16 сесія 8 скликання Про затвердження Програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2022-2024 роки по Северинівській сільській раді

  • 282

 

Фото без опису

 

 

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ №

 

від «___» грудня   2021 року                                                      16 сесія 8 скликання

с. Северинівка                                                                                               

 

Про затвердження Програми запобігання соціальному сирітству,

 подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2022-2024 роки

по Северинівській сільській раді

 

Відповідно до Законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про місцеве самоврядування в Україні» ,з метою подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітства, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, профілактичної роботи щодо запобігання вчиненню дітьми злочинів та інших правопорушень, Северинівська сільська рада вирішила:

 

 

1.Затвердити Програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2022-2024 роки  по Северинівській  сільській раді   (додається)

                                                       

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики (Трач Т.П.)

 

 

 

 

Сільський голова                                              Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                       рішенням   сесії 8 скликання                                                                                                                            

                                                                                  Северинівської сільської ради                                                 

                                                                                  «     »   грудня 2021р. №  ____       

 

ПРОГРАМА

запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2024 роки на території Северинівської територіальної громади

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Служба у справах дітей Северинівської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року (зі змінами), Указ Президента України від 22 жовтня 2012 року №609/2012 “Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року”, Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року №1707-VII, постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей Северинівської сільської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Служба у справах дітей Северинівської сільської ради

6.

Учасники Програми

Служба у справах дітей Северинівської сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільскої ради, КЗ»Центр культури, туризму та дозвілля» Северинівської сільської ради, КНП «Чернятинська головна амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Северинівської сільської ради, Жмеринський районний відділ поліції ГУНП у Вінницькій області

7.

Термін реалізації Програми

2022-2024 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий  бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

     50 тис.грн.

9.1

кошти місцевого бюджету

     50 тис.грн.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, попередження правопорушень, захист прав дітей, які переселені із тимчасово окупованих територій, усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту.

Питання розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явщ у дитячому середовищі визначено пріорітетними завданнями соціально-економічного розвитку територіальної громади.

3. Визначення мети Програми

Метою прийняття Програми є подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, захист прав та інтересів дітей-переселенців, створення умов для всебічного розвитку і виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, посилення відповідальності за виконання вимог законодавства у сфері охорони дитинства, покращення роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо захисту прав дітей.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом:

- реалізації державної політики щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, захисту їх житлових та майнових прав, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі як пріоритетного напрямку діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, допомога дітям-переселенцям, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

- підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема, поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- ведення єдиної інформації системи обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, персоніфікованого обліку нерухомого майна таких дітей;

- здійснення системи організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності;

- встановлення персонального шефства працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, педагогічних працівників, працівників поліції, представників соціально відповідального бізнесу, громадських, релігійних організацій над дітьми-сиротами, дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, схильними до вчинення протиправних дій, їх батьками чи особами, які їх заміняють;

- налагодження обліку дітей, батьки яких довготривалий час перебувають за межами населених пунктів, удосконалення форм і методів встановлення громадської опіки над такими дітьми;

- розроблення науково-методичних основ подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Ресурсне забезпечення Програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2024 роки

на  території Северинівської сільської ради

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Витрати виконання

Програми за роками

тис. гривень

Усього витрат на виконання Програми

тис. гривень

2022

рік

2023

рік

2024

рік

 

Обсяг ресурсів, усього,

15,0

15,0

20,0

50,0

у тому числі:

       

місцевий бюджет

15,0

15,0

20,0

50,0

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених   у місцевому бюджеті. Обсяг фінансування може уточнюватись щороку, виходячи з можливостей місцевого бюджету

Термін виконання Програми: 2022-2024 роки.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення неухильного виконання вимог законодавства щодо соціально-правового захисту дітей, насамперед дітей-переселенців, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей;

- реалізація пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу);

- покращення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, неповнолітніх, схильних до вчинення протиправних дій, які не навчаються або не працюють, скоїли правопорушення чи злочини, затримані за вживання алкогольних напоїв, психотропних і наркотичних засобів та їх аналогів, зазнали насильства, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, дітей, батьки яких тривалий час перебувають за межами держави;

- організація ведення електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання, персоніфікований облік нерухомого майна таких дітей;

- забезпечення інформаційної підтримки вирішення актуальних питань сімейної політики, поширення нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- організаційне забезпечення здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами, комп’ютерними клубами вимог нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, жорстокості;

- координація роботи щодо проведення спільних рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: «Діти вулиці», «Літо», «Урок»;

- забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі   шкіл і професійно-технічних навчальних закладів;

- організація та проведення заходів до Міжнародного Дня захисту дітей, Дня Святого Миколая, Дня усиновлення під гаслом «Не залишимо без уваги жодної дитини», тижнів пропаганди правових знань, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, районного огляду-конкурсу на кращу організацію правового навчання і виховання;

- координація діяльності щодо надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг дітям, які вчинили правопорушення чи злочини та сім’ям, в яких вони виховуються, під час виїздів мобільних консультативних пунктів соціальної роботи;

- забезпечення щомісячного взаємоінформування між підрозділом ювенальної превенції Жмеринського районного відділення поліції ГУНП у Вінницькій області, службою у справах дітей Северинівської сільської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільської ради, відділом освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради, щодо дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, зазнали насильства в сім’ї, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;

- продовження співпраці з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей з питань подолання бездоглядності та безпритульності серед них;

- висвітлення в засобах масової інформації питання подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, залучення громадськості до розв’язання даних соціальних   проблем;

- проведення семінарів, нарад, науково-практичних конференцій для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією та соціальним захистом;

- забезпечення функціонування мережі позашкільних навчальних закладів за місцем проживання дітей, підвищення ефективності їх роботи, вжиття заходів щодо відновлення тих, що використовуються не за призначенням, створення умов для здобуття позашкільної освіти дітьми, особливо в сільській місцевості шляхом розвитку мережі гуртків, спортивних секцій, відкриття філій чи нових закладів, охоплення учнівської та студентської молоді різними організаційними формами виховної роботи безпосередньо в навчальних закладах, залучення дітей до участі в роботі аматорських, творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах.

Виконання Програми дасть можливість:

- розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх батьками щодо усунення причин та умов, що сприяють дитячій безпритульності і бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів, надання таким дітям та сім’ям, в яких вони виховуються комплексної допомоги;

- реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, забезпечити 100% влаштування нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, влаштувати не менше 80% дітей, які позбавлені батьківського піклування, до сімейних форм виховання;

- активізувати роботу органу опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити 100 % постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства;

- персоніфіковано облікувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей кризових соціальних категорій та осіб, які бажають взяти їх на виховання;

- покращити інформованість населення про права дитини та сімейні форми влаштування дітей (випуск соціальної відео реклами, плакатів);

- не допускати перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та   урочний час в громадських місцях, порушення вимог щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та тютюнових виробів, заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, кафе, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції, виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують;

- стовідсотково залучити до навчання дітей шкільного віку;

- зменшити кількість відмов батьків від новонароджених дітей, а також дітей, вилучених із сімейного середовища;

- щороку проводити семінари, наради, науково-практичні конференції для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією та соціальним захистом;

- покращити організацію правовиховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, поширити кращий досвід організації в них правової та виховної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Напрямки діяльності та заходи   Програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2024 роки на території Северинівської сільської ради

 

№ з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання) 

Перелік заходів

Програми

Строк виконання

заходу (роки)

Виконавці

Джерела

фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн. на рік)

Очікуваний результат

2021

2022

2023

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Сімейна політика,

  як пріоритетний

 засіб запобігання

гання дитячій

безпритульності та  

бездоглядності

 

 

1) забезпечити першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї, на усиновлення, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї

2022-2024

Служба у справах Северинівської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

100% влаштування

нововиявлених дітей, які залишились без батьківського піклування, до сімейних форм виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечити функціонування електронної бази (ЄІАС «Діти») даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і громадян України, які бажають взяти їх на виховання

2022-2024

Служба у справах Северинівської сільської ради

 

не потребує фінансування

 

 

 

завершення введення  ЄІАС «Діти» в промислову експлуатацію та щорічне обслуговування

 

 

 

3) вжити додаткових заходів щодо удосконалення роботи з підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та відповідних соціальних працівників

2022-2024

 

Служба у справах Северинівської сільської ради КЗ «Центр надання соціальних послуг»

Северинівської

сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

100% влаштування нововиявлених дітей, які залишились без батьківського піклування, до сімейних форм виховання

 

 

 

 

 

3) вжити додаткових заходів щодо удосконалення роботи з підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та відповідних соціальних працівників

2022-2024

 

Служба у справах Северинівської сільської ради КЗ «Центр надання соціальних послуг»

Северинівської

сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

100% влаштування нововиявлених дітей, які залишились без батьківського піклування, до сімейних форм виховання

 

 

 

 

   

4) підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2022-2024

Служба у справах Северинівської сільської ради КЗ «Центр надання соціальних послуг»

Северинівської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

зменшення щороку відсотка показника по кількості дітей, вилучених з біологічної сім’ї

 

   

5) забезпечити інформаційну підтримку вирішення актуальних питань соціально – правового захисту дітей, в тому числі дітей-переселенців, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання; проведення просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, формування навичок безпечного користування комп’ютерними технологіями та мережею Інтернет

 

2022-2024

Служба у справах Северинівської сільської ради КЗ «Центр надання соціальних послуг»

Северинівської сільської ради

місцевий бюджет

1,0

1,0

1,0

покращення інформованості населення про сімейні форми влаштування дітей (випуск соціальної реклами, плакатів)

 

                       
                         

 

 

2.

Система організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності

1) посилити контроль за виконанням положень нормативно – правових актів про обмеження перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в громадських місцях, законність функціонування комп’ютерних та інтерактивних клубів, порядок відвідування їх дітьми; заборону продажу дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганду проституції, насилля, жорстокості у дитячому середовищі; заборону розташування поблизу навчальних закладів магазинів, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції

2022-2024

Служба у справах Северинівської сільської ради КЗ «Центр надання соціальних послуг»

Жмеринський РВП ГУНП у Вінницької області

не потребує фінансування

-

-

-

недопущення перебування дітей у закладах в урочний час або у вечірній час без супроводу дорослих, продажу їм алкогольних та тютюнових виробів

 

   

2) забезпечити координацію роботи щодо проведення спільних рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: «Діти вулиці», «Канікули», «Урок»

2022-2024

служба у справах дітей, відділ освіти,  молоді та спорту Северинівської сільської ради Жмеринський РВП ГУНП у Вінницької області

не потребує фінансування

-

-

-

виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту

100 % дітей з неблагополуч

них сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують

 

 

                       
   

3) забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі

2022-2024

відділ освіти,  молоді та спорту Северинівської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

100% охоплення дітей шкільного віку навчанням

 

   

4) провести заходи до Міжнародного Дня захисту дітей, Дня усиновлення під гаслом «Не залишимо без уваги жодної дитини», тижнів  правових знань,  місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, заходи до Дня Святого Миколя  із залученням до них дітей-переселенців, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей, які переселилися із зони проведення АТО, дітей, батьки яких є учасниками АТО, які проживають на території селищної ради

 

служба у справах дітей, відділ освіти,  молоді та спорту Северинівської сільської ради

місцевий бюджет

1,0

1,0

1,0

привернення уваги жителів району до проблем захисту прав дітей

 

   

5) забезпечити функціонування консультаційного пункту  спрямованого  на роботу з матерями, які мають намір відмовитися від дитини, здійснення соціального супроводження таких матерів

2022-2024

КЗ «Центр надання соціальних послуг»

Северинівської сільської ради

 

не потребує фінансування

-

-

-

зменшення кількості відмов батьків від новонароджених дітей

 

   

6) забезпечити щомісячне взаємоінформування між підрозділом ювенальної превенції Жмеринського РВП Гу поліції, службою у справах дітей, відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту,відділом соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Срібнянської селищної ради  про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків

2022-2024

Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту,  КЗ «Центр надання соціальних послуг» Северинівської сільської ради

Жмеринський РВП ГУНП у Вінницької області

не потребує фінансування

-

-

-

комплексне вирішення питань захисту прав дітей

 

                         

 

   

7) продовжити співпрацю з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей з питань їх соціально – правового захисту, подолання бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі, а також здійснення ними незалежного громадського контролю за додержанням прав дітей у навчальних закладах, спеціальних установах для дітей і закладах соціального захисту, в яких перебувають діти

2022-2024

Служба у справах Северинівської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності

   

8) координувати роботу  у вирішенні питань захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання дитячої бездоглядності з наданням їм методичної допомоги, консультацій з питань соціально-правового захисту дітей

 

 

 

2022-2024

Служба у справах Северинівської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та

безпритульності

 

   

9) встановити персональне шефство працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  представників бізнесу, громадських, релігійних організацій над дітьми – сиротами, дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, схильними до вчинення протиправних дій, їх батьками чи особами, які їх заміняють

2022-2024

Служба у справах Северинівської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності

   

10) забезпечити дотримання законодавства про права дітей на освіту, охорону життя та здоров’я, доступ дітей до високоякісних медичних послуг, попередження інвалідності серед них, надання належної амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям-інвалідам, охоплення дітей-інвалідів медико-соціальною реабілітацією, інклюзивною освітою у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей дошкільного та шкільного віку, організацію медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у навчальних закладах, формування здорового способу життя

2022-2024

КНП «Чернятинська амбулаторія загальної сімейної медицини» Северинівської сільської ради, відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Северинівської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності

 

   

11) створити умови для здобуття позашкільної освіти дітьми, особливо в сільській місцевості, шляхом розвитку мережі гуртків, спортивних секцій, відкриття філій чи нових закладів. Вжити заходів щодо охоплення учнівської та студентської молоді різними організаційними формами виховної роботи безпосередньо в навчальних закладах шляхом залучення педагогів та батьківської громадськості

2022-2024

відділ освіти,  молоді та спорту Северинівської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності

 

   

12) активізувати роботу закладів та установ культури на місцях щодо залучення дітей до участі в роботі аматорських творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах, особливо в сільській місцевості

2022-2024

КЗ «Центр культури, туризму та дозвілля» Северинівської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності табезпритульності

 

3.

Розроблення науково-методичних основ подолання дитячої бездоглядності і безпритульності кадрове та матеріально-технічне забезпечення

1) провести семінари, наради для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, їх реабілітацією та соціальним захистом

2022-2024

Служба у справах Северинівської сільської ради

місцевий бюджет

1,0

1,0

1,0

підвищення кваліфікації працівників щорічно, покращення якості роботи з дітьми

 

                     
 

2) запровадити інтерактивні форми підготовки педагогічних працівників всіх ланок освіти з питань профілактики насильства, жорстокості та впливу сучасних телекомунікаційних технологій на психіку дітей, поліпшити психолого-педагогічний супровід дітей, які навчаються в сільських, малокомплектних школах

2022-2024

відділ освіти,  молоді та спорту Северинівської сільської ради

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності

 

3) забезпечити виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, плакатів, буклетів тощо з питань профілактики правопорушень, захисту прав дітей

2022-2024

Служба у справах Северинівської сільської ради

місцевий бюджет

1,0

1,0

1,0

випуск соціальної реклами, плакатів

 

                         

 

7. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснює служба у справах Северинівської сільської ради.

Виконавці, зазначені у Програмі, один раз у півріччя (до 10 червня та 10 грудня упродовж терміну її реалізації) інформують Службау у справах Северинівської сільської ради дітей про хід реалізації заходів Програми.