Рішення № 473 28 сесія 8 скликання Про затвердження програми  «Зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки»

  • 93

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

             ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 

РІШЕННЯ № 473

 

від « 28 » лютого 2023 р                                                28  сесія 8  скликання

 

Про затвердження програми  «Зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки»

 

          Керуючись Конституцією України, Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», на виконання вимог статті 35 Закону України «Про національну безпеку України»,  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Указом Президента України від 25.10.2002 року №948/2002 «Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Указом Президента України від 01.02.2022 року №36/2022 «Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 №352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу за контрактом», враховуючи Постанову КМУ №252 від 11.03.2022 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», у відповідності до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 №154, Бюджетного кодексу України, на підставі листа начальника  Жмеринського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 956 від 22 лютого 2023 року, а також з метою забезпечення проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, підготовки до територіальної оборони, забезпечення призову на військову службу під час мобілізації, службу за контрактом у Збройних Силах України та інших військових формувань, загалом щодо створення належних умов для виконання покладених завдань, сільська рада ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити ПРОГРАМУ зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма з додатками 1, 2), що додається.

 

         2.Фінансовому відділу Северинівської сільської ради (Наталя ГАМАРНИК)  передбачити видатки на реалізацію заходів Програми в межах можливостей бюджету.   

 

         3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрій  КОЧМАРЮК)

Сільський голова                                                    Василь  МАЛЯРЧУК                                                                                                                                 

 

                                                                       

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                    Рішення 28 сесії 8 скликання

                                                                                              Северинівської сільської ради

                                                                                        Від «___»  лютого 2023 року _____№ ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних силах України Северинівської сільської територіальної громади  на 2023 – 2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Северинівка

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

  1. ПАСПОРТ

 

ПРОГРАМИ зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки

 

 

   1

Ініціатор розроблення Програми

Жмеринський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

   2

Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення Програми

Рішення  28 сесії 8 скликання  від «28» лютого 2023 р. № 473

   3

Розробник Програми

Жмеринський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

   4

Спів розробники Програми

Жмеринський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

   5

Відповідальний виконавець Програми

Жмеринський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, виконавчий комітет Северинівської сільської ради

  6

Учасники Програми

Жмеринський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, виконавчий комітет Северинівської сільської ради

  7

Терміни реалізації Програми

2023-2025 роки

  8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  всього  тис.грн

354,0 тис. грн.

 8.1

- з них коштів бюджету Северинівської сільської територіальної  громади, тис.грн.

                               354,0 тис. грн.

 8.2

- кошти інших бюджетів, тис.грн.

-

 8.3

- не бюджетні кошти, тис.грн

                                           -

 

 

 

              Перелік умовних скорочень, вжитих у додатку 2 даної Програми

 

Скорочена назва

Повна назва

Жмеринський РТЦК та СП

Жмеринський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

 

 

Северинівська сільська ТГ

Северинівська сільська територіальна громада

 

 

 

 

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, цільова група та кінцеві бенефіціари.

 

Програма зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до  Конституції України, Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 25.10.2002 року №948/2002 «Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Указу Президента України від 01.02.2022 року №36/2022 «Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії», у відповідності вимогам статті 35 Закону України «Про національну безпеку України»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 №352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу за контрактом» та Постанови КМУ №252 від 11.03.2022 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», спрямована на зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України.

У рамках Програми передбачається надавати допомогу та сприяти силами Северинівської сільської територіальної громади військовим формуванням у виконанні поставлених на них завдань згідно з чинним законодавством.

На сьогодні перед Жмеринським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки  гостро стоять питання щодо всебічного забезпечення проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, підготовки до територіальної оборони, забезпечення призову на військову службу під час мобілізації, службу за контрактом у Збройних Силах України та інших військових формувань, загалом щодо створення належних умов для виконання покладених завдань, які потребують:

- проведення мобілізаційної підготовки установ, організацій та підприємств, підготовки їх адміністрацій до виконання функціональних обов’язків  та елементів, до роботи в  умовах військового стану;

         - забезпечення, своєчасної поставки людських ресурсів та транспортних засобів до місць їх прийому військовими організаційними структурами, в тому числі створення з цією метою на виконання пункту 23 Положення про військово-транспортний обов’язок (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 року № 405) незнижуваного запасу пально-мастильних матеріалів;   

         - здійснення якісної підготовки штабу  району територіальної оборони, особового складу підрозділів територіальної оборони та резервістів оперативного резерву першої і другої черг, територіального резерву на навчальних  зборах.;

- визначення придатності до військової служби резервістів та військовозобов’язаних з метою забезпечення їх якісного призначення до складу частин Збройних Сил України та інших військових формувань. Ще більшу актуальність цей захід набуває у сьогоденні в зв’язку з необхідністю проведення тестів на гостру респіраторну хворобу коронавірус (СОVID-19), перед відправкою резервістів та військовозобов’язаних на навчальні збори та військово-оборонні формування;

          - забезпечення проведення щорічних призовів громадян на строкову військову службу (проведення медичного обстеження, доставка призовників на обласний збірний пункт) ;

          - забезпечення виконання планових завдань з відбору та призову військовозобов’язаних на військову службу за контрактом у Збройних Силах України, інших військових формувань, а також на проходження служби в бойових частинах.

          - Рекламування та пропагування військової служби в Збройних Силах України.                                                                                                                                            -                                                                                                                                            -

          Цільовою групою Програми є населення територіальної громади, підприємства, організації та установи, які розташовані на території Северинівської сільської територіальної громади.

           Програма відповідає пріоритетним напрямкам економічного і соціального розвитку  Северинівської сільської територіальної громади на зміцнення обороноздатності держави та забезпечення безпеки населення на території громади» .

           

1.3 Мета та завдання Програми

 

         Метою Програми є: забезпечення на території Северинівської сільської  територіальної громади ефективної реалізації державної політики у галузях оборонної роботи, об’єднання зусиль органів військового управління та територіальної громади для здійснення визначених нею заходів з метою зниження загрози національній безпеці України, підвищення  рівня боєготовності військових частин (формувань), створення належних умов для забезпечення  діяльності військових частин Збройних Сил України, що призведе до сприяння стабільному соціально-економічному розвитку Северинівської сільської територіальної громади.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

 

          Реалізація  заходів Програми здійснюється шляхом їх пріоритетного  фінансування з бюджету Северинівської сільської  територіальної громади та інших незаборонених законодавством України джерел за рішенням сільської ради у разі наявності вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету територіальної громади за умови відсутності заборгованості такого бюджету  за захищеними  статтями видатків.

 

          Результативні показники:

           

           Це дозволить протягом наступних трьох  років на території Северинівської сільської територіальної громади:

          - підвищити рівень  бойової готовності військових формувань, Северинівської сільської територіальної громади шляхом покращення їх матеріально-технічної бази, побутових умов та умов несення служби особовим складом;

          - створити сприятливі умови для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділу територіальної оборони до виконання завдань за  призначенням шляхом проведення  навчань та тренувань з практичного відпрацювання навичок бойової підготовки, матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу, обладнання, утримання, забезпечення життєдіяльності місця формування підрозділу територіальної оборони району;     

          - забезпечити виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами  і організаціями;

          - сприяти підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу;

           - сприяти проведенню призову громадян на військову службу під час мобілізації;

          - сприяти проведенню призову військовозобов’язаних на військову службу за контрактом у Збройних Силах України, інших військових формувань;

          - забезпечити проведення якісного медичного огляду кандидатів на строкову службу, призову військовозобов’язаних на військову службу за контрактом у Збройних Силах України, інших військових формувань, а також під час мобілізації;

         - підвищити рівень довіри населення до боєготовності та обороноздатності  військових частин в державі;

       - покращення роботи щодо національного військово-патріотичного виховання молоді, рекламування та пропагування військової служби в Збройних Силах України;

               Заходи, які можуть  мати негативний вплив  на навколишнє середовище, в даній Програмі не застосовуються.

 

Щороку, в межах виділених асигнувань, розробляються заходи щодо реалізації завдань Програми зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки з врахуванням потреб різних груп населення, тобто, буде застосований гендерний підхід, - що сприятиме ефективному використанню коштів бюджету територіальної громади.

 

          1.4.Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії Северинівської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, міжнародного співробітництва та комунальної власності; з питань освіти, культури, охороно здоров’я та соціального захисту населення.

         Інформація про хід виконання заходів Програми заслуховується на засіданнях  постійних комісій Северинівської сільської ради: з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, міжнародного співробітництва та комунальної власності; з питань освіти, культури, охороно здоров’я та соціального захисту населення.

 

2. Внесення змін до  Програми

Коригування плану заходів,  обсягів  та джерел фінансування Програми зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки, їх виконання здійснюється за необхідністю. Рішення про внесення змін до програми приймається сільською радою. Порядок  внесення змін до Програми аналогічний  порядку розроблення Програми.

 

3. Припинення виконання  Програми

Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку її реалізації. Відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати виконання програми та подає його для розгляду профільній постійній комісії сільської ради, у разі необхідності на розгляд сільської ради.

Виконання Програми припиняється достроково в разі:

- оголошення надзвичайної ситуації, що унеможливлює виконання Програм;

- припинення фінансування заходів і завдань Програми - за спільним поданням відповідального виконавця Програми,  фінансового відділу;

- втрати актуальності головної мети Програми - на підставі спільного висновку відповідального виконавця Програми,  фінансового відділу.

 

Рішення про дострокове припинення виконання Програми приймається сільською радою.

 

Секретар сільської ради                                 Надія Д’ЯКОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                                                             Додаток 1

                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                    Рішення 28 сесії 8 скликання

                                                                                              Северинівської сільської ради

                                                                                        Від «___»  лютого 2023 року _____№ ___

 

Ресурсне забезпечення Програми зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки.

                                                                                                                                 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання

Програми

               1 етап виконання Програми

Всього витрат

на виконання заходів

Програми

 

2023

рік

тис.грн

2024

рік

тис.грн

 

 

2025

рік

тис.грн

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

118,0

118,0

118,0

354,0

 

Державний бюджет

0

0

0

 

0

 

Обласний бюджет

0

0

0

0

 

Бюджет Северинівської сільської територіальної громади

118,0

118,0

118,0

 

354,0

Кошти не бюджетних джерел

0

 

0

0

          

           0

                   

 

 

 

Секретар сільської ради                         Надія Д’ЯКОН

 

Додаток 2                                                                                               

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                    Рішення 28 сесії 8 скликання

                                                                                              Северинівської сільської ради

                                                                                        Від «___»  лютого 2023 року _____№ ___

 

Напрями діяльності та заходи  Програми зміцнення обороноздатності та підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України Северинівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки.

 

 

   №

ерелік заходів Програми

              Перелік заходів Програми

 

Термін виконання заходу

Виконавці

     Виконавці

 

 

Джерело фінансування

Разом

тис.грн.

Орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.)

2023

2024

2025

 1

2

3

4

5

6

9

10     

11

1.

 І. Забезпечення  виконання завдань з  мобілізації та бронювання людських та транспортних ресурсів на території Северинівської сільської  ТГ

1.1

Проведення мобілізації та бронювання людських та транспортних ресурсів, призову на строкову та контрактну службу до Збройних Сил України Северинівської сільської територіальної громади; виготовлення єдиних формалізованих документів для забезпечення функціонування роботи відділень (придбання  засобів проводового зв’язку, канцелярського приладдя, друкованої продукції електронно обчислювальної та копіювальної техніки, оплата послуг обслуговування оргтехніки).

2023-2025

 

 

 

Жмеринський  РТЦК та СП

 

 

Бюджет     

   ТГ

 

150,0

50,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

1.2

 Створення незнижувального запасу паливно-мастильних матеріалів для забезпечення доставки техніки до визначених пунктів передачі та для забезпечення проведення мобілізаційних заходів (у відповідності до вимог п.23 постанови КМУ від 17.06.2020 р. №405).

          2023-2025

 

Северинівська сільська ТГ

 

 

 

 

 

Бюджет     

   ТГ

 

 

 

 

 

16,5

 

5,5

5,5

5,5

 

 

 

 

1.3

 

 

Оплата транспортних послуг перевезення громадян, призваних на військову службу при проведенні мобілізації та перевезення  кандидатів для проходження військової служби за контрактом до навчальних центрів, проведення навчальних зборів.

                 2023-2025

 

Северинівська сільська ТГ

 

Бюджет     

   ТГ

 

 

 

 

 

 

 

10,5

 

 

 

 

 

  3,5

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

   2.

 

ІІ. Створення належних умов для виконання завдань за призначенням, зберігання техніки, озброєння, несення служби та

організація побуту військовослужбовців та працівників Жмеринського РТЦК та СП

 

  2.1

 

 

Cтворення  належних умов для роботи особового складу військовослужбовців та працівників Жмеринського РТЦК та СП (придбання меблів, канцтоварів, господарського майна, електронно обчислювальної та копіювальної техніки, оплата послуг обслуговування оргтехніки, обладнання приміщень)

 

 

2023-2025

 

Жмеринський РТЦК та СП

 

 

 

Бюджет  

    ТГ

 

 

 

  

 

 

     105,0

 

 

35,0

35,0

35,0

   3.

 

ІІІ. Забезпечення якісного медичного огляду кандидатів на строкову службу, призову військовозобов’язаних на військову службу за контрактом у Збройних Силах України, інших військових формувань, а також під час мобілізації

 

  3.1

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення призовної      дільниці

меблями, медичним та  майном, необхідним для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду призовників.

2023-2025

 

Жмеринський РТЦК та СП

 

 

Бюджет  

    ТГ

30,0

10,0

10,0

10,0

 

  3.2

 

 

Забезпечення призовної дільниці розхідним господарчим майном, антисептичними засобами та миючими засобами, необхідним для щоденного вологого прибирання призовної   дільниці.

 

2023-2025