Проект рішення Про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

  • 880

 

 

 

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від «___» січня  2022 р.                                                                               №_____

с. Северинівка

 

Про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

 

Відповідно до Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про загальну середню освіту», Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 (із змінами), наказу Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 18.11.2008 №4591 «Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування», наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 р., керуючись ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:

1.Затвердити рішення Комісії з питань захисту прав дітей від 17.01.2022 №4, про затвердження індивідуальних планів соціального захисту, які опинилися в складних життєвих обставинах Вінтула Анастасія Миколаївна  21.10.2009 р.н  та Вінтула Ольга Петрівна 13.09.2011р.н

2.Службі у справах дітей(Романишена А.А.):

2.1. Здійснювати контроль за вихованням, утриманням і розвитком дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

2.2. Готувати індивідуальні плани соціального захисту дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах щорічно до 1 січня та за потребою.

3. Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я(Сулимі Л.О)

3.1. Забезпечити соціальний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах згідно чинного законодавства;

3.2. Надавати службі у справах дітей інформацію щодо соціального супроводу сімей щорічно до 20 грудня.

3.3. Забезпечити дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, пільговим оздоровленням за рахунок бюджетних коштів;

3.4.Надавати службі у справах дітей інформацію про підсумки оздоровлення дітей – сиріт,дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах щорічно до 20 грудня.

4. Комунальному некомерційному підприємству «Чернятинська головна амбулаторія загальної практики сімейної медицини»  Северинівської сільської ради (Чепелюк І.П)

4.1.Забезпечити проходження двічі на рік дітьми медичного огляду та здійснення диспансерного нагляду за ними;

4.2. Надавати службі у справах дітей звіт про стан здоров'я дітей та дотримання рекомендацій лікарів щорічно до 20 грудня.

5.Відділу освіти, культури, молоді та спорту (Твердохліб Ж.П):

5.1.Надавати службі у справах дітей інформацію про підсумки оздоровлення дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах щорічно до 20 грудня.

5.2. Забезпечити право дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які  опинилися у складних життєвих обставинах, на здобуття загальної середньої освіти, а у разі потреби - забезпечити індивідуальне навчання;

5.3. Надавати службі у справах дітей інформацію про рівень розвитку та знань дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичне відвідування уроків та своєчасне і якісне виконання домашніх завдань, відвідування дитиною гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь батьків у вихованні дітей, тощо щорічно до 20 грудня.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Власюка Є.В.

 

 

 

Сільський голова                                         Василь МАЛЯРЧУК