16 сесія 8 скликання Про затвердження Програми підтримки книговидання та популяризації української книги на 2022-2024 роки

  • 258

 

                                                  У К Р А Ї Н А                                      ПРОЕКТ

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 РІШЕННЯ №___

 

 

від ___. грудень 2021 р.                                                        __ сесія 8 скликання

с.Северинівка

 

Про затвердження  Програми

підтримки книговидання  та популяризації

української книги на 2022-2024 роки

 

         Керуючись Законом  України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до законів України "Про видавничу справу" (із змінами), "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", "Про інформацію", Указу Президента України від 19.06.2013 № 336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні", з метою забезпечення доступу жителів Северинівської сільської ради до  вивчення   історії    рідного    краю, популяризації високохудожньої соціально значимої літератури, сільська рада   ВИРІШИЛА:

 

         1.Затвердити Програму підтримки книговидання та популяризації української книги на 2022-2024 роки.

          2. Доручити директору комунального закладу «Центр культури, дозвілля та туризму» здійснити необхідні заходи для забезпечення виконання Програми

підтримки книговидання та популяризації української книги на 2022-2024 роки.

         3.Фінансовому відділу сільської ради (Гамарник Н.О.) передбачити видатки на забезпечення виконання Програми підтримки книговидання та популяризації української книги на 2022-2024 роки.

         3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти,культури, охорони здоровя, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики (Трач Т.П.)

 

  

Сільський голова                                                         Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

  Додаток до рішення Северинівської сільської  ради від___.____________2021 р.
 № ______

 

ПРОГРАМА

підтримки книговидання та популяризації української

книги  на 2022 – 2024 роки

  1. Загальна характеристика програми

1.

Підстава для  розробки  Програми

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про видавничу справу" (із змінами), "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", Указ Президента України від 19.06.2013 № 336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні".

3.

Розробник Програми

КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму»

Северинівської сільської ради

4.

Співрозробники Програми

КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму»

Северинівської сільської ради

5.

Відповідальний виконавець Програми

КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму»

Северинівської сільської ради

6.

Учасники Програми

КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму»

Северинівської сільської ради

7.

Термін реалізації Програми

2022 -2024 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у

виконанні Програми 

Кошти місцевого бюджету

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 

240,0 тис.грн.

9.1

У тому числі бюджетних

коштів,

240,0 тис. грн

 

-з них коштів обласного бюджету

В межах фінансових можливостей

10.

Основні джерела фінансування

Кошти місцевого бюджету

 

         Програма  підтримки книговидання та популяризації української книги  на 2022 – 2024 роки на території Северинівської територіальної громади (далі – Програма) розроблена з метою реалізації на території Северинівської територіальної громади державної політики у сфері книговидавничої справи, популяризації високохудожньої, соціально значимої літератури і на виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про видавничу справу" (із змінами), "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", Указу Президента України від 19.06.2013 № 336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні".

Розроблення та прийняття Програми підтримки книговидання та популяризації української книги  на 2022 – 2024 роки на території Северинівської територіальної громади  сприятиме активізації книговидавництва місцевих авторів.

 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, всебічного вивчення творів місцевих авторів та забезпечення громади  соціально важливою, національно-державницькою україномовною книжковою продукцією, а також вивчення, популяризація української книги, підтримка місцевих авторів, розвиток і підтримка читацької культури тощо.

Основними завданнями є:

1) щорічне планування випуску соціально значимих книжкових видань;

2) забезпечення доступу жителів громади до популярної, високохудожньої, соціально значимої літератури;

3) залучення провідних фахівців сфери книговидання та книго-розповсюдження, представників  навчальних закладів;

4) проведення виставок-ярмарків книжкової продукції, конкурсів  авторів на кращу книгу;

5) надання організаційної та фінансової підтримки  авторам у виданні книг з власними творами.

 

3. ОЧIКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА РИЗИКИ

Виконання Програми сприятиме підвищенню інтересу громади до українських книжкових видань, зростанню обсягів випуску книг як за назвами, так і за тиражами, поповненню книжкових фондів бібліотек, популяризації творів місцевих авторів через засоби масової інформації та шляхом організації виставок-ярмарків книжкової продукції, проведення презентацій кращих нових видань, свята книги тощо.

 

 

4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у місцевому бюджені на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Головним розпорядником коштів на видання творів є Северинівська сільська рада.

Видатки на реалізацію заходів Програми передбачаються КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму» Северинівської сільської ради щороку при затвердженні бюджету в межах наявних фінансових ресурсів.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок місцевого  бюджету міста становить 240 тисяч гривень, зокрема:

- у 2022 році – 80 тисяч гривень;

- у 2023 році – 80 тисяч гривень.

- у 2024 році – 80 тисяч гривень.

 

5. ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ КНИГОВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

1. Щороку розробляти план підготовки суспільної, художньої, навчальної, краєзнавчої літератури, сувенірних подарункових видань, книг для дітей i молоді , фотоальбомів та сприяти їх випуску відповідно до укладених угод та обсягів фінансового забезпечення.

Термін  виконання: 2022 – 2024 роки.

Відповідальні за виконання –

КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму»

Северинівської сільської ради

          

2. Забезпечити виконання організаційних заходів щодо видання кращих творів місцевих авторів за кошти місцевого  бюджету, що передбачені для реалізації Програми.

Термін  виконання: 2022– 2024 роки.

Відповідальні за виконання –

КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму»

Северинівської сільської ради

3. Поповнювати фонди централізованої бібліотечної системи, публічних, шкільних бібліотек новою українською літературою.

Термін  виконання: 2022 – 2024 роки

Відповідальні за виконання –

                                                                КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму»

                                                                Северинівської сільської ради

4. З метою популяризації української книги проводити в бібліотеках селищної ради заходи до Всеукраїнського дня книги, Всеукраїнського дня бібліотек і Дня української писемності та мови, Тиждень дитячої та юнацької книги, культурно-просвітницькі заходи до ювілейних дат у літературному житті громади, тематичні книжкові виставки, читацькі конференції, літературні свята, зустрічі з письменниками, краєзнавцями, видавцями, презентації книг.

Термін  виконання: 2022 – 2024 роки.

Відповідальні за виконання –

КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму»

Северинівської сільської ради

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                       Надія  Д`ЯКОН