16 сесія 8 скликання Про Програму підтримки та соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022-2024 рік

  • 640

 

 

Фото без опису                                                                  ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
РІШЕННЯ
 

від     грудня  2021 р.                                                               с.Северинівка

 

                                       

Про Програму підтримки та соціального

захисту громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, на 2022-2024 рік

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про соціальні послуги», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, антикорупційної діяльності та гуманітарних питань,  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити      Цільову програму підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022-2024 рік , що додається.

 

2.Організацію виконання даного рішення покласти на відділ соціального захисту  та охорони здоров’я Северинівської сільської ради (Сулима Л.О.)

 

3.Начальнику фінансового відділу Северинівської сільської ради (Гамарник Н.О.) забезпечити видатки на реалізацію Програми .

 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики (Трач Т.П.)

 

       Сільський голова                                                         Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НА 2022-2024 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт

цільової Програми підтримки громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022-2024 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Розпорядження міського голови від 15.01.2021 №13-ОД «Про розробку проекту цільової Програми підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на  2021-2025 роки в новій редакції»  

3.

Розробник Програми

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

4.

Співрозробник Програми

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

6.

Учасники Програми

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради, фінансовий відділ Северинівської сільської ради

7.

Термін реалізації Програми

2022-2024 роки

8.

Джерела фінансування

Сільський бюджет

9.

Обсяг фінансування всього, тис. грн., в тому числі за роками

Всього: 75,00 тис. грн.

в т.ч.: 2022 р – 20,0 тис. грн.

          2023 р -  25,00 тис. грн.

          2024 р -  30,00 тис. грн. 

         

 

 

2. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

Цільова Програма підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022-2024 роки (далі – Програма) – це комплекс заходів, що виконуються на місцевому рівні з метою фінансової та соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Станом на 01.12.2021 року на території Северинівської сільської ради проживає 25осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи:

І категорія  -  … , з них інвалідів І групи – …, ІІ групи -…, ІІІ групи – …;

ІІ категорія – ….;

ІІІ категорія – …, з них … –ліквідатори інших ядерних аварій;

….. дружин померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Прийняття цільової Програми підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022- 2024 роки та залучення на її виконання коштів з міського бюджету сприятиме покращенню соціально-побутового обслуговування, медичного забезпечення та оздоровлення громадян, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній станції.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є соціальна та матеріальна підтримка осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

         Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського  бюджету. Окрім цього, фінансування може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Сума коштів на реалізацію Програми може коригуватись виходячи з фінансових можливостей бюджету.

Термін дії Програми: 2022-2024 роки.

 

5. Ресурсне забезпечення Програми

Джерела фінансування

Витрати на виконання Програми, тис.грн.

Сільський бюджет

75,00

 

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

соціальна та матеріальна підтримка громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

покращення соціально-побутового обслуговування, медичного забезпечення та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

7. Напрями діяльності та заходи Програми

 

№ п/п

Перелік заходів Програми

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Всього тис.грн.

2022 р.

тис.грн.

2023 р.

тис.грн.

2024 р.

тис.грн.

Очікуваний результат

1.

Надання матеріальної допомоги на лікування, яке потребує  оперативного втручання на місцевому рівні особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

Сільський бюджет

15,0

5,0

5,0

 5,0

Матеріальна підтримка на лікування чорнобильців

2.

Організація та проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(1 категорія)

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

Сільський бюджет

30,0

10,0

10,0

10,0

Матеріальна підтримка на оздоровлення чорнобильців

3.

Надання матеріальної допомоги громадянам,   які   постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  до    Дня вшанування учасників  ліквідації  наслідків аварії на ЧАЕС :

І категорія по 200 грн. кожному;

ІІ категорія по 150 грн. кожному;

ІІІ категорія, дружини померлих громадян, із числа учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС по 100 грн. кожному

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

Сільський бюджет

30,0

5,0

10,0

15,0

Матеріальна підтримка до Дня ліквідатора особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Разом 

 

 

75,0

20,0

25,0

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок надання матеріальної допомоги на лікування,

яке потребує оперативного втручання на місцевому рівні особам,

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

         1. Цей Порядок визначає механізм здійснення видатків з міського бюджету для надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2. Матеріальна допомога на лікування надається громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розмірі 1000,00 грн. через відділення банків.

         3. Надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на лікування, яке потребує  оперативного втручання на місцевому рівні,  здійснюється на підставі наступних документів:

         заява постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи довільної форми, із зазначенням письмової згоди на обробку персональних даних, про надання матеріальної допомоги на лікування; 

         копія паспорта (1, 2, 11 сторінки);

          копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

копія документа, що підтверджує підстави для надання матеріальної допомоги (медичної довідки про лікування в медичних закладах);

копії розрахункових документів, що підтверджують відповідні витрати за рахунок хворого;

         реквізити рахунку банку, за якими здійснюється перерахування коштів.

Документи подаються відділу соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Порядок організації та проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

І категорії

 

         1. Цей Порядок визначає механізм здійснення видатків з міського бюджету для проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, відповідно до пункту 4 статті 20 Закону України «Про статус і соціальний  захист  громадян, які  постраждали  внаслідок Чорнобильської  катастрофи» та  Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

         2. Організація та проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету шляхом безготівкового  перерахування коштів санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі наступних документів:

         заява про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копія паспорта (1, 2, 11 сторінки);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

         довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/0.

Документи подаються до відділу соціального захисту  та охорони здоров’я Северинівської сільської ради до 15 жовтня поточного року.

Управління соціального захисту населення міської ради укладає трьохсторонній договір із санаторно-курортним закладом та громадянином, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, про виплату компенсації вартості путівки шляхом надання грошової допомоги у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Після оздоровлення (відпочинку) громадяни, віднесені до І категорії, подають до управління соціального захисту населення міської ради зворотний талон путівки або інший документ, який підтверджує проходження лікування в закладі за профілем захворювання, за якими видано довідку для одержання путівки.

 

 

 

Порядок надання матеріальної допомоги громадянам,

  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,                                          до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

 

1. Цей Порядок регламентує надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

2. Матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС надається в таких сумах:

І категорії  по 250 грн. кожному;

ІІ категорії  по 150 грн. кожному;

ІІІ категорії, дружинам померлих громадян, із числа учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС  по 100 грн. кожному.

3. Матеріальна допомога до дня ліквідатора аварії на ЧАЕС перераховується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на їх особові рахунки у відділеннях банків.