16 сесія 8 скликання Про затвердження Програми «Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2024 рік »

  • 338

 

Фото без опису                                                                   ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ
 

від     грудня  2021 р.                                                            с.Северинівка

 

 

Про затвердження   Програми «Компенсація

фізичним особам, які надають соціальні послуги

з догляду на непрофесійній основі на 2022-2024 рік »

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою забезпечення виконання завдань в частині соціального захисту населення, сільська  рада

 В И Р І Ш И Л А:

           1. Програму «Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» затвердити в новій редакції  (додається).

             2.Організацію виконання даного рішення покласти на відділ соціального захисту  та охорони здоров’я Северинівської сільської ради (Сулима Л.О.)

             3.Начальнику фінансового відділу Северинівської сільської ради (Гамарник Н.О.) забезпечити видатки на реалізацію Програми .

            4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики (Трач Т.П.)

 

       Сільський голова                                                         Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

Начальник відділу соціального

захисту та охорони здоров’я                                          Людмила СУЛИМА

 

Заступник сільського голови                                      Євген ВЛАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням сесії Северинівської

                                                                        сільської ради

 2021 року № 

 

Програма

«Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

з догляду на непрофесійній основі на 2022-2024 рік»

 

Паспорт Програми «Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» на 2022-2024 рік

1. Ініціатор розроблення проекту Програми: відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області.

2. Розробник проекту Програми: відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області.

3.Співрозробники проекту Програми: фінансовий відділ Северинівської сільської ради.

 4. Відповідальний виконавець Програми: відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області.

5.Учасники Програми:  управління соціального захисту населення Жмеринської райдержадміністрації, відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради, виконком Северинівської сільської ради, фінансовий відділ Северинівської сільської ради.

6. Термін реалізації положень Програми: 2022-2024 рік

7. Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: бюджет Северинівської сільської ради.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: 450000,00 грн.

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися.

 

Загальна частина

Програму розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

   Підставою для розроблення Програми є існування на території Северинівської сільської ради проблеми соціального захисту  таких категорій населення:

осіб з інвалідністю I групи;

дітей з інвалідністю;

громадян похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворих, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

дітей, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органів, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161.  

Мета Програми

Забезпечення виконання завдань в частині соціального захисту населення, підвищення рівня соціальної захищеності  осіб з інвалідністю I групи; дітей з інвалідністю; громадян похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворих, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; дітей, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органів, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161.  

Програму розроблено у межах норм Конституції України, законів України, Указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Фінансове забезпечення Програми

Розв'язання даної проблеми потребує залучення коштів сільського бюджету, координації спільних дій управління соціального захисту населення Жмеринської райдержадміністрації, відділу соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням сесії Северинівської сільської ради при прийнятті бюджету  на 2022 рік.

Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджуються на кожен рік окремо і можуть коригуватися протягом року.

 

 

Заходи по виконанню Програми

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та   до підпункту “а” пункту 4 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України, згідно з п.15 Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859, виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Компенсація призначається і виплачується управлінням соціального захисту населення Жмеринської райдержадміністрації за місцем проживання, перебування особи, якій надаються соціальні послуги.

Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України “Про соціальні послуги” обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Відповідальні за виконання Програми

- управління соціального захисту населення Жмеринської райдержадміністрації;

-  фінансовий відділ Северинівської сільської  ради;

 

 - відділу соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської  ради;

- виконком Северинівської сільскої ради;

 

Контроль за ходом виконання Програми

 

 Контроль за виконанням положень зазначеної Програми на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики. 

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради про хід виконання Програми інформує постійну комісію Северинівської сільської ради з питань бюджету до 1 грудня 2022 року.

Загальна потреба в коштах: 450000,00 грн.

 

    

     Секретар сільської ради                                             Надія ДЯКОН