16 сесія 8 скликання Про Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян, які проживають на території Северинівської сільської територіальної громади на приміських маршрутах загального користування автом

  • 1179

 

Фото без опису                                                                  ПРОЕКТ

 

 

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
РІШЕННЯ
 

від     грудня  2021 р.                                                                           с.Северинівка

 

Про Програму відшкодування компенсації

за перевезення окремих пільгових категорій

громадян, які проживають на території  

Северинівської сільської  територіальної

громади  на приміських маршрутах

загального користування автомобільним

 транспортом на 2022-2024 рік

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 85, 91 Бюджетного Кодексу України, враховуючи погодження постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики  Северинівська  сільська  рада вирішила:

        1. Затвердити Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян, які проживають на території  Северинівської сільської  територіальної громади  на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2022-2024 рік (далі Програма) в новій редакції, що додається.

          2. Затвердити «Порядок відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Северинівської сільської територіальної громади на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  на 2022-2024 рік», що додається.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради (Сулима Л.О.).

4. Начальнику фінансового відділу Северинівської сільської ради  (Гамарник Н.О.) забезпечити видатки на реалізацію Програми в межах можливостей бюджету.

 

5. Затвердити форму договору. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики (Трач Т.П.)

 

 

Сільський голова                                               Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням №         сесії

Северинівської сільської ради

   

від    .12.2021 року

 

 

ПРОГРАМА

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян, які проживають на території  Северинівської сільської  територіальної громади на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2022-2024 рік

 

Розділ І

Загальна характеристика Програми

              Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Северинівської сільської  територіальної громади на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2022-2024 рік  (далі - Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування та забезпечення компенсації збитків перевізників від пільгових перевезень окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування.

Програма розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354».

Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень сприяють створенню належних умов роботи автомобільного транспорту. Його стійке і ефективне функціонування є необхідною умовою покращення умов проживання, рівня життя та соціального добробуту громадян, особливо пільгових категорій.

У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від внесення змін чинного законодавства.

Виконання зазначеної Програми забезпечить скоординовані дії сільської ради та підприємств-перевізників по наданню послуг з безкоштовного перевезення пільгових категорій.

Розділ ІІ

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Згідно Закону України «Про автомобільний транспорт» пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, як здійснюють перевезення пасажирів та пасажирів за врегульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

При прийняті Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» ухвалено рішення щодо збереження у законодавстві права на пільговий проїзд окремим категоріям громадян із покриттям цих видатків за рахунок коштів державного бюджету. Разом з цим в законі України «Про державний бюджет України на 2022 рік» відповідні видатки, у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ,не були передбачені. Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки мешканці Северинівської сільської територіальної громади фактично позбавлені права на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а  перевізники несуть фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян   

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки пільговим категоріям громадян проблематично скористатися правом на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

Розв’язання даної проблеми потребує скоординованих дій структурних підрозділів органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Програму передбачається виконати в 2022-2024 році.

Відповідно до чинного законодавства, право на пільговий проїзд мають такі категорії громадян Северинівської сільської  територіальної громади:

- інваліди війни;

- учасники бойових дій;

-  громадян,  постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (1  та                  2 категорії-ліквідатори) ;

-  ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;

-  інваліди військової служби;

-  багатодітні сім’ї ;

           -  жертви нацистських переслідувань;

-  пенсіонерив за віком;

-  інваліді загального захворювання.

 

Розділ ІІІ

Мета Програми

           Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян Северинівської сільської  територіальної громади  на пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування та відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян перевізникам, які здійснюють перевезення на приміських маршрутах автомобільним транспортом загального користування за рахунок коштів Северинівської сільської ради та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством..

 

Розділ ІV

Ресурсне забезпечення Програми.

Обсяги фінансування на виконання Програми визначені у додатку № 2 до Програми.

Розділ V

Заходи Програми

Захід Програми, виконавці та терміни його виконання визначені у додатку № 3 до Програми.

Розділ VІ

Результативні показники

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

Завдання:

         Зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення.

Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах згідно укладених з перевізниками договорів.

 

Очікуваний результат:

Реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом та компенсацію збитків перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування.

 

Розділ VІІ

Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється відділом соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради відповідно до Порядку відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Северинівської сільської  територіальної громади на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2022-2024 рік

 

Секретар сільської ради                                             Надія ДЯКОН     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

П А С П О Р Т

Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Северинівської сільської територіальної громади   на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 20121 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Северинівська сільська територіальна громада

2.

Розробник Програми

Северинівська сільська територіальна громада

3.

Відповідальний виконавець Програми

Северинівська сільська територіальна громада, відділ соціального захисту та охорони здоров’я  Северинівської сільської ради  

5.

Учасники Програми

Северинівська сільська територіальна громада, перевізники, які надають послуги з перевезення на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування

6.

Термін реалізації Програми

2022-2024 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Северинівської сільської ради

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми.

2022-180  тис.грн.*

2023-195 тис.грн.

2024-205 тис.грн.

 

*Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до місцевого бюджету впродовж терміну дії програми

 

 

 

Секретар сільської ради                                             Надія ДЯКОН

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

грн.

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми

 

Етапи виконання програми

 

2022

2023

2024

1

2

3

4

Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:

180000

195000

205000

державний бюджет

-

 

 

обласний бюджет

-

 

 

cільський бюджет

180000

195000

205000

кошти інших джерел

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  сільської  ради                                            Надія ДЯКОН            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

Заходи

Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Северинівської сільської територіальної громади   на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2021 рік

№ п/п

Перелік заходів програми

Строк вико-

нання заходу

Виконавці

Джерела

 фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн.

на 2021 р.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1.

Виплата компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування

 2021 рік

Северинівська сільська територіальна громада, фінансовий відділ  відділ соціального захисту та охорони здоров’я  Северинівської сільської ради  

Бюджет Северинівської сільської ради

 

    180000,00

 

Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення через виплату компенсації за пільговий проїзд.

 

 

Секретар сільської ради                                                          Надія ДЯКОН                              

 

 

Порядок

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Северинівської сільської територіальної громади на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  на 2021 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає єдиний механізм відшкодування перевізникам компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які  мають право на пільги в автомобільному транспорті приміського сполучення (за винятком таксі) за рахунок коштів сільського бюджету.

Порядок розроблений на виконання Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Северинівської сільської територіальної громади  на 2021 рік.

1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 16.08.1994 №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354», Закони України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства».

Дія Порядку поширюється на відшкодування компенсаційних виплат за перевезення окремих категорій громадян за рахунок коштів сільського бюджету.

1.3.Цей Порядок визначає механізм відшкодування Северинівською сільською радою перевізникам за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян за рахунок коштів сільського бюджету.

1.4.Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги, у автомобільному транспорті приміського сполучення визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів сільського бюджету.

1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян    автомобільним транспортом загального користування, укладених між перевізниками і Северинівською сільською радою, які є головним розпорядником коштів, призначених для компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів сільського бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян для укладання договору з відділом соціального захисту та охорони здоров’я  Северинівської сільської ради наступну інформацію:

- заяву на укладання договору;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;

- копію ліцензії;

- копію розкладу руху автобусів на маршрутах;

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);

- довідку про маршрути, в якій вказується:

  • найменування маршруту;
  • назва і адреса відправного пункту та пункту прибуття;
  • встановлені тарифи (вартість проїзду).

1.6. Обліку підлягають поїздки пільгових категорій громадян, яким відповідно до законодавства України надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті загального користування, а саме:

інвалідів війни - згідно посвідчення «Інваліда війни»;

- учасників бойових дій - згідно посвідчення «Учасника бойових дій»

- пенсіонерів за віком - на підставі пенсійного посвідчення;

- інвалідів та дітей-інвалідів - на підставі посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»  або на підставі медичних документів, які підтверджують статус (висновку МСЕК або висновку ЛКК), довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку та документу, який посвідчує особу (за відсутності бланків посвідчення), пенсійного посвідчення;

- осіб, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів(не більше одного супроводжуючого) – по факту супроводження;

- ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – при пред’явленні відповідного посвідчення «Ветерана військової служби», «Ветерана органів внутрішніх справ», «Ветерана податкової міліції», «Ветерана війни», «Ветерана Державної кримінально-виконавчої служби», «Ветерана служби цивільного захисту», «Ветерана Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації»;

- реабілітованих громадян, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами - на підставі посвідчення реабілітованого, пенсійного посвідчення;

- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та категорія 2-ліквідатори) – на підставі посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

          - дітей з багатодітних сімей - на підставі посвідчення «Дитини з багатодітної сім’ї».

 

2. Облікування фактичних перевезень громадян, яким надано право безоплатного проїзду автомобільним транспортом на приміських маршрутах та визначення суми втрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян
 

2.1. Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають право на безплатний проїзд згідно з чинним законодавством та вказаних у пп. 1.6 даного Порядку, здійснюється пасажирським автотранспортом на умовах, визначених договором на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, укладеним між перевізником та облдержадміністрацією, та на підставі договору, укладеного між перевізником та Відділом соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради при пред'явленні пільговиком відповідного посвідчення, що підтверджує право на пільгу. 

2.2. При посадці в автобус на автостанції пільговик пред'являє водієві: квиток (отриманий в касі); посвідчення про право на безкоштовне (пільгове) перевезення встановленого зразка. При посадці за межами автостанції громадянин, що користується правом пільгового проїзду, пред’являє водію  автобуса відповідне посвідчення, яке дає право на проїзд.

2.3. Розрахунки фактично виконаних обсягів перевезень пільгових категорій населення в автобусах приміських маршрутів загального користування виконуються перевізниками на підставі виданих на автостанції пільгових квитків та вартості проїзду по кожному маршруту окремо (без урахування страхового збору та ПДВ) за календарний місяць.

2.4. В термін до 10-го числа місяця наступного за звітним, перевізники подають до відділу щомісячний розрахунок про фактично виконані обсяги перевезень пільгових категорій населення за встановленою формою (Додаток № 1 до Порядку), підтверджений відповідною кількістю виданих пільгових квитків та розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у приміському автотранспорті за відповідний місяць (Додаток 2 до Порядку).

 

3. Порядок проведення відшкодування компенсації

3.1. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради на підставі розрахунків про фактично виконані обсяги перевезень пільгових категорій громадян, що надаються перевізниками, забезпечує відшкодування компенсаційних виплат на розрахунковий рахунок перевізників.

3.2.Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань.

3.3. Станом на 1 число кожного місяця відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради та перевізник складають акти звіряння у трьох примірниках.

 

 

 

 

 

4. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов

 

4.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів сільського бюджету та за достовірність поданих розрахунків.

 

5. Порядок розгляду спорів

5.1. Спори, що виникають між перевізниками та Северинівською сільською радою  вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У випадках недосягнення згоди спори вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

 

      Секретар  сільської  ради                                            Надія ДЯКОН           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

До Порядку відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом

 

 

Розрахунок фактично виконаних обсягів перевезень

пільгових категорій населення

 

За __________20__р.                    Перевізник ________________

 

Маршрут __________________________________

 

 

п/п

Назва зупиночних пунктів

від _________

до __________

Дата видачі

на автостанції

пільгового

квитка

Категорія

пільговика

П.І.Б.

пільговика

Посвід-

чення

серія_____

№_________

Вартість

проїзду

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього видано «нульових» квитків  _____,

перевезено пільговиків _______ на загальну суму  ______________

(прописом сума)__________________________________________

 

Перевізник _________________П.І.Б

М.П.

 

 

 

 

 

Додаток 2

До Порядку відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом

 

Розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у приміському автотранспорті за _______ 2021року.

№п/п

Категорії пільговиків

Перевезено безкоштовно пасажирів

чол.

Нарахована сума  для відшкодування

грн.

приміське

приміське

1

Інваліди війни

 

 

2

Учасники бойових дій

 

 

3

Ветерани військової служби

 

 

4

Ветерани органів внутрішніх справ

 

 

5

Постраждалі внаслідок  Чорнобильської катастрофи

 

 

6

Діти  з багатодітних  сімей

 

 

7

Пенсіонери  за віком

 

 

 

Всього:

 

 

 

Загальна сума для відшкодування за місяць складає_____________________________

 (прописом  сума)________________________________________________________________

 

 

Перевізник _________________П.І.Б

М.П.