Проходження профілактичних медичних оглядів є обов’язковим.

  • 222

Фото без опису    

Відповідно до вимог чинного законодавства про охорону здоров'я громадяни України зобов'язані піклуватись про своє здоров'я і здоров'я дітей та, у передбачених законодавством випадках, проходити профілактичні медичні огляди.

       Для запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань і динамічного спостереження за станом здоров'я працівників, в Україні проводять обов'язкові профілактичні медичні огляди окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.

      Воєнний стан не впливає на порядок проходження обов'язкових медичних оглядів. Відтак, як і у мирний час, вони проводяться відповідно до законів та підзаконних актів України, зокрема, Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (стаття 26) та "Про захист населення від інфекційних хвороб" (стаття 21).

     Обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди повинні проходити працівники:

  • підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;
  • лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів;
  • водопровідних споруд, об'єктів комунально-побутового обслуговування;
  • інших підприємств, установ та організацій, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь.

    Повний перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких мають проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №559 від 23 травня 2001 року.

     Обов'язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року.

     Роботодавець зобов'язаний власними коштами профінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників.

    Обов'язковий профілактичний медичний огляд, відповідно до Переліку, затвердженого наказом МОЗ України №280 від 23 липня 2002 року, передбачає:

  • загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог та інші (за потреби);
  • лабораторне обстеження;
  • функціональне обстеження.

     Відповідальність за організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів і допущення їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку несуть власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи.

     Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

 

Відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Жмеринського  управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області