ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

  • 231

Фото без опису

Механізм перевірки добровільної декларації

ГУ ДПС у Вінницькій області нагадує платникам податків, що контролюючий орган під час проведення камеральної перевірки одноразової (спеціальної) добровільної декларації, з метою підтвердження ставки збору, має право перевірити реєстрацію правочинів або звернутися до декларанта із запитом щодо інформації, яка зазначена ним у поданій декларації. Таке право закріплено нормою абзацу першого п.п. 15.2 п. 15 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями.

До уваги бажаючих застосовувати другу групу єдиного податку

ГУ ДПС у Вінницькій області нагадує, що пп. 2 п. 291.4 ПКУ встановлено умови, за яких платник податків може застосовувати другу групу єдиного податку, а саме: - обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; - фізичні особи-підприємці мають право надавати послуги, у тому числі побутові, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства; - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб. Відповідно до пп. 298.2.3 ПКУ платник єдиного податку другої групи зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів у разі здійснення діяльності, яка не передбачена у пп. 2 п. 291.4 цього Кодексу відповідно, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалась така діяльність.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок визначатиметься за новою Методикою

ГУ ДПС у Вінницькій області звертає увагу, що затверджено Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок, яка встановлює методологічні засади проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, яка застосовується у випадках, визначених Законом України «Про оцінку земель». Об'єктом нормативної грошової оцінки є земельні ділянки усіх категорій та форм власності в межах території територіальної громади (або її частини). Методика затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147. Крім того, Постановою № 1147 встановлено, що затверджена з урахуванням вимог п. 271.2 ст. 271 Податкового кодексу України до набрання чинності цією Методикою технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (на відповідній території) є чинною до початку застосування рішення відповідного органу місцевого самоврядування про затвердження нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Про втрату документів слід повідомити податковий орган

ГУ ДПС у Вінницькій області нагадує, що платник податків зобов’язаний забезпечити зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених нормами Податкового кодексу України  строків їх зберігання. При втраті, пошкодженні або достроковому знищенні документів платники письмово повідомляють податковий орган  за місцем обліку у п’ятиденний строк з дня такої події. Крім того,  платнику слід відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу. Звертаємо увагу, що за незабезпечення платником податків зберігання таких документів передбачено застосування штрафних санкцій. Крім того, відповідно до Кодексу України про адміністративні порушення  неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, також тягне за собою застосування  адміністративного  штрафу.

Припинили діяльність - подайте останню податкову декларацію

ГУ ДПС у Вінницькій області звертає увагу платників, які планують припинити діяльність фізичної особи – підприємця, про необхідність, насамперед, звернутися до державного реєстратора. Після внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру про припинення підприємницької, слід востаннє подати Декларацію за податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. Декларація подається наростаючим підсумком з початку року. Податковим кодексом для платників кожної системи ведення обліку визначено і терміни щодо подання останньої декларації. При цьому, у полі 8 «Особливі відмітки» Декларації у рядку 8.1 «платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата державної реєстрації припинення» проставляється позначка «+». Крім того, разом з останньою Декларацією подається додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (крім фізичних осіб, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Увага! Якщо після внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, то вважатиметься, що вона розпочала таку діяльність без належного взяття її на облік як самозайнятої особи.

Інші новини

Всі новини