Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Северинівської сільської ради, як розпорядника інформації

  • 181

1. Особи, які вважають, що їх права та законні інтереси порушені при розгляді сільською радою Запитів, мають право звернутись до сільського голови або до суду та оскаржити:

     1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

     2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

     3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

     4) надання недостовірної або неповної інформації;

     5) несвоєчасне надання інформації;

     6) невиконання розпорядником обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

     7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.