Проект рішення Про затвердження заходів щодо профілактики та запобігання дитячої безпритульності, бездоглядності, алкоголізму, наркоманії, правопорушень, злочинності, негативних явищ в дитячому середовищі на 2022рік

 • 514

      


                                                                                               

 

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від «___» січня 2022 р.                                                                       №_____

с. Северинівка                                                                                               

 

Про затвердження заходів щодо профілактики та запобігання

дитячої безпритульності, бездоглядності, алкоголізму, наркоманії, правопорушень, злочинності, негативних явищ в дитячому середовищі

на 2022рік

        Відповідно до Цивільного кодексу України. Сімейного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,”, виконком сільської ради вирішив:

 

1.Затвердити «Заходи щодо профілактики та запобігання дитячої безпритульності, бездоглядності, алкоголізму, наркоманії, правопорушень, злочинності, негативних явищ в дитячому середовищі на 2022рік (додається).

 

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови Власюка Є.В.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  служби у справах дітей                            Антоніна РОМАНИШЕНА

 

Заступник сільського голови                                    Євген ВЛАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Додаток 1

                                                              Затверджено

                                                                                               рішенням виконавчого комітету

                                                                                                   від «    »_____   р. №__________

 

Заходи

щодо профілактики та запобігання

дитячої безпритульності, бездоглядності, алкоголізму, наркоманії, правопорушень, злочинності, негативних явищ в дитячому середовищі на 2022рік

 

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

Визначити серед головних завдань профілактики безпритульності, бездоглядності, алкоголізму, наркоманії, негативних явищ в дитячому середовищі,  пріоритетними:

 • системний підхід до розроблення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань захисту прав дітей, запобігання дитячої бездоглядності, безпритульності, попередження правопорушень та злочинності, негативних явищ в дитячому середовищі, та їх виконання;
 • здійснення  постійного моніторингу ситуацій з метою аналізу результативності  діяльності  та своєчасного вжиття ефективних заходів з даного напрямку роботи;
 • координація діяльності служб у справах дітей  з органами внутрішніх справ, освіти, охорони здоровя, центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;іншими органами та структурами, дотичними до захисту прав дитинства;
 • залучення до вирішення питань профілактики та подолання негативних явищ, правопорушень, злочинності в дитячому середовищі, дитячої бездоглядності та безпритульності всі дотичні до питань захисту прав  дітей  структурні підрозділи виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадські організації, бізнес-структури та спонсорську допомогу.

Служба

у справах дітей

2022р.

2

 

Здійснювати постійний контроль за ситуаціями в сім'ях, які  опинились в складних життєвих обставинах та мають на вихованні дітей, для чого:

 • координувати діяльність міської ради, органів та структур, дотичних до питань захисту прав дитинства, громадськості та громадян,
 • щодо раннього виявлення та своєчасного інформування  служб у справах дітей щодо неблагополучних сімей, в яких виховуються діти;

- з метою недопущення опинення дітей, які виховуються в вищезазначених сім'ях, в складних життєвих обставинах, сприяти забезпеченню соціального супроводу даних сімей,

 • проводити спільні засідання із структурами, дотичними до захисту прав дитини; виносити питання динаміки ситуації в даних сімях на обговорення комісій з питань захисту прав дитини

Служба у справах дітей

Щомісячно

3

Спільно із структурами, дотичними до захисту дитинства,

 • розробити плани допомоги виходу дітей із складних життєвих обставин;
 •   1 раз в квартал аналізувати їх виконання

Служба у справах дітей

щоквартально

4

Ініціювати проведення спільних із структурами, дотичними до захисту дитинства,  перевірок сімей, де виховуються діти, які опинились в складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей

Постійно

 

 

 

5

Ініціювати проведення спільних із структурами, дотичними до захисту дитинства, рейдів в місцях скупчення дітей з метою попередження негативних явищ та  правопорушень.

Служба у справах дітей

Постійно

6

Проаналізувати виконання планів індивідуального соціального захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, (проаналізувати діяльність всіх дотичних до даного питання структур з наданням конкретних рекомендацій) .

Служба у справах дітей

Лютий-березень 2022р.

7

Сприяти розвитку життєвих навичок та участі в позашкільній роботі дітей  із соціально-незахищених категорій.

Служба у справах дітей

Постійно

8

З метою попередження складних життєвих обставин, дитячої бездоглядності проаналізувати звіти опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів щодо виконання ними своїх обов’язків по відношенню до дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей

Січень-лютий 2022р.

9

Детально проаналізувати порушення, зазначені в поданнях міжрайонних, обласних прокуратур  та вжити заходи по недопущенню їх у майбутньому.

Служба у справах дітей

Січень-лютий 2022р.

10

Розробити плани заходів профілактики та подолання негативних явищ, алкоголізму, наркоманії, правопорушень, злочинності в дитячому середовищі, дитячої бездоглядності та безпритульності на території району/міста з конкретно визначеними завдання по відношенню до кожної дитини, яка потребує допомоги.

 

Служба у справах дітей

Січень-лютий 2022р.

11

Проводити профілактичні бесіди з дітьми, батьками дітей, які мають схильність до вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тощо.

Служба у справах дітей

Постійно

12

З метою моніторингу ситуації в дитячому середовищі щомісяця проводити аналітичну роботу  щодо порівняння кількості дітей, які виявлені та вилучені під час профілактичних заходів, особливу увагу звернути на дітей, які набули статус дітей, позбавлених батьківського піклування (з яких причин, тощо ).

Служба у справах дітей

Щомісяця

13

Активізувати роботу щодо раннього виявлення дітей, які потерпають від насильства в сім`ї, дитячої проституції та торгівлі дітьми.

Служба у справах дітей

Постійно

14

Посилити контроль (у тісній   співпраці з органами освіти, охорони здоров’я, внутрішніх справ) за   дітьми трудових мігрантів, як потенційної групи ризику (втягнення до алкоголізму, наркоманії, бродяжництва та злочинної діяльності тощо)

Служба у справах дітей

Постійно

15

Впорядкувати облік та тримати на постійному  контролі дітей, схильних до бродяжництва, дітей, які систематично  залишають місце постійного проживання (виявити причини   та  визначити заходи профілактики та подолання  даного явища по кожній дитині)

Служба у справах дітей

Постійно

16

Проаналізувати стан справ щодо захисту житлових та   майнових прав дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування;забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розробити   плани заходів по  даному напрямку роботи та вийти з пропозиціями на міську раду  стосовно даного питання, особливо в частині  забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа випускників інтернат них закладів.

 

Служба у справах дітей

Січень-лютий 2022р.

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Постійно здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності та інформувати службу у справах дітей облдержадміністрації за щоквартально станом на 1 число.

З метою попередження дитячої бездоглядності та реалізації трудових прав дітей здійснити заходи щодо визначення неповнолітніх, особливо тих, які перебувають на обліку служби у справах дітей, як ті, що опинились в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування-випускників закладів для дітей даної категорії, які не навчаються, виявили бажання працювати та сприяти їх працевлаштуванню.

Служба у справах дітей

Щоквартально

18

З метою ефективного контролю, аналізу ситуації щодо негативних явищ, правопорушень та злочинності, алкоголізму та наркоманії,  в дитячому середовищі, проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, та вжиття необхідних заходів, ввести в практику діяльності служб у справах дітей оперативні наради за участю структур, дотичних до захисту прав дитинства.

Служба у справах дітей

За потребою

19

З метою позитивного впливу на поведінку окремих дітей:

 • розробити та узгодити з органами внутрішніх справ, органами освіти, центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді спільні заходи роботи з дітьми, що скоїли злочини;
 •   розробити і здійснити індивідуальні заходи щодо захисту прав, свобод і інтересів дітей, що скоїли злочини, особливу увагу звернути на дітей, які скоїли злочини повторно.

.

Служба у справах дітей

постійно

 

 

 

 

 

Заступник сільського голови                                                 Євген Власюк