16 сесія 8 скликання Про цільову соціальну комплексну програму підтримки сім’ї та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми на 2022-2024 рік »

 • 517

 

 

 

 

Фото без опису                                                                  ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
РІШЕННЯ
 

від     грудня  2021 р.                                                               с.Северинівка

 

 

Про цільову соціальну комплексну програму

підтримки сім’ї та молоді, запобігання домашньому насильству,

забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків

та протидії торгівлі людьми на  2022-2024 рік »

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України «Про охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб`єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 року №273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», з метою забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та молоді, спрямованої на створення умов для підтримки престижу сім`ї, відповідального батьківства, створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству, сприяння забезпеченню рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження торгівлі людьми, Северинівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити цільову соціальну комплексну програму підтримки сім’ї та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми на 2022-2024 рік (додається).

 1. Рекомендувати:
  1.  Відділам Северинівської  сільської ради та комунальним закладам,  організувати виконання заходів, передбачених програмою на 2022-2024 рік
  2.  Фінансування цільової соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми на 2022-2024 рік здійснювати за рахунок сільського бюджету, а також інших джерел, незаборонених законодавством. Щороку при формуванні відповідного бюджету передбачати видатки на фінансування заходів Програми.

     3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики (Трач Т.П.)

 

      

 

 

 

       Сільський голова                                                      Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                          Рішенням   сесії

Северинівської сільської ради

 скликання

«   » грудня 2021року

 

 

 

 

ПАСПОРТ

цільової соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми

на 2022-2024  рік

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я

Северинівської сільської ради

2.

Розробник програми

 

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я

Северинівської сільської ради

3.

Співрозробники програми

 

Служба у справах дітей, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець програми

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я

Северинівської сільської ради

5.

Учасники програми

Служба у справах дітей, відділ освіти, культури молоді спорту та туризму, Жмеринське районне відділення поліції ЖВП ГУНП у Вінницькій області, Комунальна заклад «Центр надання соціальних послуг» Северинівської  сільської ради

6.

Терміни реалізації програми

2022-2024 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

місцевий

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

90  000 грн

8.1

коштів місцевого бюджету

-

8.2

коштів інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                          Рішенням   сесії

Северинівської сільської ради

скликання

«  » грудня 2021року

 

 

 

Програма

про цільову соціальну комплексну програму підтримки сім’ї та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми

на 2022-2024 рік


 

       Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Ефективна державна політика у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків - один з найважливіших інструментів розвитку країни, росту добробуту її  громадян і вдосконалення суспільних відносин.

Сім’я є первинним осередком суспільства, виступає джерелом емоційної підтримки, психологічного захисту, засобом збереження і передачі національно-культурних і загальнолюдських цінностей.

Домашнє насильство є однією з найбільших соціальних проблем загалом в Україні, та в громаді зокрема, від якої можуть страждати як жінки, так і чоловіки.

Станом на 01.12.2021 року в громаді  зафіксовано 17 зверненнь з приводу домашнього насильства, на профілактичному обліку в Жмеринському  ВП ЖВП ГУНП України  у Вінницькій області з приводу вчинення домашнього насильства перебуває ,,,,,,, осіб. Проте, як свідчить практика, переважно від домашнього  насильства страждають жінки і діти. Важливо зазначити, що діти страждають не лише від насильства по відношенню до себе, а й спостерігаючи за насильством у своїй сім’ї, переносячи цей негативний досвід у власне життя в майбутньому.

Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є однією з важливих умов сталого соціально-економічного розвитку громади. Діючі механізми та інструментарії забезпечення рівності жінок і чоловіків досі залишаються не досконалими, що не дозволяє докорінним чином змінити ситуацію, яка характеризується нерівністю жінок і чоловіків у доступі до прийняття рішень і управління, у праці та одержанні винагороди за неї, а також ефективно протидіяти наявній дискримінації та викорінити ґендерні стереотипи.

На сьогодні панують стійкі стереотипи щодо розподілу ролей чоловіків і жінок у політиці, економіці, суспільстві та сім’ї. У рекламі, засобах масової інформації та мережі Інтернет використовуються елементи, що закріплюють у свідомості людей ідею нерівності жінок і чоловіків. Дискримінаційне ставлення роботодавців до працевлаштування жінок, визначення розміру заробітної плати, їх кар’єрного зростання, прихована дискримінація занятості жінок в певних професіях знижують їхню конкурентоздатність на ринку праці. Правова обізнаність громадян щодо проявів гендерної дискримінації в різних сферах є недостатньою, занижена оцінка з боку жінок своїх професійних, громадських і лідерських якостей.

Для просування на шляху досягнення ґендерної рівності необхідним є застосування системного підходу, який передбачає зміну ґендерних відносин, розширення можливостей жінок, зменшення впливу негативних традиційних гендерних стереотипів, контроль, координацію та оцінювання прогресу досягнення ґендерної рівності, що є недосяжним за відсутності дієвого механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Торгівля людьми є актуальною проблемою та суттєвою загрозою для мешканців району. Вивчення соціально-економічної ситуації дозволяє зробити висновок про виникнення додаткових загроз щодо торгівлі людьми для населення в останні два роки: підвищення ризиків торгівлі людьми у зв’язку із збройними конфліктами, зокрема виникнення нових її форм з метою втягування людей у такі конфлікти, поява внутрішньо переміщених осіб і демобілізованих військовослужбовців як категорій, особливо вразливих до торгівлі людьми. У такому контексті ймовірність того, що вразливі категорії населення вдаватимуться до негативних/ризикованих стратегій виживання, серед яких є неврегульована трудова міграція, насильницька поведінка, продаж органів тощо, зростає, тим більше, що інформація про такі можливості  є широко розповсюдженою, доступною та привабливою.

З іншого боку, обізнаність найбільш вразливих груп зокрема та населення загалом щодо проблеми торгівлі людьми та правил безпеки, згідно з досвідом суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, є низькою, у тому числі і через недостатню доступність цієї інформації для громадськості та недостатній обсяг цілеспрямованих зусиль щодо підвищення обізнаності серед найбільш вразливих груп населення. Це призводить до того, що близько 50% постраждалих осіб відмовляються від допомоги, що їм її пропонує держава, а також сприяє поширенню негативного іміджу державних надавачів послуг. У результаті на даний час близько 80% постраждалих чоловіків і жінок в області отримують допомогу за кошти іноземних донорів від громадських організацій, без участі держави.

Провідну роль у ефективному формуванні та здійсненні молодіжної політики відіграє співпраця між органами державної влади та молодіжними громадськими організаціями. Таке партнерство слід розглядати з однієї сторони як спосіб участі молоді у розбудові держави, з іншої – як залучення потенціалу молоді.

Виконання Програми передбачає  активізацію роботи щодо підтримки та популяризації гендерної рівності, підтримку багатодітних родин, які відповідально відносяться до виховання дітей, проведення родинних та молодіжних заходів, проведення профілактичних заходів з попередження домашнього насильства, у тому числі жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, а також акумулює зусилля усіх суб’єктів регіональної державної молодіжної політки і спрямовує їх на підтримку молоді Шаргородщини та подолання негативних тенденцій у молодіжному середовищі.

       

Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей; створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству; сприяння забезпеченню рівності прав і можливостей жінок і чоловіків та впровадження європейських стандартів рівності до всіх аспектів життя; запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки виконання Програми 

    

Розв’язання проблем має здійснюватися шляхом комплексного застосування правових, соціально-економічних, соціально-педагогічних та психологічних засобів впливу, а саме шляхом:

 •  проведення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та молоді, що спрямована на: відновлення духовності, утвердження загальнолюдських моральних цінностей в суспільно-політичному та приватному житті; залучення молодих сімей до культурного життя; активне просування, всебічну підтримку та захист сімейних цінностей;
 • запобігання асоціальним проявам у сім’ї, соціальному сирітству, бездоглядності дітей; забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації; формування відповідального батьківства та материнства;
 • вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення рівня інформованості населення щодо форм і проявів домашнього насильства, його причин і наслідків та необхідні дії осіб;
 • ефективне реагування на факти домашнього насильства через впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які реалізовують заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
 • надання допомоги та захисту постраждалим особам від домашнього насильства; належне розслідування фактів домашнього насильства, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їхньої поведінки.
 • здійснення заходів за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження підприємницької діяльності;
 • ідентифікація, захист та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 • посилення координації та співпраці суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.
 • проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед населення, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб, щодо запобігання ризикам потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги;
 • надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, сприяння їх працевлаштуванню та проведення інших заходів. проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб;

              

Програма буде реалізовуватись протягом 3-х років.

 

Завдання Програми

 

          Завданнями Програми у сфері підтримки сім’ї та молоді є:

          забезпечення системної та комплексної політики у сфері підтримки сім’ї та молоді, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї, її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей;

          формування в молоді позитивного відношення до інституту сім’ї;

           поширення позитивного сімейного досвіду;

           вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки багатодітних, малозабезпечених сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

           забезпечення впровадження державних стандартів надання соціальних послуг сім’ям, дітям, молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, залежно від причин виникнення таких обставин;

          підвищення рівня економічної спроможності сімей;

          розвиток інституту сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

   

                    Завданнями Програми у сфері гендерних перетворень є:

провести інформаційні кампанії з метою висвітлення питань необхідності рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

розробити механізм реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та вжиття необхідних заходів за результатами розгляду випадків такої дискримінації.

         розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці;

         формування гендерної культури населення та подолання гендерних стереотипів;

        

           Завданнями Програми у сфері попередження торгівлі людьми є:

          удосконалення взаємодії правоохоронних органів з іншими державними органами влади в частині протидії торгівлі людьми;

         проведення  інформаційно-освітніх заходів щодо інформування населення про запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про можливості отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

 

Завданнями Програми у сфері попередження домашньому насильству є:

      підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм та проявів домашнього насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;

     забезпечення діяльності системи моніторингу у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, оцінки ефективності заходів, що здійснюються на районному рівні.

 

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

 

         Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, незаборонених законодавством

 

Очікувані результати

        

Виконання програми забезпечить:

 

- забезпечення в суспільстві підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей;

- забезпечення оптимальних умов для народження та повноцінного виховання дітей у сім’ї;

- збільшення соціальної активності багатодітних сімей;

- забезпечення посвідченнями для отримання пільг багатодітних сімей;

- підвищення рівня поінформованості населення та доступу до соціальних послуг;

- зниження рівня соціального сирітства серед дітей;

-збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання;

- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;

- зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

- зменшення кількості сімей, у яких існує ризик насильства;

- забезпечення ефективної взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

- посилення міжвідомчої взаємодії з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- підвищення рівня обізнаності з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- створення комплексної системи реагування на випадки дискримінації за ознакою статі;

- підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми;

- збільшення кількості ідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

- мінімізація упередженого ставлення до осіб, постраждалих від торгівлі людьми  у суспільстві.

З метою розв’язання пріоритетних завдань, визначених Програмою, передбачається здійснити заходи, що додаються.

 

 

Додаток 3

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                Рішенням   сесії

Северинівської сільської ради

скликання

«» грудня 2021року

 

Напрями діяльності та заходи

Цільової соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та молоді,

запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей

жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми на 2022-2024 рік

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

у тому числі за роками

Очікуваний результат

2022

2023

2024

Підтримка сім’ї та молоді, демографічний розвиток

 

Забезпечення системного та комплексного підходу щодо реалізації політики у сфері сім'ї, підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство

Відзначення сімейних та молодіжних свят – Міжнародний день сім’ї, День матері в Україні, День батька, День молоді, День захисту дітей.

Підтримка дітей пільгових категорій.

Забезпечення перевезення дітей на проведення різноманітних заходів.

 

 

 

 

Травень- червень 2022-2024,

 

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

 

Сільський бюджет

 

 

 

 

 

Удосконален-ня механізму підтримки багатодітних сімей та посилення сімейних орієнтацій населення

Забезпечення діяльності міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, протидії насильства в родині та попередження торгівлі людьми

Щоквартально

2022 -2024

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

Проведення, зокрема, засідань за круглим столом, семінарів, спрямованих на збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітних сімей

2022-2024

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

Місцевий  бюджет

 

 

 

 

Проведення заходів до Міжнародного Дня інваліда, Дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят із врученням подарунків дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям – інваліда, дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей

Забезпечити перевезення дітей  до м.Вінниця та у зворотньому напрямку на проведення різноманітних заходів.

Грудень, січень 2022-2024

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦН


 

 

Місцеві бюджети

 

90000

25000

30000

35000

Зменшення кількості сімей, які опинились у складних життєвих обставинах

Своєчасне виявлення та соціальний супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах шляхом надання комплексу адресних  соціальних послуг та проведення навчальних семінарів для фахівців із соціальної роботи

2022-2024

КЗ ЦНСП Северинівської сільської ради

 

 

 

 

 

Облік багатодітних сімей району

2022-2024

КЗ ЦНСП Северинівської  сільської ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

Розповсюдження соціальної реклами, спрямованої на формування відповідального батьківства, попередження раннього соціального сирітства

2022-2024

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня народжувано

сті,

покращення репродуктивного здоров’я чоловіків і жінок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення дієвих механізмів  допомоги та захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства

Забезпечення доступності консультативних послуг щодо підготовки сім’ї до вагітності та пологів 

2022-2024

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

 

підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення жорстокості та насильства в сім’ї

Створення умов для активного розвитку масової  фізичної культури та спорту, зокрема розширення доступу дітей та підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих закладів, підліткових клубів за місцем  проживання

2022-2024

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

Стимулювання розвитку сімейного дозвілля, спортивних заходів, сімейного оздоровлення та  відпочинку

 

2022-2024

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

 

 

 

 

 

Запобігання та протидія домашньому насильству

Проведення семінарів, тренінгів, засідань, круглих столів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення у сфері протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької  моделі сімейних відносин

2022-2024

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

Жмеринське  районне відділення  поліції

ЖВП ГУНП у Вінницькій області,

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

Впровадження  корекційних програм для осіб, які постраждали від домашнього насильства та осіб, які вчинили домашнє насильство.

 

2022-2024

..
Відділ соціального захисту та охорони здоровя, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП. Жмеринське  районне відділення  поліції ЖВП ГУНП у Вінницькій області

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення ефективної взаємодії усіх субєктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству; створення дієвих механізмів  допомоги та захисту осіб, які постраждали від насильства в сім'ї

 

Проведення навчальних семінарів та тренінгів для безробітних членів сімей, у тому числі багатодітних сімей

2022-2024

Жмеринська філія Вінницького обласного       центру зайнятості

 

 

 

 

 

Впровадження в навчально – виховний процес навчальних закладів питання протидії та попередження домашньому насильству

2022-2024

Відділ освіти, культури, молоді та туризму

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків

Досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень

Реалізація програм, спрямованих на розвиток лідерських навичок жінок, надання більших повноважень і можливостей жінкам щодо кар’єрного росту та громадсько-політичної активності

 

2022-2024

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

Кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

Зменшення гендерного дисбалансу серед депутатів, керівників органів виконавчої влади та місцевого самовряду-

вання, керівників підприємств, установ та організацій

Проведення урочистостей з нагоди Міжнародного Дня прав жінок та миру з відзначенням жінок, які внесли значний внесок у розвиток району.

Відзначення та привітання жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня»

2022-2024

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

Місцевий бюджет

 

 

 

 

Формування гендерної культури населення та подолання гендерних стереотипів

Проведення інформаційно-просвітницьких, освітніх заходів, спрямованих на формування суспільства рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2022-2024

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

Жмеринська філія Вінницького обласного       центру зайнятості

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

Підвищення обізнаності населення стосовно стереотипів у розподілі гендерних ролей

Впровадження гендерних підходів в освіті

Впровадження гендерних підходів в навчально-виховний процес навчальних закладів району

2022-2024

Відділ освіти  молоді, спорту та туризму

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

 

Підвищення гендерної освіти

Проведення тренінгів з питань гендерної рівності для педагогічних працівників навчальних закладів району

2022-2024

Відділ освіти

 молоді, спорту та туризму

Місцевий бюджет

 

 

 

 

Посилення механізмів реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі

Надання психологічних, соціально – педагогічних, інформаційних послуг постраждалим від дискримінації за ознакою статі

2022-2024

КЗ ЦНСП.

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

Створення комплексної системи реагування на випадки дискриміна

ції

 за ознакою статі, надання допомоги постражда

лим від дискриміна

ції на місцевому рівні і запобігання такій дискриміна

ції

Розміщення соціальної реклами у засобах масової інформації щодо протидії дискримінації за ознакою статі ( щодо жінок похилого віку, сільських жінок, жінок з інвалідністю,внутрішньо переміщених жінок, жінок національних меншин)

2022-2024

 

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

Поширення інформаційних матеріалів із врахуванням гендерного компоненту  у сферах освіти, культури, охорони здоров'я

2022-2024

 Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

.

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

Протидія торгівлі людьми  

Здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми, профілактичних заходів серед представників вразливих верств населення та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми (розповсюдження інформаційних матеріалів, пам’яток, розміщення інформації на інформаційних стендах)

2022-2024

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми

Проведення інформаційно – просвітницьких кампаній з питань протидії торгівлі людьми, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб, виготовлення та розміщення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми

2022-2024

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ  освіти; служба у справах дітей, КЗ ЦНСП.

..

Місцевий бюджет

 

 

 

 

Забезпечення діяльності мобільних  консультаційних пунктів соціальної роботи для проведення роз‘яснювальної роботи щодо збереження сімейних цінностей та попередження торгівлі людьми

2022-2024

КЗ ЦНСП

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

Проведення освітніх семінарів та тренінгів для безробітних, студентів, осіб, які мають міграційні наміри тощо

2022-2024

Жмеринська філія Вінницького обласного       центру зайнятості, КЗ ЦНСП

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

Виконання програми виховної роботи з учнями загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність.

Безпека життя.

Громадянська позиція».

2022-2024

Відділ освіти,  молоді, спорту та туризму

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

Залучення учнівської та студентської молоді до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів

2022-2024

Відділ освіти, молоді, спорту та туризму,КЗ ЦНСП

ЖМЕРИНСЬКЕ районне відділення  поліції

ЖВП ГУНП у Вінницькій області

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

Ідентифікація осіб, що постраждали від торгівлі людьми, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб

2022-2024

ЦРЛ,

Жмеринське районне відділення  поліції

ЖВП ГУНП у Вінницькій області

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

Збільшення кількості ідентифікованих осіб, які постражда

ли від торгівлі людьми

 

 

Надання психологічної медичної, правової допомоги постраждалим від торгівлі людьми

2021-2024

 Відділ соціального захисту , Жмеринська ЦРЛ, Жмеринське районне відділення  поліції

ЖВП ГУНП у Вінницькій області

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

Захист та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми