16 сесія 8 скликання Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" Северинівської сільської ради на період 2022 – 2024 років

 • 386

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  сесії сільської ради

8 скликання від «» грудня 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна програма

соціального захисту населення «Турбота»

Северинівської сільської ради на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северинівка

2021

 

 

 

 

Фото без опису                                                                   ПРОЄКТ

 

 

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                              РІШЕННЯ                                      

Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" Северинівської сільської ради на період 2022 – 2024 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       грудня    2021 року                                                                     с. Северинівка

 

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку України», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», з метою реалізації соціальної політики, посиленню соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів, одиноких непрацездатних та малозабезпечених громадян, враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Комплексну програму соціального захисту населення "Турбота" Северинівської сільської ради на період 2022 – 2024 років (додаток 1).

2.Затвердити Заходи щодо виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" Северинівської сільської ради  на період  2022 – 2024років (Додаток 2).

3.Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують  соціальної підтримки (Додаток 3).

4.Фінансовому управлінню Северинівської сільської ради при формуванні бюджету на 2022-2024 роки передбачити кошти на виконання даної програми, виходячи із можливостей бюджету

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

 

             

Сільський голова                                                     Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 1

до рішення    сесії    скликання

Северинівської сільської ради

від «   »грудня 2021 року

 

Комплексна програма

соціального захисту населення «Турбота»  

Северинівської сільської ради на 2022 – 2024 роки

 

 Загальні положення

 

 Комплексна програма соціального захисту населення Северинівської сільської ради «Турбота» на період 2022 - 2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України  «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,  «Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», інших актів законодавства.

 У сучасних економічних умовах турбота про громадян набуває особливого значення.  І головне спрямування соціальної політики як на рівні держави, так і на рівні громади - це створення комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх та інших заходів задля поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя  громадян, які потребують соціальних допомог і послуг.  

 

              Основна мета і завдання Програми

 

        Мета Програми:

1.Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальні виплати, а насамперед розвинена мережа соціальних послуг, які надаються з врахуванням особливостей і потреб різних категорій населення.

2.За умов реалізації принципів адресності та індивідуального підходу соціальні послуги є найбільш ефективним видом соціальної допомоги.

3.Цільова програма – це комплекс заходів, що планується здійснити на місцевому рівні у доповнення до державного соціального забезпечення.

4. Вирішення невідкладних питань організаційно – правового та інформаційного забезпечення, матеріально – технічного, медичного, соціально – побутового, культурного обслуговування мешканців громади. Здійснення конкретних заходів щодо надання адресної підтримки незахищеним верствам населення.

5.Організація комплексної системи заходів для поліпшення становища жителів громади, що потребують соціального захисту, формування у членів територіальної громади гуманного ставлення до людей з особливими потребами.

 

 

 

 

 

Основними завданнями Програми є :

 

 • формування комплексної системи соціального захисту  пільгової  категорії 

 населення малозабезпечених верств населення,  людей похилого    віку,   осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян, які  опинилися в складних життєвих обставинах, учасників бойових дій на сході України та в Афганістані, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  та членів їх сімей;

 • надання допомоги малозабезпеченим верствам населення з метою їх підтримки й профілактики можливої асоціальної поведінки;
 • забезпечення соціальної  та матеріальної допомоги особам, які
 • перебувають у складних життєвих обставинах;
 • розвиток волонтерського руху з метою надання соціальних допомог і послуг.

Очікувані результати

Програма ґрунтується на постійному аналізі матеріального забезпечення громадян, що звертаються до Северинівської сільської ради,  проведенні аналізу та моніторингу здійснення заходів з метою запровадження в майбутньому ефективніших форм допомоги малозабезпеченим мешканцям громади та іншим категоріям громадян. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання  бідності, на підставі виконання соціальних зобов'язань Северинівської сільської  ради, дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення громади, створити систему захисту населення від соціальних ризиків.

Разом із тим враховано як усі наявні можливості та резерви фінансових ресурсів для надання соціальної допомоги, так і структуру потреб малозабезпечених та інших категорій громадян.

Засобами вирішення проблеми соціального захисту громадян, на які спрямована Програма,  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є надання додаткових до визначених законодавством України  матеріальних виплат.

Реалізація Програми передбачає взаємодію всіх відділів Северинівської сільської ради.

З метою вирішення основних завдань Програми її учасники здійснюватимуть організаційне та інформаційне забезпечення виконання Програми, сприятимуть соціальному захисту та підвищенню рівня життєзабезпечення мешканців Северинівської сільської ради.

Фінансування 

 

       Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за

рахунок   коштів бюджету Северинівської сільської ради, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

   Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуть при формуванні показників бюджету, виходячи з реальних можливостей.

      Обсяг фінансування Програми  уточнюється щороку під час складання проекту бюджету Северинівської сільської ради на відповідний рік.

        Програма виконується в один етап протягом 2022–2024 роки.

 

 

 

 

Організація та контроль за виконанням Програми

 

Інформація про стан виконання Програми не рідше одного разу на рік заслуховується на сесії сільської ради.  Контроль за виконанням Програми проводить виконавчий комітет сільської ради.

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради про хід виконання Програми інформує постійну комісію Северинівської сільської ради з питань бюджету до 1 грудня 2022 року

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                  Надія Д'ЯКОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Додаток 1

до Комплексної програми соціального захисту

                                                                                        населення Северинівської сільської  ради

                                                                       «Турбота» на 2022-2024 роки

 

ЗАХОДИ

щодо реалізації  Комплексної програми соціального захисту населення Северинівської сільської ради «Турбота»  на 2022 – 2024 роки

№ з/п

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Фінансування на реалізацію заходів програми

               

                 РОЗДІЛ І. Надання адресної допомоги мало захищеним верствам населення

1

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни в зоні АТО та  Афганістані.

Особам з інвалідністю, які брали безпосередню участь в АТО та  війні в Афганістані

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

постійно

 150000

2

Надання одноразової адресної допомоги  мешканцям сільської ради на лікування, поховання та вирішення та  вирішення соціально-побутових проблем

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

постійно

100000

3

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   (І, ІІ, ІІІ категорії), ліквідаторів, інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

постійно

 5000

4

Надання одноразової матеріальної допомоги  сім’ям, які постраждали від стихійного лиха (пожежі, паводку)

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

постійно

 200000

 

РОЗДІЛ ІІ. Подальший розвиток системи соціальної допомоги та послуг, матеріальна  підтримка громадян

1

Проводити заходи з нагоди відзначення Дня людей похилого віку

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

згідно з графіком

 

2.

Проводити благодійні акції зі збору коштів та натуральної допомоги для надання різних видів соціальної допомоги малозабезпеченим категоріям населення

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

постійно

 

3.

Проводити заходи з метою формування місцевого продовольчого фонду для забезпечення верств населення, які мають у цьому гостру потребу

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

постійно

 

 

 

 

 

 

 

           

         

Секретар сільської ради                                                           Надія Д’ЯКОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення    сесії   скликання

 Северинівської сільської ради

від «   » грудня 2021 року  

                         

ПОРЯДОК
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки

 

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки (далі – Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової матеріальної допомоги, що надається згідно пунктів 1 та 2 заходів, передбачених Комплексною програмою «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на період  2022-2024 роки.

2. Матеріальна допомога надається малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, а також учасникам антитерористичної операції, пораненим, травмованим (або одному з членів їх сімей) – учасників антитерористичної операції, іншим мешканцям громади, які зареєстровані на території Северинівської сільської ради та які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки.

3. Для надання одноразової матеріальної допомоги, заявник надає до особистого звернення такі документи:

 • ксерокопія паспортного документу, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія одного з документів: пенсійного посвідчення, посвідчення інваліда, ветерана війни чи праці, учасника бойових дій, інше посвідчення, що встановлює його статус, тощо;
 • реквізити банківського рахунку отримувача матеріальної допомоги.

4. Крім документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, при необхідності заявник надає такі документи:

 • акт обстеження матеріально-побутових умов  проживання заявника;
 • довідка про стан здоров'я та необхідність лікування громадянина;
 • документи, що підтверджують надзвичайні обставини, які призвели до скрутного становища;
 • довідка про склад сім’ї;
 • ксерокопія довідки про участь в антитерористичної операції;
 • ксерокопії медичних документів, які підтверджують поранення (травму, ушкодження), отримане під час участі в антитерористичної операції;
 • інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання одноразової матеріальної допомоги.

5. У разі відсутності необхідного пакету документів, які є обов'язковими для надання одноразової грошової допомоги (пункт 3 Порядку), заяви громадян повертаються до заявника для подальшого зібрання документів.

6. Звернення громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги разом із документами, наведеними у пунктах 3 та 4 даного Порядку, подаються до відділу соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради  на реєстрацію.

7. За наслідками розгляду отриманих документів, відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради може відмовити в наданні одноразової матеріальної допомоги, якщо:

заявник працездатний або працездатні члени його сім'ї без поважних причин не працюють і не зареєстровані в установленому порядку як безробітні;

- сім'я протягом поточного року вже отримувала одноразову матеріальну допомогу з коштів сільського бюджету.

8. Визначити розмір одноразової матеріальної допомоги: 

- мінімальний - 500 грн. ;

- максимальний – 1000,00 гривень.

Розмір допомоги встановлюється на підставі актів складених створеною комісією по обстеженню господарств та вивчення відділом соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради документів, що підтверджують потребу заявника в допомозі.

9. Розмір одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій (учасникам АТО/ООС, в тому числі членам сімей загиблих та померлих учасників АТО/ООС) встановлюється щорічно за рішенням сесії сільської ради.

10. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться відділом соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради, у встановлених розмірах.

 

Секретар сільської ради                                                Надія Д’ЯКОН