально

сті осіб, які

перебувають

в розшуку

29.

Перевірка  готелів,  гуртожитків, приватного  житлового  фонду  та  інших закладів,  що  надають  готельні  послуги,  з метою  виявлення  серед  них  таких,  що надають  послуги  іноземцям,  які  незаконно перебувають на території України

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Виявлення

фактів

безпідставної

легалізації

іноземців та

осіб без

громадянства

30.

Систематичне  відпрацювання  залізничних станцій,  автовокзалів,  перевірка  пасажирських  поїздів  та автотранспорту  з  метою  виявлення

випадків  перевезення  та  переховування іноземців,  які  незаконно  перебувають  на території  України. 

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Запобігання

незаконній

міграції

31.

Впровадження  комплексних  інтелектуальних систем  відеоспостереження  з потужною аналітичною складовою з метою фіксацією  фактів  правопорушень  в автоматичному  режим  в  місцях  масового перебування громадян та поблизу особливо важливих  об’єктів  для  організації дистанційного  контролю  за  ними.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Бюджет Северинівської ТГ

-

-

-

-

-

Запобігання

та протидія

правопоруше

нням,

оперативне

реагування на

злочини

32.

Проводити  відпрацювання  приміських, лісопаркових  зон,  кемпінгів,  барів  тощо  з метою  виявлення  осіб,  схильних  до вчинення кримінальних  правопорушень, іншого  антигромадського  елементу  в  цих

місцях.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Протидія

вчиненню

правопорушень

та злочинних

посягань

33.

Проводити  профілактичні  рейди, відпрацювання  з  метою  виявлення  бездоглядних  та безпритульних  дітей  з  наданням  їм  в подальшому соціального захисту

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Подолання

дитячої

бездоглядності

34.

Забезпечити  контроль  за  дотриманням культурно-розважальними  закладами, комп’ютерними  клубами  нормативно- правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми,  заборони  продажу  алкогольних напоїв,  тютюнових  виробів, розповсюдження  наркотиків,  пропаганди проституції, насилля та жорстокості

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Зниження

кількості

вчинення

протиправних

вчинків дітьми

та відносно них

35.

3  метою  подолання  домашнього  насильства, жорстокого  поводження  з  дітьми, тендерного  насильства  та  забезпечення рівних  прав  жінок  та  чоловіків,  формування свідомості  усіх  верств  населення  щодо нетерпимого  ставлення  до  насильства, спільно  з  іншими  зацікавленими службами організувати  та  систематично  проводити профілактичні  заходи,  спрямовані  на подолання вказаних негативних явищ

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Попередження

домашнього

насильства,

інших

негативних

явищ в сім’ї

36.

Придбання  з  метою належного забезпечення правопорядку  під  час  проведення  на території  міста, району  масових  заходів  різного

характеру,  превентивної  роботи  з

організаторами та учасниками заходів:

-  комп’ютерної  техніки,  радіо-, відеозв’язку;

-  сигнальних  жилетів,  встановленого  зразку, нагрудних  відеореєстраторів    та гарнітури для спілкування по радіозв’язку

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Бюджет Северинівської ТГ

-

-

-

-

-

Недопущення

неконтрольова

ного перебігу

подій під час

проведення

масових

заходів

37.

Придбання,  з  метою  покращення  стану протидії  злочинності,  охорони  публічної безпеки  та  порядку,  профілактики  скоєння правопорушень:

-  спеціалізованих  автомобілів  (типів

«мінібус»,  «седан»,  «пікап») у тому  числі  проведення  оплати  збору  на обов’язкове  державне  пенсійне  страхування під  час  першої  реєстрації  транспортного засобу;

  • спеціальних сигнальних світло звукових пристроїв та автомобільних радіостанцій.

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

 

 

 

 

 

Бюджет Северинівської ТГ

100

100

100

100

100

Забезпечення

оперативного

реагування

нарядів

поліції на

повідомлення

про

кримінальні

правопорушенн

я та інші події

38.

Забезпечення  виготовлення  інформаційних стендів  про  обмеження,  або  перекриття руху  на  автомобільних  дорогах міжнародного  значення,  а  також  видання та  розповсюдження  серед  учасників дорожнього  руху  брошур,  плакатів,

листівок,  пам’яток  з  тематики  безпеки дорожнього руху, інформацією щодо місць концентрації  ДТП,  дорожньої інфраструктури тощо

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Бюджет Северинівської ТГ

1

1

1

1

1

Зменшення

кількості

ДТП та

випадків

травмування

на вулично-

шляховій

мережі

39.

Забезпечити  безпеку  дорожнього  руху  та вживати заходів, спрямованих на зниження рівня  аварійності  на  автошляхах,  у  першу

чергу  аварій,  в  яких  учасники  дорожнього руху  загинули  або  отримали  тілесні ушкодження

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Зменшення

рівня

аварійності на

автошляхах

 

40.

На  основі  аналізу  дорожньо-транспортних пригод,  визначити  аварійно  -  небезпечні ділянки  та  місця  концентрації  автопригод.

Вносити необхідні корективи до дислокації маршрутів  патрулювання  та  проводити обстеження  таких  місць  з  визначенням першочергових  заходів  щодо  підвищення безпеки дорожнього руху

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Підвищення

безпеки

учасників

дорожнього

руху

41.

Підвищити  якість  контролю  за  станом транспортних засобів,  особливо  тих,  що здійснюють  пасажирські  перевезення, налагодити  належну взаємодію в даному напрямку з органами  влади,  установами і організаціями,  засобами  масової інформації

2021-2025

Жмеринський відділ поліції

 Северинівська ТГ

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

 

Усунення

порушень

законодавства

при

пасажирських

перевезеннях

42.

Створення оптимальних умов для оперативного реагування та належної взаємодії з органами місцевого самоврядування під час проведення на території Северинівської сільської ТГ контррозвідувальних заходів з метою запобігання і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної та диверсійно-терористичної діяльності проти України юридичними та фізичними особами,які  знаходяться на території Вінницької області

2021-2025

Жмеринський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України

 

 

 

 

 

Бюджет Северинівської ТГ

 

 

100,0

100,0

100,0

Забезпечення виконання завдань оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності і попередження вчинення актів диверсійно-терористичного характеру

 

Всього коштів за напрямком:

  • Бюджет Северинівської ОТГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього кошті по програмі:

 

 

 

228

564

714

614

614

 

 

Секретар сільської ради                                 Надія Д’ЯКОН