Про Програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (жителів Северинівської територіальної громади) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2022-2024 рік ( в новій редакції)

  • 495

 

 

 

Фото без опису                                                                  ПРОЕКТ

 

 

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ
 

від    грудня  2021 р.                                                                               с.Северинівка

 

Про Програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (жителів  Северинівської територіальної громади) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2022-2024 рік

( в новій редакції)

Враховуючи листи Виробничого підрозділу Жмеринської дирекції залізничних перевезень  від 26.01.2021 р  №ДН 3.01-8/77, від 11.02.2021 року №ДН3.01-08/106, від 12.03.2021 №ДН 3.01-8/147 з метою забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян в частині безоплатного проїзду в приміському пасажирському залізничному транспорті та забезпечення компенсаційних виплат виробничому підрозділу «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за перевезення окремих категорій громадян, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, сільська  рада вирішила:

1. Затвердити Програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (жителів  Северинівської сільської територіальної громади ) в залізничному транспорті приміського сполучення  на 2022-2024 роки (далі Програма), в новій редакції, що додається.

2. Затвердити Порядок проведення компенсаційних виплат  за пільгові перевезення в залізничному транспорті приміського сполучення окремих категорій громадян (жителів  Северинівської сільської територіальної громади), що додається.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради (Сулима Л.О.).

4. Начальнику фінансового відділу Северинівської сільської ради  (Гамарник Н.О.) забезпечити видатки на реалізацію Програми в межах можливостей бюджету.

5.  Контроль за виконанням положень зазначеної Програми на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики. 

 

Сільський голова                                               Василь МАЛЯРЧУК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до  рішення   сесії      скликання

від    грудня 2021 року №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян  (жителів  Северинівської сільської територіальної громади )

на залізничному транспорті приміського сполучення

на 2022-2024 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Северинівка 2021 рік

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

Загальна характеристика Програми

3

Розділ 1.

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма, цільова група та кінцеві бенефіціари

4

Розділ 2.

Мета Програми

4

Розділ 3

Завдання Програми

5

Розділ 4.

Відповідальний виконавець Програми  та механізм реалізації Програми

5

Розділ 5

Обсяги, джерела фінансування, строки та порядок виконання Програми

5

Розділ 6

Очікувані результати від виконання Програми

6

Розділ 7

Система управління та контролю за ходом виконання Програми

6

Розділ 8

Внесення змін до міської Програми

6

Розділ 9

Припинення виконання міської Програми

6

 

Додаток №1 до Програми

8

 

Додаток №2 до Програми

10

 

Додаток №3 до Програми

11

 

Додаток №4 до Програми

12

 

Додаток №2 до рішення

13

 

Додаток №1 до Порядку

16

 

.

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальна характеристика

Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (жителів  Северинівської сільської територіальної громади в залізничному транспорті приміського сполучення на 2022-2024  рік)

 

1

Ініціатор розроблення програми:

Северинівська сільська територіальна громада

2

Розробник програми

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

3

Відповідальний виконавець програми

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Северинівської сільської ради

6

Учасники програми

Северинівська сільська територіальної рада, виробничий підрозділ «Жмеринська дирекція залізничних перевезень»

7

Терміни реалізації програми

3 роки

7.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

3

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

 

120,0

8.1

в тому числі бюджетних коштів, тис.грн.

120,0

 

- з них коштів сільського бюджету, тис.грн.

120,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програмою

Згідно з Законом України «Про залізничний транспорт» пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення.

Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких здійснюються компенсаційні виплати за пільгові перевезення залізничним транспортом приміського сполучення, та яким державою гарантовано таке право, представлений у додатку до цієї Програми.

З 01.01.2017 року набули чинності зміни внесені до Бюджетного кодексу України, а саме: до статті 91, де передбачено, що «До видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів, належать видатки  на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Дана Програма розроблена для забезпечення безоплатного проїзду соціально незахищених верств населення міста у зв’язку з відсутністю відшкодування компенсаційних виплат за пасажирські перевезення з Державного бюджету.

Цільовою групою програми є близько 2 тис. громадян громади, які відповідно до Законів України та інших нормативних документів мають право на пільговий проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення, а також працівники залізничних підприємств які надають ці послуги.

Кінцевими бенефіціарами програми є громадяни, які мають право пільгового проїзду в залізничному транспорті приміського сполучення відповідно до Законів України та інших нормативних актів.

 

Розділ 2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення та відшкодування компенсації виробничому структурному підрозділу «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за перевезення окремих категорій громадян, за рахунок коштів  бюджету Северинівської  сільської  територіальної громади.

Розділ 3. Завдання Програми

Компенсація виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян у приміському сполученні, відповідно до укладеного договору з виробничим підрозділом «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за перевезення окремих категорій  громадян, за рахунок коштів бюджету Северинівської  сільської  територіальної громади.

 

Зниження соціальної напруги серед населення Северинівської  сільської  територіальної громади, якому забезпечено право на пільговий проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення.

Напрями діяльності та заходи Програми (додаток №3 до Програми )

Розділ 4. Відповідальний виконавець Програми

 та механізм реалізації Програми .

Відповідальним виконавцем Програми є головний розпорядник коштів бюджету – Северинівська сільська територіальна громада.

За рахунок коштів Северинівської  сільської  територіальної громади здійснюється компенсація перевізнику витрат доходу від безоплатних перевезень окремих категорій громадян (жителів  Северинівської територіальної громади) на залізничному транспорті приміського сполучення.

На підставі укладеного договору між Северинівською сільською територіальної радою та виробничим  підрозділом «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» – Северинівська сільська територіальна громада проводить компенсаційні виплати за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян у приміському сполученні відповідно до Порядку проведення компенсаційних виплат за пільгові перевезення в залізничному транспорті приміського сполучення окремих категорій громадян » (додаток №2 до рішення).  

Розділ 5. Обсяги, джерела фінансування, строки та порядок виконання Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету в межах коштів, передбачених в бюджеті Северинівської сільської територіальної громади ради виходячи з можливостей бюджету.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми затверджується додатком № 2 до Програми відповідно до розрахунку  викладеному в додатку № 4 до Програми.

Компенсаційні виплати  за пільгові перевезення залізничним транспортом  окремих категорій громадян у приміському сполученні проводиться  на підставі наданих, виробничим  підрозділом «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», розрахунку витрат доходів від пільгових перевезень в залізничному транспорті приміського сполучення у минулому місяці за формою згідно додатку 1 до Порядку, облікової форми про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з бюджету  Северинівської сільської територіальної громади за минулі місяці, за формою затвердженою наказом Укрзалізниця від 30.11.2015 року № 515-Ц/од., а також акта звіряння розрахунків  за формою «3-пільга», затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.03.2003 року № 83.

 

 

Розділ 6. Очікувані результати від виконання Програми

Соціальний захист найбільш незахищених верств населення Северинівської сільської територіальної громади та покращення їх матеріального становища.

Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні.

Надання компенсаційних виплат виробничому підрозділу «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за пільговий проїзд окремих категорій громадян,   надасть змогу забезпечити та комплексно розв’язати проблеми з ремонтом та оновленням рухомого складу, а також інших проблем  підприємства.

Розділ 7. Система управління та контролю

за ходом виконання Програми

Координація і контроль за ходом виконання Програми покладається на відповідального виконавця програми.

Про хід виконання Програми відповідальний виконавець інформує постійну комісію сільської ради з даного питання один раз на рік.

Розділ 8. Внесення змін до  Програми

Коригування плану заходів, обсягів та джерел фінансування Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься за необхідністю.

Рішення про внесення змін до Програми приймається сільською радою.

Розділ 9. Припинення виконання  Програми

Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку її реалізації  та призупиняється у разі виділення субвенцій з бюджету вищого рівня на ці цілі.

Відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати виконання Програми та подає його  на розгляд сільської ради.

Виконання  Програми припиняється достроково в разі:

- оголошення надзвичайної ситуації регіонального масштабу, що унеможливлює виконання програм;

- втрати актуальності головної мети програми - на підставі спільного висновку відповідального виконавця програми та фінансового управління.

Рішення про дострокове припинення виконання  Програми приймається сільською радою.

 

 

Секретар сільської ради                                      Надія ДЯКОН    

 

 

           Додаток  1

до  Програми

 

Перелік категорій громадян,

які мають право на пільговий проїзд у в залізничному транспорті приміського сполучення відповідно до Законів України та інших нормативних актів

 

№зп

Перелік категорій

  1.  

Закон України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року № 3551-ХІІ, в т.ч.:

 

- інваліди війни ( ст.13)

 

- учасники бойових дій (ст.12)

2.

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року № 20398-ВР,в т.ч.:(ст.6)

 

- ветерани військової служби

 

- ветерани органів внутрішніх справ

 

- ветерани Національної поліції

 

- ветерани податкової міліції

 

- ветерани служби цивільного захисту

 

- ветерани державної пожежної охорони

 

- ветерани Державної кримінально-виконавчої служби

 

- ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

 

- інші особи на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

3.

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

 

- інваліди військової служби, які стали інвалідами внаслідок бойових дій

- батьки загиблих в/с під час проходження військової служби

4.

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991року № 962-ХІІ, в т.ч.:

 

- реабілітована особа, яка стала інвалідом внаслідок репресій або є пенсіонером

5.

Закон України «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796-ХІІ, в т.ч.:

 

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 1(ст.20)

 

- діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою( ст.30)

6.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 875- ХІІ від 21.03.1991року, в т.ч. :

 

- інваліди І та ІІ групи ( крім інвалідів війни)

 

- діти інваліди до 18 років

 

- особи , які супроводжують інвалідів 1 групи або дітей-інвалідів( не більше одного супроводжуючого) ( ст.38-1)

7.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» № 354 від 17.05.1993 року, в т.ч.:

 

- пенсіонери за віком

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. N 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354»

 

- інваліди ( крім інвалідів війни, інв. І та ІІ групи, дітей інвалідів, інвалідів військової служби)

 

* Підтвердженням відповідного статусу пільговика є посвідчення, видане відповідною установою, або пенсійне посвідчення. Документ повинен бути оформлений у відповідності із вимогами і завірений печаткою. Посвідчення пред’являється громадянином особисто при посадці в залізничний транспорт приміського сполучення і є єдиним документом,  що дозволяє безкоштовний  проїзд.

 

 

 

Секретар сільської ради                                      Надія ДЯКОН    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до  Програми

 

Ресурсне забезпечення

Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (жителів  Северинівської сільської  територіальної громади) в залізничному транспорті приміського сполучення на 2021 -2023 рік

 

 

тис.грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Фінансування у 2022 році

Фінансування у 2023 році

 

Фінансування у 2024 році

                 

Всього витрат на

виконання

програми у 2022 -2024 році

1

2

 

 

3

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

35,0

40,0

45,0

120,0

сільський  бюджет

35,0

40,0

 

45,0

120,00

кошти не бюджетних джерел

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до  Програми

 

Напрями діяльності та заходи

Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (жителів  Северинівської сільської територіальної громади ) в залізничному транспорті приміського сполучення на 2022-2024 рік

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),

 

тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Компенсація пільгового перевезення окремих категорій в залізничному транспорті приміського сполучення

Компенсація виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян у приміському сполучені

 

2022-2024 роки

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я, фінансовий відділ Северинівської сільської ради

Сільський бюджет

90,00

 

 

 

Секретар сільської ради                                      Надія ДЯКОН    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до  Програми

 

 

РОЗРАХУНОК

суми для відшкодування коштів за пільгові перевезення окремих категорій громадян ( жителів  Северинівської сільської територіальної громади ) в залізничному транспорті приміського сполучення по середнім показникам за місяць

 

Показники

Одиниця виміру

Кількість

Кількість перевезених пільговиків

осіб

106

Середній тариф

грн.

15,00

Сума відшкодування витрат

тис. грн.

1,6

 

 

Секретар сільської ради                                      Надія ДЯКОН    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення  сесії  сільської ради   скликання

від                  року №  

 

 

Порядок

проведення  компенсаційних виплат  за пільгові перевезення в залізничному транспорті приміського сполучення окремих категорій громадян

1. Цей порядок визначає механізм проведення відшкодування коштів виробничому підрозділу «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (далі перевізник) за пільгові перевезення окремих категорій громадян (Северинівської сільської ради) в залізничному транспорті приміського сполучення, які мають право на пільги за рахунок коштів з місцевого бюджету, створених на основі відомостей продажу квитків.

Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів міського бюджетів, визначається додатком «Перелік окремих категорій пасажирів, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення відповідно до чинного законодавства» (додаток 1 до Програми).

Пільги надаються мешканцям Северинівської сільської ради на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус окремої категорії пасажира-пільговика.

2. Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про залізничний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» зі змінами, від 16.12.2009 р. №1359 «Про порядок розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» та інші законодавчі та нормативні акти, що регулюють відносини у соціальній сфері.

3.Фінансування заходів Програми Компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Северинівської сільської територіальної громади ради  в залізничному транспорті приміського сполучення проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету передбачених на 2021  рік в межах обсягів затверджених на ці цілі.

4. Головним розпорядником коштів на здійснення заходів виконання програми є  Северинівська сільська територіальна громада.

5. Северинівська сільська територіальна громада, укладає договір з виробничим підрозділом «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Для укладання договору виробничий підрозділ «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надає наступний пакет документів:

  1. витяг з Єдиного  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  2. копію ліцензії на право здійснення залізничних пасажирських перевезень
  3.  копію свідоцтва про реєстрацію платника податку;

6. Головний розпорядник коштів щомісяця, що настає за звітним, складає з перевізником акти звірки  розрахунків за надані послуги окремим категоріям громадян.

7. Здійснює компенсаційні виплати  за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян у приміському сполученні  виробничому підрозділу «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», на підставі  розрахунку втрат доходів від пільгових перевезень в залізничному транспорті приміського сполучення у минулому місяці за формою згідно додатку 1 до Порядку, облікової форми про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з місцевого бюджету  за минулі місяці за формою затвердженою наказом Укрзалізниця від 30.11.2015 року № 515-Ц/од., а також акта звіряння розрахунків  за формою «3-пільга», затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.03.2003 року №83, в межах затвердженого помісячного розподілу бюджетних асигнувань, встановлених затвердженим кошторисом.

8. Для отримання компенсаційних виплат, виробничий підрозділ «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» не  пізніше ніж 15 числа місяця  наступного звітного періоду подають головному розпоряднику коштів, відповідальному виконавцю Програми, розрахунок втрат доходів від пільгових перевезень в залізничному транспорті приміського сполучення у минулому місяці за формою згідно додатку 1 до Порядку, облікову фору про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з бюджету Северинівської сільської ради за минулий місяць, за формою затвердженою наказом Укрзалізниця від 30.11.2015 року № 515-Ц/од., а також акт звіряння розрахунків  за формою «3-пільга», затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.03.2003 року № 83.

9. Керівники  виробничого підрозділу «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» несуть персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків та інших документів щодо проїзду пільгових категорій громадян (жителів  Северинівської сільської територіальної громади).

10.Облік пільгових перевезень та визначення вартості послуг, наданих  пільговикам у минулому місяці залізничним транспортом, проводиться підприємством залізничного транспорту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 року № 1359 « Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян»

11. У разі, якщо перевізником несвоєчасно подано звіт за надані послуги або звіт відсутній, відшкодування коштів перевізнику за пільгове перевезення окремих категорій громадян (жителів  Северинівської сільської територіальної громади) в залізничному транспорті приміського сполучення, головним розпорядником коштів не проводиться.

12. Здійснення відшкодування коштів перевізнику за пільгове перевезення окремих категорій громадян (жителів  Северинівської сільської територіальної громади ) в залізничному транспорті приміського сполучення  припиняється у разі закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                         Надія ДЯКОН  

 

 

                                                                                Додаток 1

                                                                      до Порядку проведення компенсаційних

                                                                      виплат за пільгові перевезення в залізничному

                                                                      транспорті приміського сполучення окремих

                                                                      категорій громадян

 

 

 

 

 

 

Розрахунок

втрат доходів від пільгових перевезень пасажирів в залізничному транспорті

приміського сполучення у ______________місяці

 

№ зп

Категорія пільговиків

Один. виміру

Звітний місяць

З початку року

1.

………

Чол.

 

 

Середній тариф

 

 

Сума грн..

 

 

2.

……….

Чол.

 

 

Середній тариф

 

 

Сума грн..

 

 

 

Всього в приміському сполученні

Чол.

 

 

Середній тариф

 

 

Сума грн..

 

 

 

 

 

 

Начальник виробничого підрозділу

Жмеринської дирекції залізничних перевезень                              _______________

                                                                                                                ( підпис)( Прізвище,ініціали)

 

 

Головний бухгалтер                                                                             _______________

                                                                                                      ( підпис)( Прізвище,ініціали)