30 сесія 8 скликання Про надання дозволу на передачу у власність шляхом викупу за нормативно грошовою оцінкою земельної ділянки для ведення фермерського господарства гр. Кондратюку Григорію Йосиповичу

  • 42

ПРОЕКТ

 

 УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  №

 

від «   »   березня  2023 року                                               30 сесія  8 скликання

с. Северинівка

Про    надання дозволу на передачу у власність шляхом викупу за нормативно грошовою оцінкою земельної ділянки  для

ведення фермерського господарства

гр.   Кондратюку  Григорію  Йосиповичу

 

  Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним   кодексом України розділ X Перехідних положень п. 6-1  ,   зі  змінами, внесеними відповідно  до  редакції Закону № 2698-IX  від 19.10.2022 року  ,розглянувши звернення   гр. Кондратюка  Григорія  Йосиповича про  надання дозволу  на викуп  земельної  ділянки  для ведення  селянського(фермерського )господарства, згідно державного акту на право простійного користування землею  серія  ВН №00054  виданого Барською  районною  радою 19  вересня  1994  року  , враховуючи  рекомендації  постійної      комісії  Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування,будівництва , земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово - комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг ,сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 

  1. Передати гр. Кондратюку  Григорію  Йосиповичу у власність шляхом викупу за нормативно грошовою оцінкою:
  • земельну ділянку площею 8,2000 га,  для ведення фермерського господарства(01.02), кадастровий номер 0520283200:02:004:0068  по ціні нормативно грошової оцінки, що становить  131058,53 грн

( Сто  тридцять одна  тисяча пятдесят  вісім  гривень  53 коп.) з розстрочкою платежу терміном на 5(п’ять) років з правом дострокового викупу.

  1. Встановити перший платіж за :
  • земельну ділянку площею 8,2000 га,  для ведення фермерського господарства(01.02), кадастровий номер 0520283200:02:004:0068 

               в розмірі 20% від нормативно грошової оцінки в сумі 26211,71 грн.     (Двадцять  шість  тисяч двісті  одинадцять гривень 71 коп.)

3. Наступні платежі  здійснюються щороку, рівними частинами 1/5 від суми зазначеної ціни договору, без урахування першого платежу, на момент  прийняття  рішення  становить  20969,36 грн(Двадцять тисяч дев’ятсот шістдесят дев’ять  гривень 36 коп.) у місяць, що настає за звітним роком.

4.Покупець має право на дострокове погашення всієї або частини суми ціни продажу земельної ділянки з розстроченням платежу з урахуванням індексу інфляції.

5.Право власності переходить до покупця після сплати першого платежу, за умови встановлення заборони на продаж або інше відчуження та надання у користування земельної ділянки до повного розрахунку покупця за договором купівлі-продажу.

6.Доручити   сільському  голові  Малярчуку  Василю Григоровичу  укласти договір  купівлі-продажу земельної ділянки  площею 8,2000  га,  для ведення фермерського господарства(01.02), кадастровий номер 0520283200:02:004:0068. 

7. Витрати по укладанню договору  купівлі-продажу земельної  ділянки покласти на гр. Кондратюка  Григорія  Йосиповича.

8. Зобов’язати гр. Кондратюка  Григорія  Йосиповича, вчинити дії щодо нотаріального укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом 90 (дев’яносто) календарних днів  з моменту прийняття даного рішення.

9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва , земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.) 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект розробив:

 

Головний  спеціаліст,землевпорядник                             Оксана  БОНДАРЕНКО

 

Погоджено:   

Секретар  сільської ради                                                 Надія Д'ЯКОН